Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Lajstrygonowie
  Ludzkie zachowania zwierząt
  O powstaniu ludzi
  Alegoria jaskini
  Liczba ludności i jej zmiany
  Rozmieszczenie ludności na świecie
  Migracje ludności
  Rasy ludzkie, narodowości, języki, religie
  Urbanizacja
  Czynniki rozwoju rolnictwa
  Typy rolnictwa i gospodarstw rolnych
  Użytkowanie ziemi na świecie
  Czynniki lokalizacji przemysłu