Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Indukcja elektromagnetyczna
  Aplikacje
  Prawo Faradaya (html5)
  Zapal żarówkę machając magnesem. Sprawdź kierunek przepływu indukowanego prądu. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Reguła lewej dłoni Fleminga (html5)
  Reguła Fleminga obrazowo przedstawiona w animacji html5
  Alternator i dynamo (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania prądnicy
  Generator prądu trójfazowego (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania generatora prądu trójfazowego
  Indukcja elektromagnetyczna (html5)
  Wirtualne doświadczenie z cewką i magnesem
  Reguła Lenza (html5)
  Animacja pokazuje skutki działania reguły Lenza
  Indukcja elektromagnetyczna (html5)
  Wirtualne laboratorium zostało zaprojektowane, tak aby uczniowie mogli przetestować rzeczy, które mogą indukować prąd w cewce. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prąd indukcyjny (html5)
  W tym wirtualnym środowisku laboratoryjnym można przyjrzeć się z czynnikom wpływającym na wielkość prądu indukowanego w prostokątnym obwodzie, w którym jeden bok - metalowy pręt - jest przemieszczany w polu magnetycznym, ze stałą prędkością. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prądnica (html5)
  Ten programik pokazuje zasadę działania prądnicy. Dla uproszczenia pokazano jedynie najważniejsze jej części. Zamiast zwojnicy nawiniętej na żelazny rdzeń na rysunku widać tylko jeden zwój w kształcie prostokąta. Pominięto także oś obrotu zwoju. Przełączniki w prawym górnym rogu pozwalają wybrać prądnicę prądu przemiennego (bez komutatora) lub prądu jednokierunkowego (z komutatorem). Przyciskiem "Zmień kier. obrotu" możesz zmienić kierunek obrotu ramki. Suwakiem poniżej zmienisz liczbę obrotów ramki na minutę. Możesz zatrzymać symulację lub uruchomić ją ponownie przyciskiem "Zatrzymaj / Wznów". UWAGA: zatrzymanie symulacji odpowiada "sfotografowaniu" pewnego stanu a nie zatrzymaniu ramki. Dwie czarne strzałki pokazują kierunek ruchu (obrotu) ramki. Linie pola magnetycznego (zwrócone od oznaczonego na niebiesko bieguna północnego magnesu do oznaczonego na czerwono bieguna południowego) mają kolor jasnoniebieski. Pomarańczowe strzałki pokazują kierunek indukowanego prądu. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Transformator (html5)
  Interaktywna symulacja działania transformatora
  Cewka
  Aplet przedstawia prosty obwód zawierający cewkę (element przeciwdziałający zmianom natężenia prądu). W momencie uruchomienia symulatora napięcie na cewce wynosi 5V i nie płynie żaden prąd. Z biegiem czasu, napięcie na zaciskach cewki zmniejsza się, umożliwiając przepływ prądu o narastającym powoli natężeniu, do momentu gdy działa jak obwód zamknięty; prąd przepływa swobodnie. Kliknij na przełącznik, żeby "rozładować" cewkę (łącząc rezystor z jej zaciskami, co spowoduje spadek prądu do zera), a następnie kliknij na niego ponownie, aby znów podłączyć cewkę do zasilania. Przebiegi poniżej obwodu pokazują napięcie na cewce w kolorze zielonym, a natężenie prądu na żółto.
  Obwód RLC
  Obwód RLC, który jest obwodem drgającym składającym się z rezystora, kondensatora i cewki połączonych szeregowo. Kondensator początkowo jest naładowany; napięcie naładowanego kondensatora powoduje przepływ prądu w cewce do rozładowania kondensatora. Gdy kondensator jest rozładowany, cewka (przeciwdziałająca zmianom natężenia prądu) powoduje, że kondensator jest ponownie ładowany z przeciwną polaryzacją. Napięcie kondensatora ostatecznie powoduje spadek natężenia prądu do zera i następnie przepływ w przeciwnym kierunku. Wynikiem są oscylacje. Przebiegi napięcia i natężenia prądu w cewce, kondensatorze i rezystorze są pokazane poniżej obwodu (napięcie jest pokazane na zielono, natężenie prądu na żółto). Częstotliwość rezonansowa zależy od pojemności i indukcyjności obwodu i jest pokazana w prawym dolnym rogu (jako res.f). Po pewnym czasie, oscylacje zanikają, z powodu opornika. Zamknij przełącznik na chwilę, aby wzbudzić je ponownie.
  Obwód rezonansowy szeregowy
  Przykład ten pokazuje rezonans szeregowy. Trzy identyczne obwody szeregowe RLC są zasilane przez trzy różne częstotliwości. Środkowy jest zasilany napięciem o częstotliwości rezonansowej (pokazanej w prawym dolnym rogu ekranu jako "res.f"). Górny jest zasilany nieco niższą częstotliwością, a dolny nieco wyższą. Napięcie szczytowe w obwodzie środkowym jest bardzo wysokie, ponieważ układ jest w stanie rezonansu.
  Obwód rezonansowy równoległy
  Przykład ten pokazuje rezonans równoległy. Trzy identyczne obwody równoległe RLC (zawierają cewkę, rezystor i kondensator połączone równolegle) są zasilane przez trzy różne częstotliwości. W tym przypadku, w obwodzie środkowym występuje rezonans, co powoduje, że prąd jest mniejszy niż w dwóch pozostałych przypadkach (ponieważ impedancja obwodu jest najwyższa w rezonansie).
  Ruch przewodnika w polu magnetycznym
  Czerwony pręt może ślizgać się bez tarcia po niebieskich szynach. Do pręta przykładamy stałą siłę (czerwona) skierowaną w prawo. Pręt, szyny, zielony rezystor oraz czarne druty po lewej tworzą zamknięty obwód przewodzący. Przesunięcie pręta w prawo zwiększa strumień magnetyczny w tej pętli, powodując powstanie indukowanego prądu, który narasta wraz ze wzrostem prędkości pręta. Rośnie w związku z tym także siła elektrodynamiczna przeciwdziałająca tym zmianom, aż pręt osiągnie prędkość przy której równoważy ona siłę zewnętrzną (od tego momentu a = 0, v = const). Zewnętrzna siła zostaje usunięta po 8 sekundach - co się wtedy stanie? Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Działo elektromagnetyczne
  Czerwony pocisk może ślizgać się bez tarcia po niebieskich szynach. Akumulator powoduje przepływ prądu w obwodzie utworzonym przez akumulator, szyny i pocisk. Przez pocisk płynie prąd skierowany w dół, a jednorodne pole magnetyczne skierowane jest w głąb strony, co powoduje działanie na pocisk siły elektrodynamicznej skierowanej w prawo - nadającej mu przyspieszenie w prawo. Ruch pocisku zwiększa strumień pola magnetycznego obejmowanego przez obwód, powodując powstanie indukowanego prądu, przeciwnie skierowanego do prądu od akumulatora i związanej z nim siły elektrodynamicznej skierowanej przeciwnie do kierunku ruchu. Im szybciej porusza się pocisk, tym większa szybkość zmiany strumienia, tym większy indukowany prąd i większa ta siła. Ostatecznie równoważy siłę działającą w prawo. Od tego momentu pocisk porusza się ze stałą prędkością. Jednak prędkość ta może być imponująco duża! Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Transformator
  Interaktywny model prostego transformatora. © 2018, Wee Loo Kang; Fremont Teng; Fu-Kwun Hwang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Dzwonek do drzwi
  Zrozum, przy użyciu naszej interaktywnej symulacji, w jaki sposób pola magnetyczne generowane przez elektromagnes mogą być wykorzystane do skonstruowania działającego dzwonka.
  Transformator
  Dowiedz się, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, jak prąd zmienny o wysokim napięciu wytwarzany przez elektrownię jest przetwarzany na energię elektryczną o niskim napięciu, którą mamy w domu.
  Telegraf
  Poznaj, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, koncepcję alfabetu Morse'a i sposób przesyłania sygnałów na duże odległości za pomocą maszyn telegraficznych opartych na elektromagnesach.
  Wahadło Waltenhofena
  Interaktywna animacja wahadła Waltenhofena. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Elektromagnetyczne laboratorium Faradaya
  Baw się magnesem sztabkowym i solenoidem, aby poznać prawo Faradaya. Przesuń magnes w pobliżu jednej lub dwóch cewek, aby świeciła żarówka. Zobacz linie pola magnetycznego. Możesz także poeksperymentować z elektromagnesami, generatorami i transformatorami! Źródło: https://github.com/openstax/simulations