Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Mechanika cieczy
  Ciepło, temperatura
  Gazy
  Ciała stałe
  Struktura ciał stałych
  Struktura pasmowa ciał stałych
  Siła wyporu
  Ciało doskonale czarne
  Dyfuzja
  Rozkład Maxwella
  Ciśnienie i przepływ cieczy
  Właściwości gazu
  Sole i rozpuszczalność
  Stany skupienia materii (html5)
  Stany skupienia materii - podstawy (html5)
  Roztwory cukru i soli
  Pod ciśnieniem (html5)
  Prawo Hooke'a
  CN Tower
  Naczynia połączone
  Barometr
  Rozszerzalność cieplna
  Skale temperatur
  Ośrodek lepki
  Równanie stanu gazu doskonałego
  Ciśnienie hydrostatyczne
  Silnik dwusuwowy.
  Silnik czterosuwowy.