Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ciągi
  Funkcje trygonometryczne
  Funkcje
  Logika
  Funkcja kwadratowa
  Funkcja liniowa
  Funkcja logarytmiczna
  Funkcja potęgowa
  Granice i ciągłość funkcji
  Zbiory
  Kombinatoryka
  Równania i nierówności trygonometryczne
  Rachunek prawdopodobieństwa
  Pochodna funkcji
  Zmienna losowa
  Funkcja wykładnicza
  Funkcja wymierna
  Funkcja wielomianowa
  Liczby rzeczywiste
  Równania i nierówności, układy równań
  Równania i nierówności liniowe
  Równania i nierówności kwadratowe
  Równania i nierówności n-tego stopnia
  Równania i nierówności wymierne
  Równania i nierówności wykładnicze
  Równania i nierówności logarytmiczne
  Matematyka
  Liczby naturalne
  Liczby całkowite
  Liczby wymierne
  Aplikacje
  Proste i ich równania (html5)
  Poznaj świat linii prostych. Badaj związki między równaniami liniowymi, współczynnikami kierunkowymi i przebiegiem prostych. Sprawdź swoją wiedzę w grze! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Budowniczy powierzchni (html5)
  Budowanie figur płaskich przy użyciu kolorowych bloków i badanie związku między ich obwodem i polem powierzchni. Porównaj pole powierzchni i obwód figur ustawionych jedna obok drugiej. Sprawdź swoje umiejętności w grze budując kształty lub znajdując pole powierzchni figur. Postaraj się zebrać wiele gwiazdek! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Porównywanie ułamków (html5)
  Dopasuj kształty i liczby, aby zdobyć jak najwięcej gwiazdek, w tej grze ułamków. Zmierz się z problemem na wybranym poziomie. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Dodawanie wektorów (html5)
  Dodawanie wektorów w interaktywnej animacji html5
  Ułamki - wstęp
  Poznaj ułamki przy częstowaniu się 1/3 tortu czekoladowego i popijaniu 1/2 szklanki wody! Twórz własne ułamki za pomocą zabawnych, interaktywnych obiektów. Dopasuj kształty i liczby żeby zdobyć gwiazdki w grze ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Zbuduj ułamek
  Buduj ułamki z kształtów i liczb, aby zarobić gwiazdki w tej grze ułamków lub odkrywaj ich własności w laboratorium ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Ułamki: liczby mieszane
  Poznaj ułamki przy częstowaniu się 1/3 tortu czekoladowego i popijaniu 1/2 szklanki wody! Twórz własne ułamki za pomocą zabawnych, interaktywnych obiektów. Dopasuj kształty i liczby żeby zdobyć gwiazdki w grze ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Ułamki: równość
  Twórz równoważne ułamki o różnych mianownikach. Dopasuj kształty i liczby, aby zdobywać gwiazdki w grze. Podejmij wyzwanie na dowolnym poziomie. Postaraj się zebrać wiele gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  DESMOS kalkulator graficzny
  DESMOS - zaawansowany kalkulator graficzny on-line. Prosty i intuicyjny w użyciu kreator wykresów i tabel. Czytelny interfejs dostępny jest także w języku polskim.
  SKETCHOMETRY Geometria przez szkice
  Dynamiczne oprogramowanie matematyczne do geometrii euklidesowej i wykresów funkcji. Użytkownik szkicuje punkty, okręgi i linie na ekranie, a sketchometry jest w stanie zinterpretować te kreski i przetworzyć na dokładne obiekty geometryczne.
  Okrąg jednostkowy (html5)
  Interaktywny aplet html5 - Okrąg jednostkowy. Koło trygonometryczne. Definicje i wykresy funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej.
  Współrzędne wektora
  Rozkład wektora na składowe prostopadłe. © Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Geoboard - Geotablica.
  Geoboard jest narzędziem do odkrywania różnych zagadnień matematycznych, wprowadzanych w klasach podstawowych i gimnazjalnychch.
