Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Czworokąt opisany na okręgu (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący własności czworokąta opisanego na okręgu
  Czworokąt środki (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący własności czworokąta, powstałego przez połączenie środków boków innego czworokąta
  Deltoid środki (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący własności czworokąta, powstałego przez połączenie środków boków deltoidu
  Kąt między styczną i cięciwą (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kąta między styczną, a cięciwą
  Kąty w okręgu (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów wpisanych i środkowych.
  Kąty w trójkącie (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów trójkąta
  Okrąg wpisany w trójkąt (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący okręgu wpisanego w trójkąt
  Ortocentrum trójkąta (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący wysokości trójkąta i ortocentrum
  Pięciokąt foremny (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów pięciokąta foremnego
  Proste i kąty (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów powstałych przy przecięciu dwóch równoległych trzecią prostą
  Środek ciężkości trójkąta (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący środkowych trójkąta i jego środka ciężkości
  Twierdzenie Pitagorasa (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący twierdzenia Pitagorasa
  Własności deltoidu (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący deltoidu
  Warunek istnienia trójkąta (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący warunku istnienia trójkąta
  RoboCompass
  RoboCompass - narzędzie umożliwiające tworzenie geometrycznych konstrukcji 3D w przeglądarce. Możemy użyć szeregu komend aby budować geometryczne konstrukcje na wirtualnej tablicy 3D. Po zalogowaniu konstrukcje można zapisać na dysku komputera.