Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Arytmetyka (html5)
  Działania pisemne (html5)
  Aplikacje
  Działania pisemne (html5)
  Dzięki tej aplikacji, możesz poćwiczyć podstawowe działania pisemne z arytmetyki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Arytmetyka (html5)
  Pamiętasz tabliczkę mnożenia?... Ja też nie. Odśwież swoje umiejętności obliczeniowe za pomocą tej ekscytującej gry. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Model pola - wstęp
  Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Podziel prostokąt na dwa prostokąty, aby odkryć właściwość rozdzielności mnożenia względem dodawania. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Model pola - mnożenie
  Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Odkryj nowe strategie mnożenia dużych liczb. Użyj ekranu gry, aby przetestować swoje strategie rozwiązywania problemów! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Model pola - ułamki dziesiętne
  Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Podziel prostokąt na mniejsze obszary i odkryj nowe strategie mnożenia liczb dziesiętnych! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Model pola - wyrażenia algebraiczne
  Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Odkryj nowe strategie mnożenia wyrażeń algebraicznych. Użyj ekranu gry, aby sprawdzić swoje umiejętności mnożenia i rozkładu na czynniki! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Liczby zespolone - mnożenie
  Interaktywne podstawy liczb zespolonych: mnożenie Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/