Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Organizacja przestrzenna komórki
  Fizyka atomu i jądra atomowego
  Budowa wnętrza Ziemi
  Aplikacje
  Budujemy atom (html5)
  Zbuduj atom z protonów, neutronów i elektronów. Zobacz jak zmienia się masa i ładunek stworzonych atomów. Zgadnij o jaki pierwiastek chodzi i wygraj grę. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Zjawisko Comptona (html5)
  Animacja przebiegu i opis zjawiska Comptona
  Rozpad promieniotwórczy (html5)
  Symulacja rozpadów promieniotwórczych
  Reakcja jądrowa (html5)
  Animacja html5 - Reakcja jądrowa
  Promieniowanie (html5)
  Animacja html5 - Promieniowanie alfa,beta,gamma
  Energia wiązania jądra (html5)
  W tym zadaniu należy określić energię wiązania jądra na jeden nukleon dla losowo dobranego izotopu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Rozpraszanie (html5)
  W tym zadaniu należy określić wielkość ukrytego obiektu w zależności od liczby krążków biegnących w jego kierunku, które rozpraszają się na nim. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Czas połowicznego rozpadu (html5)
  Symulacja rozpadu promieniotwórczego 400 radioaktywnych jąder. Możesz wybrać jeden z trzech różnych okresów połowicznego zaniku. Jądra, po rozpadzie, zmieniają się na niebiesko, a gładka fioletowa linia na wykresie pokazuje idealny przypadek. Rzeczywisty przypadek może odbiegać od idealnego przypadku z powodu statystycznych fluktuacji (rozbieżności są większe, gdy liczba jąder jest niewielka, tak jak tu). Postaraj się oszacować okres półtrwania w trzech przedstawionych tu przypadkach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Aktywność izotopu
  W tym problemie należy określić aktywność próbki radioaktywnej poprzez pomiar zliczeń impulsów na minutę wykrytych przez czujnik. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała rozpadu i okres połowicznego zaniku - zadanie
  W tym zadaniu należy określić stałą rozpadu i okres połowicznego zaniku izotopu na podstawie danych dotyczących aktywności izotopu w funkcji czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Atom wodoru Bohra
  Wizualizacja modelu atomu wodoru Bohra. © Fu Kwun Hwang; Loo Kang Wee; Fremont Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Jądrowa reakcja łańcuchowa
  Aplet pokazuje przebieg reakcji łańcuchowej. Jądro w środku emituje neutron w przypadkowym kierunku, jeśli neutron uderza w inne jądro, zostaje pochłonięty, uderzone jądro rozpada się emitując m.in. dwa neutrony (tzw. neutrony wtórne). Reakcja błyskawiczna (lawinowa), obejmująca zasadniczo wszystkie jądra, jest znacznie bardziej prawdopodobna w przypadku większej próbki materiału rozszczepialnego (o masie przekraczającej tzw. masę krytyczną). Spróbuj! Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Zanik promieniotwórczy (3 stany)
  Model trójstanowego rozpadu jąder symuluje rozpad promieniotwórczy jąder atomowych, w którym jądro wyjściowe rozpada się najpierw do stanu pośredniego, zanim rozpadnie się do stanu stabilnego. Chociaż rozpad zarówno wyjściowego, jak i pośredniego jądra (jądra promieniotwórcze lub radioaktywne) jest spontaniczny i nieprzewidywalny, czas połowicznego zaniku każdego z pierwiastków promieniotwórczych jest stały i jest zwykle znany. © 2018, Wolfgang Christian; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike