Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Trójkąt impedancji (html5)
  Trójkąt impedancji (html5) Symulacja pokazuje trójkąt impedancji dla obwodu szeregowego RLC. Moduł impedancji (zawada Z) układu jest przeciwprostokątną trójkąta. Rezystancja jest poziomym bokiem trójkąta. Pionowy bok jest sumą wektorów reaktancji cewki (XL, w dodatnim kierunku y) i reaktancji kondensatora (XC w ujemnym kierunku y). Maksymalne natężenie prądu równe jest maksymalnemu napięciu podzielonemu przez zawadę. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Obwód RLC (html5)
  Symulacja pokazuje kilka przedstawień dla obwodu szeregowego RLC. Trójkąt impedancji jest pokazany w prawym górnym rogu. Na dole po lewej stronie mamy wykresy napięć w zależności od czasu dla źródła napięcia (fioletowy), napięcia na rezystorze (czerwony), napięcia na cewce indukcyjnej (niebieski) i napięcia na kondensatorze (zielony). Na dole po prawej stronie jest wykres wartości maksymalnej natężenia prądu w funkcji częstotliwości. Zmieniaj ustawienia suwaków i zobacz, jakie zmiany w obwodzie to za sobą pociąga. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Impedancje o takim samym module
  Trzy obwody, o różnych impedancjach, zasilane przez takie samo źródło napięcia zmiennego. Impedancje mają ten sam moduł, lecz różne fazy. W przypadku środkowego obwodu, impedancja jest czysto rezystancyjna i nie ma reaktancji. W dwóch pozostałych przypadkach (z cewką i kondensatorem) występuje reaktancja, a więc fazy natężenia prądu są różne. We wszystkich trzech przypadkach, wartość szczytowa natężenia prądu jest taka sama (25 mA).