Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego (html5)
  Przy pomocy igły magnetycznej możesz zbadać, jak wygląda pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego. Bieguny magnetyczne magnesu sztabkowego oraz igły magnetycznej symbolizują następujące kolory: biegun pólnocny - czerwony biegun południowy - zielony Jeżeli przesuniesz igłę magnetyczną (przy pomocy myszki naciskając i przytrzymując dowolny klawisz) to program narysuje linię pola magnetycznego wytworzoną przez magnes sztabkowy i przechodząca przez środek igły magnetycznej (niebieski kolor). Możesz w ten sposób uzyskać obraz wieli linii sił. Niebieska strzałka pokazuje zwrot pola magnetycznego, który według definicji jest zgodny z ustawieniem się pólnocnego bieguna igły magnetycznej. Jeżeli zmienisz ustawienie magnesu o 180 (naciskając czerwone pole z napisem obróć magnes), zwrot linii pola magnetycznego zmieni się na przeciwny. Naciśnięcie na lewe pole z napisem usuń linie pola magnetycznego powoduje wymazanie wszystkich linii z rysunku.
  Pole magnetyczne od 2 przewodników z prądem
  Symulacja pokazuje pole magnetyczne utworzone przez prąd elektryczny płynący w 2 prostoliniowych przewodnikach, w płaszczyźnie prostopadłej do nich (z opcją pola zewnętrznego). Użytkownik może kliknąć w dowolnej części płaszczyzny, aby wykreślić linie pola magnetycznego. © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pole magnetyczne Ziemi i magnesu sztabkowego
  © 2016, lookang , Fu-Kwun Hwang, Wolfgang Chrisitan, Francisco Esquembre; Fu-Kwun Hwang; Wolfgang Chrisitan; Francisco Esquembre; Anne Cox; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pole magnetyczne od dwóch magnesów sztabkowych
  © 2016, lookang, Fu-Kwun Hwang, Wolfgang Chrisitan, Francisco Esquembre; Fu-Kwun Hwang; Wolfgang Chrisitan; Francisco Esquembre; Anne Cox; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego Ziemi
  Pole grawitacyjne jest niewidoczne. Tu, w symulacji, jest obrazowane przez linie pola. W jaki sposób wygląda pole grawitacyjne Ziemi (w różnych odległościach od niej)? Jak wyglądają linie sił pola, które jest superpozycją pól pochodzących od różnych mas. Przeciągaj czerwoną masę próbną do dowolnego punktu i wciskaj przycisk odtwarzania symulacji. Za każdym razem zostanie zaznaczona linia pola, a po kontakcie z powierzchnią Ziemi, symulacja zostanie wstrzymana. Kiedy tak się dzieje, należy przeciągnąć czerwoną masę do nowego położenia i powtórzyć procedurę. © 2016, Andrew Duffy; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ładunek w polu elektrycznym
  Symulacja ruchu naładowanej cząstki wstrzeliwanej poziomo do jednorodnego pola elektrycznego skierowanego w dół. Suwaki pozwalają zmieniać wielkość pola elektrycznego, a także ładunek cząstki. Zwróć uwagę, że grawitacja jest zaniedbana - zakładamy, że siła grawitacji jest znikoma we wszystkich pokazanych sytuacjach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Linie pola magnetycznego od magnesu sztabkowego
  Przeciągaj igłę magnetyczną, aby wygenerować kolejne linie sił pola magnetycznego. Kliknięcie w obszarze panelu włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Linie pola elektrycznego
  Interaktywne demo pokazujące zachowanie linii pola elektrycznego wokół ładunków dodatnich i ujemnych. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org