Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Energia kinetyczna i potencjalna, praca
  Aplikacje
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Uszereguj opory
  To interaktywne ćwiczenie pokazuje, w każdym z przykładów, pięć różnych reprezentacji dotyczących różnych scenariuszy. Twoim zadaniem jest uszeregowanie ich na podstawie wielkości oporu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Moc żarówki (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zmieniać opór żarówki i różnicę potencjałów na żarówce. Będą mogli zobaczyć, jak te dwa czynniki wpływają na natężenie prądu płynącego przez żarówkę i wydzielaną na niej moc. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Połączenie szeregowe (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu szeregowego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wydzielana na oporniku (html5)
  Określ ilość energii wydzielanej na rezystorze w złożonym układzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Na wyciągu (html5)
  Uczniowie muszą określić moc silnika napędzającego wyciąg ciągnący pod górę saneczkarza (pomijamy tarcie). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny (html5)
  W tym ćwiczeniu należy obliczyć moc wydzielaną na jednym z dwóch oporników połączonych równolegle i podłączonych do baterii mającej pewien opór wewnętrzny. Uczniowie muszą również ustalić napięcie na zaciskach baterii. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc na podstawie energii
  W zadaniu należy określić moc skuteczną urządzenia w oparciu o ilość energii, która została pochłonięta w różnych przedziałach czasu. Urządzenie nie uruchamia się w czasie równym zero - uczniowie muszą określić moment, w którym zostało włączone. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc na podstawie temperatury
  W zadaniu należy określić moc skuteczną urządzenia w oparciu o temperaturę próbki w różnych przedziałach czasu. Urządzenie nie uruchamia się w czasie równym zero - uczniowie muszą określić moment, w którym zostało włączone. Podana będzie masa obiektu i jego ciepło właściwe. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Diagramy mocy - wstęp
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla bardzo prostego przypadku - obwód z pojedynczą baterią i pojedynczym rezystorem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Diagramy mocy - połączenie równoległe
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami połączonymi równolegle. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Diagramy mocy - połączenie szeregowe
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami połączonymi szeregowo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Diagramy mocy - połączenie szeregowe RC
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorem i kondensatorem, połączonymi szeregowo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Turbina wiatrowa
  Dowiedz się, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, o sprawności związanej z wytwarzaniem energii w turbinie wiatrowej.