  Symetria osiowa - rysunki odręczne
  Po wyborze w menu rozwijanym ustawienia osi symetrii, kliknij i ponownie kliknij przeciągając pojawiające się kółko (każde nowe kliknięcie losuje nowy kolor). © 2018, Loo Kang Wee; Francisco Esquembre; Felix J. Garcia Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rozkład wektora na składowe prostopadłe
  Współrzędne wektora. Przeciągnij koniec wektora, żeby go zmienić. Za pomocą suwaka obrócisz układ współrzędnych. © Loo Kang Wee; Fu-Kwun Hwang; Tat Leong Lee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Symetria osiowa - odcinki
  Po wyborze w menu rozwijanym ustawienia osi symetrii, kliknij i ponownie kliknij, zaznaczając końce odcinka. Kolejne kliknięcie dorysowuje następny odcinek łamanej. © 2018, Loo Kang Wee; Francisco Esquembre; Felix J. Garcia Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Szybkie wykresy (html5)
  Szybki program graficzny, który uczniowie mogą użyć na komputerze, tablecie lub smartfonie, gdy nie jest dostępny bardziej rozbudowany program graficzny. Pozwala nanieść do 10 danych punktów, a następnie uzyskać krzywą najlepszego dopasowania do tych punktów. Działa przy zależnościach: liniowej, odwrotności, odwrotności kwadratu, kwadratu, pierwiastka kwadratowego, bez związku (liczy średnią) i wykładniczej malejącej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siatki wielościanów
  Interaktywne aplikacje geogebry przedstawiające siatki kilku podstawowych wielościanów
  Rozkład Maxwella (html5)
  Interaktywne wirtualne ćwiczenie, pozwalające badać rozkład prędkości cząsteczek gazów w zamkniętym naczyniu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Działania pisemne (html5)
  Dzięki tej aplikacji, możesz poćwiczyć podstawowe działania pisemne z arytmetyki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Rozkład liczby na czynniki pierwsze (html5)
  Celem gry jest przesunięcie kulek przez kolejne kliknięcia na samą górę. Jednak tylko kulki, na których jest liczba pierwsza mogą osiągnąć najwyższy stopień. Dlatego też, w przypadku liczby złożonej należy ją rozłożyć na dwa czynniki (każdy zatwierdzamy wciskając Enter). Jeżeli wystąpi błąd, wszystkie kulki tego samego koloru znajdą się z powrotem na dole. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Tabela liczb pierwszych i złożonych (do biliona) (html5)
  Za pomocą tej aplikacji można rozkładać liczby naturalne do 1 000 000 000 000 (1 bilion) na czynniki pierwsze. Liczby pierwsze są zaznaczone na pomarańczowo, a złożone na żółto. Wprowadzanie liczby jest możliwe za pomocą pola tekstowego lub kliknięcia myszką. Tabelę można przesuwać, przeciągając myszką. Uwaga: W przypadku bardzo dużej liczby obliczenia mogą zająć kilka sekund. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Twierdzenie Talesa (okrąg) (html5)
  Twierdzenie Talesa (okrąg): każdy kąt wpisany w okrąg oparty na średnicy jest prosty. Przeciągnij myszką wierzchołek kąta prostego, aby zmienić jego położenie na półokręgu. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Trójkąt (html5)
  Wierzchołki trójkąta można przesuwać, przeciągając myszką. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Kąty w okręgu (html5)
  Kąt środkowy (niebieski) może być powiększany lub zmniejszany, za pomocą suwaka. Przez przeciąganie myszą można zmieniać położenie na okręgu wierzchołka kąta wpisanego (czerwony). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Twierdzenie Pitagorasa (html5)
  Ta aplikacja HTML5 pokazuje trójkąt prostokątny. Można przesuwać wierzchołek kąta prostego z wciśniętym przyciskiem myszy. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Okręgi bliźniacze Archimedesa (html5)
  Można przeciągać okręgi z wciśniętym przyciskiem myszy. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Łańcuch Pappusa (html5)
  Wielkości okręgów mogą być zmieniane za pomocą myszki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Bryły platońskie (html5)
  "Wielościan foremny" lub "bryła platońska" to bryła wypukła, której ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian. Istnieje dokładnie pięć brył platońskich: Czworościan foremny (4 wierzchołki, 6 krawędzi, 4 trójkąty równoboczne jako ściany) Sześcian foremny (8 wierzchołków, 12 krawędzi, 6 kwadratów jako ściany) Ośmiościan foremny (6 wierzchołków, 12 krawędzi, 8 trójkątów równobocznych jako ściany) Dwunastościan foremny (20 wierzchołków, 30 krawędzi, 12 pięciokątów foremnych jako ściany) Dwudziestościan foremny (12 wierzchołków, 30 krawędzi, 20 trójkątów równobocznych jako ściany) Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Objętość kuli (zasada Cavalieriego) (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.