Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prehistoria
  Starożytność
  Kampania wrześniowa 1939
  Władze RP na uchodźstwie
  Dwaj wrogowie - dwie okupacje
  Polskie Państwo Podziemne
  Zagłada ludności żydowskiej
  Komuniści polscy w kraju i w ZSRR
  W obronie suwerenności RP
  Narodziny Polski Ludowej
  Wyzwolenie czy nowa okupacja? - Polska 1944-1945
  Od "bitwy o Anglię" do Pearl Harbor
  Kampania afrykańska i wojna na Dalekim Wschodzie
  Zwycięska współpraca wielkiej koalicji 1943-45
  Między zimną wojną a odprężeniem
  Walka o władzę: od TRJN do sejmu ustawodawczego
  Apogeum stalinizmu czyli totalitaryzm po polsku
  Indie
  Chiny
  Fenicja
  Palestyna
  Persja
  ZSRR i "państwa bloku" w czasach Chruszczowa i Breżniewa
  Proces dekolonizacji po II Wojnie
  Europa Zachodnia - lata integracji ekonomicznej i zmian
  "Mała stabilizacja" - przełom lat 50' i 60'
  Wokół Milenium
  Od marca do grudnia czyli zmierzch i upadek Gomułki
  "Dekada dynamicznego rozwoju" czy dekada zmarnowanych okazji?
  Opozycja demokratyczna - polski papież - "Solidarność"