Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Podstawowe pojęcia dynamiki
  Aplikacje
  Natężenie pola grawitacyjnego (html5)
  Natężenie ziemskiego pola grawitacyjnego w zależności od odległości od środka Ziemi.
  Pole grawitacyjne centralne (html5)
  Wartość, kierunek i zwrot wektora natężenia pola grawitacyjnego wokół Ziemi.
  Pole grawitacyjne jednorodne (html5)
  Wartość, kierunek i zwrot wektora natężenia pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Ziemi.
  Przyspieszenie ziemskie (html5)
  Przyspieszenie ziemskie, z uwzględznieniem siły grawitacyjnej (przyciągania Ziemi) i siły odśrodkowej bezwładności związanej z ruchem obrotowym Ziemi (w zależności od szerokości geograficznej).
  Trajektorie ciał (html5)
  Tory ciał poruszających się swobodnie w polu grawitacyjnym Słońca. I prawo Keplera.
  Satelity geostacjonarne (html5)
  Czasy obiegu satelitów ziemskich. Promień orbity geostacjonarnej.
  II zasada dynamiki Newtona
  Aplet wizualizuje zależności między wielkościami z II zasady dynamiki. Autor Steven Sahyun, Uniwersytet Wisconsin - Whitewater. Źródło: http://sahyun.net/html5.php
  II zasada dynamiki Newtona (html5)
  Interaktywny aplet html5 pozwalający przeanalizować II zasadę dynamiki Newtona
  Środek masy (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca środek masy układu trzech ciał o regulowanej masie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Ciągłość - ciecz w rurce (html5)
  Symulacja html5 pokazująca przepływ cieczy w rurce. Obrazuje równanie ciągłości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Zmierz masę (html5)
  Interaktywne ćwiczenie sprawdzające czy uczniowie umieją odczytać wskazania laboratoryjnej wagi szalkowej z dokładnością do 0.1 g. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl).
  Siła grawitacyjna - ćwiczenie (html5)
  Interaktywne ćwiczenie html5, w którym uczniowie muszą znaleźć wartość siły grawitacji pomiędzy dwoma kulistymi obiektami na podstawie ich rozmiaru, gęstości i odległości pomiędzy środkami. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia potencjalna ciężkości (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie odkrywają związek między wielkością dostarczonej energii, a wysokością, na jaką podnoszony jest obiekt. Można regulować ilość dostarczonej energii i wybrać jedną, spośród pięciu różnych mas. Wreszcie, uczniowie mogą zmienić natężenie pola grawitacyjnego w miejscu eksperymentu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Związki między siłą, natężeniem pola, energią potencjalną i potencjałem (html5)
  Po lewej stronie znajduje się reprezentacja powierzchni 4 m x 4 m przestrzeni, w której jest jednorodne pole, o liniach sił skierowanych w dół. Jeśli wybierzesz kulkę, to pole jest polem grawitacyjnym. Jeśli wybierzesz ładunek, to pole jest polem elektrycznym. Po prawej stronie znajduje się wykres. Na wykresie można wykreślić jedną z sześciu różnych wielkości na osi pionowej, w zależności od x albo y na osi poziomej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Moment bezwładności bloczka (html5)
  Symulacja pozwala zbadać wpływ, jaki ma bloczek na wartość przyspieszenia opadającej masy, zawieszonej na nim za pomocą lekkiej linki. Można zmieniać masę opadającego ciała, masę, rozmiar i rozkład masy krążka oraz przyspieszenie grawitacyjne. Bloczek obraca się bez tarcia, a masa linki jest znikoma. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Zmierz masę (0,01g) (html5)
  Interaktywne ćwiczenie sprawdzające czy uczniowie umieją odczytać wskazania laboratoryjnej wagi szalkowej z dokładnością do 0,01 g. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zasada zachowania pędu (html5)
  Uczniowie muszą policzyć początkową prędkość obiektu Pasa Kuipera, znając pęd każdej części na jakie się rozpadnie po eksplozji. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu (z uwzględnieniem energii) (html5)
  Uczniowie muszą policzyć energię dostarczoną do układu, gdy obiekt Pasa Kuipera zostanie trafiony przez ładunek wybuchowy. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i energia kinetyczna cząstki (html5)
  W tym zadaniu należy określić masę i energię kinetyczną cząstki uwięzionej w polu magnetycznym. Podany będzie ładunek cząstki, jej szybkość i indukcja magnetyczna pola. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i szybkość cząstki (html5)
  W tym zadaniu uczeń ma za zadanie wyznaczyć masę i szybkość cząstki, poruszającej się w polu pól magnetycznym i elektrycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Spektrometr masowy (html5)
  W tym zadaniu masz określić masy dwóch różnych izotopów pierwiastka na podstawie odchylenia ich torów w polu magnetycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Znajdź masę - moment siły (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie masy belki (html5)
  Ustalanie masy metrowej belki, zrównoważonej przez znaną masę. Środek masy belki znajduje się przy znaku 50,0 cm.. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa planety (html5)
  Uczniowie muszą ustalić masę planety, na podstawie ruchu orbitalnego satelity krążącego wokół tej planety. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Naładowana kulka wahadła w polu elektrycznym
  Symulacja pokazująca położenie równowagi naładowanej kulki zawieszonej na nitce. Suwaki pozwalają zmieniać wartość natężenia pola elektrycznego (wektor fioletowy), ładunek i masę kulki. Natężenie pola grawitacyjnego ma wartość 10 N/kg i jest skierowane w dół. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Siła grawitacyjna - zadanie
  W ćwiczeniu uczniowie muszą wyznaczyć wartość siły grawitacji na statku, który znajduje się w spoczynku na jednym z obiektów Pasa Kuipera. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Komora treningowa astronautów
  Odkryj związek między ciężarem i masą na Ziemi i poza nią, korzystając z interaktywnej symulacji Ck-12.
  Spektrometr masowy
  Interaktywny schemat spektrometru mas. © Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ważenie
  Eksperymentuj z modelem wagi. Testuj swoje umiejętności, wprowadzając odczytany wynik w odpowiednie pole. Ten model pozwala sprawdzić umiejętności odczytywania wskazań na okrągłej tarczy typowej wagi. Trzy dostępne opcje pozwalają na testowanie przez ucznia różnych skal z dokładnością odczytu równą najmniejszej podziałce każdej skali. © weelookang@gmail.com. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike