Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prawo powszechnej grawitacji
  Fizyka
  Aplikacje
  Siły Grawitacyjne Lab (html5)
  Zobacz siły grawitacji, z jakimi dwa obiekty działają na siebie nawzajem. Zmień właściwości obiektów, aby zobaczyć, jak zmienia się siła grawitacji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Natężenie pola grawitacyjnego (html5)
  Natężenie ziemskiego pola grawitacyjnego w zależności od odległości od środka Ziemi.
  III prawo Keplera - planety wewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety wewnętrzne
  III prawo Keplera - planety zewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety zewnętrzne
  I prawo Keplera (html5)
  Ruch planet wokół Słońca. Interaktywna aplikacja obrazująca I prawo Keplera.
  Spadek swobodny
  Wykres prędkości i przemieszczenia piłki spadającej z wybranej przez użytkownika wysokości. ©2015 Keith Warren, Department of Physics, North Carolina State University
  Prawa Keplera (html5)
  Animacja i zadania, które ułatwiają zrozumienie praw Keplera.
  Kolejka górska
  Interaktywna symulacja ruchu roller coastera © Michael R Gallis, Wee Loo Kang, Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Planety wewnętrzne Układu Słonecznego (html5)
  Symulacja pokazuje cztery planety wewnętrzne Układu Słonecznego krążące wokół Słońca. Idąc od Słońca, widzimy Merkurego, Wenus, Ziemię i Marsa. Pasek na dole pokazuje, jak pozostałe cztery obiekty wyglądają jak na niebie, z punktu widzenia obserwatora znajdującego się na obiekcie, który umieścimy w centrum.
  Siły grawitacyjne - laboratorium (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić zbieranie danych dotyczących oddziaływania między dwoma obiektami w przestrzeni kosmicznej. Uczniowie są przenoszeni przez TARDIS do przestrzeni kosmicznej i mogą korzystać z siłomierzy w celu pomiaru siły przyciągania grawitacyjnego między dwoma obiektami. Mogą zmieniać rozmiar obiektów, to z czego są zbudowane i odległość między nimi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Badanie grawitacyjnej energii potencjalnej (html5)
  To ćwiczenie pozwala zbadać wielkość energii jaką musimy dostarczać do obiektu, gdy jest on odsuwany od innego obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Spadek swobodny (html5)
  Symulacja pozwala uczniom ćwiczyć zbieranie i analizowanie danych dotyczących spadku swobodnego. Masy są upuszczane z różnych wysokości i można obliczyć ich prędkości w momencie gdy przelatują przez bramkę z fotokomórką. Może być określony związek pomiędzy wysokością z jakiej ciało spada, a prędkością upadku, poprzez zebranie danych dla kilku różnych wysokości. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja zależności w Prawie Powszechnego Ciążenia (html5)
  Wizualne przedstawienie relacji między siłą przyciągania grawitacyjnego, a czynnikami, które wpływają na jej wielkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciężar wiadra (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom zebranie danych dotyczących siły grawitacji w zależności od objętości materiału. Uczniowie mogą napełniać wirtualne wiadro do różnych poziomów i rejestrować siłę, która na nie działa. Mogą następnie nanieść swoje dane na wykres i wykorzystać je do znalezienia gęstości substancji w wiadrze i masy wiadra. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Satelita (html5)
  Symulacja umożliwia zbadanie różnych aspektów ruchu satelity. Uczniowie mogą zmieniać masę satelity, promień orbity satelity i obiektu wokół którego krąży. Mogą mierzyć czas ruchu, a następnie obliczać prędkość, częstotliwość, przyspieszanie czy energię kinetyczną. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła grawitacji działająca na satelitę (html5)
  Upewnij się, że wiesz, jak obliczyć siłę grawitacyjną, z jaką ciało niebieskie działa na orbitującego satelitę. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Model oddziaływań grawitacyjnych (podstawy)
  Symulacja oddziaływań grawitacyjnych dwóch mas. © 2016, weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model spadku swobodnego wzdłuż osi y
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom średni)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom podstawowy)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty
  © 2015, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Orbity w problemie dwóch ciał
  © 2016, weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Siła grawitacyjna
  Model oddziaływań grawitacyjnych dwóch ciał. © 2016, weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Żaba (gra dotycząca rzutów)
  © 2015, lookang; leongster. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty (energie)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty (energie)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Małpa i myśliwy (rzuty)
  Klasyczny już eksperyment myślowy: mysliwy celuje do małpy wiszącej na drzewie i w momencie kiedy ta puszcza się gałęzi strzela. Gdzie powinien celować by trafić? © 2016, lookang; Fu-Kwun Hwang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Orbity w problemie dwóch ciał
  Ruch układu składającego się z dwóch ciał wygodnie jest rozpatrywać w układzie odniesienia, w którym środek masy układu jest w spoczynku. W tym układzie każde z nich porusza się po trajektorii, która jest krzywą stożkową, a środek masy znajduje się w jednym z jej ognisk. Jeśli krzywe, po których poruszają się ciała, są zamknięte, to są one elipsami. Energia potencjalna układu ciał (jest ona ujemna), przewyższa co do wartości bezwzględnej sumaryczną energię kinetyczną układu, a całkowita energia układu jest ujemna (pomijamy tutaj energię kinetyczną obrotu ciał wokół swych osi). Jeżeli orbity są otwarte, ruch ciał odbywa się po hiperboli lub paraboli. Wikipedia Źródło © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee; Wolfgang Christian Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego Ziemi
  Pole grawitacyjne jest niewidoczne. Tu, w symulacji, jest obrazowane przez linie pola. W jaki sposób wygląda pole grawitacyjne Ziemi (w różnych odległościach od niej)? Jak wyglądają linie sił pola, które jest superpozycją pól pochodzących od różnych mas. Przeciągaj czerwoną masę próbną do dowolnego punktu i wciskaj przycisk odtwarzania symulacji. Za każdym razem zostanie zaznaczona linia pola, a po kontakcie z powierzchnią Ziemi, symulacja zostanie wstrzymana. Kiedy tak się dzieje, należy przeciągnąć czerwoną masę do nowego położenia i powtórzyć procedurę. © 2016, Andrew Duffy; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Wyznaczanie masy planety (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć masę planety na podstawie parametrów ruchu orbitalnego księżyca krążącego wokół tej planety. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/