Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Dodawanie 2 wektorów
  Dodawanie 3 wektorów
  Powierzchnia koła jako granica
  Iloczyn wektorowy
  Iloczyn skalarny 2 wektorów
  Odejmowanie wektorów
  Wersory
  Algebraiczne dodawanie wektorów
  Metoda trójkąta.
  Metoda równoległoboku.
  Przemienność dodawania.
  Łączność dodawania.
  Metoda składowych.
  Kolejność dodawania.
  Wektor przeciwny.
  Odejmowanie wektorów.
  Przemienność odejmowania.
  Rozkład wektora(a).
  Rozkład wektora(b).
  Wartość sumy wektorów.
  Mnożenie wektora przez liczbę.
  Iloczyn skalarny 3D.
  Iloczyn wektorowy(a) 3D.
  Współrzędne wektora.
  Wartość sumy, a kąt.
  Iloczyn wektorowy(b) 3D.
  Dodawanie i odejmowanie wektorów.
  Dodawanie wektorów
  Okręgi.
  Twierdzenie Pitagorasa
  Aplikacje
  Budowniczy powierzchni (html5)
  Budowanie figur płaskich przy użyciu kolorowych bloków i badanie związku między ich obwodem i polem powierzchni. Porównaj pole powierzchni i obwód figur ustawionych jedna obok drugiej. Sprawdź swoje umiejętności w grze budując kształty lub znajdując pole powierzchni figur. Postaraj się zebrać wiele gwiazdek! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Dodawanie wektorów (html5)
  Dodawanie wektorów w interaktywnej animacji html5
  SKETCHOMETRY Geometria przez szkice
  Dynamiczne oprogramowanie matematyczne do geometrii euklidesowej i wykresów funkcji. Użytkownik szkicuje punkty, okręgi i linie na ekranie, a sketchometry jest w stanie zinterpretować te kreski i przetworzyć na dokładne obiekty geometryczne.
  Współrzędne wektora
  Rozkład wektora na składowe prostopadłe. © Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Okrąg opisany na trójkącie
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi symetralnymi boków i okręgiem opisanym. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Okrąg wpisany w trójkąt
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi dwusiecznymi kątów i okręgiem wpisanym. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Wysokości trójkąta
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi wysokościami i ortocentum. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Środkowe trójkąta
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi środkowymi i środkiem ciężkości trójkąta. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Okręgi styczne. Warunek styczności.
  Interaktywny rysunek okręgów stycznych zewnętrznie lub wewnętrznie (możliwość przeciągania środków okręgów i zmiany ich promieni, zoom). Przeciągnij końce linijki, żeby dokonać pomiaru. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Symetria osiowa - rysunki odręczne
  Po wyborze w menu rozwijanym ustawienia osi symetrii, kliknij i ponownie kliknij przeciągając pojawiające się kółko (każde nowe kliknięcie losuje nowy kolor). © 2018, Loo Kang Wee; Francisco Esquembre; Felix J. Garcia Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rozkład wektora na składowe prostopadłe
  Współrzędne wektora. Przeciągnij koniec wektora, żeby go zmienić. Za pomocą suwaka obrócisz układ współrzędnych. © Loo Kang Wee; Fu-Kwun Hwang; Tat Leong Lee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Symetria osiowa - odcinki
  Po wyborze w menu rozwijanym ustawienia osi symetrii, kliknij i ponownie kliknij, zaznaczając końce odcinka. Kolejne kliknięcie dorysowuje następny odcinek łamanej. © 2018, Loo Kang Wee; Francisco Esquembre; Felix J. Garcia Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Trójkąt (html5)
  Wierzchołki trójkąta można przesuwać, przeciągając myszką. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Kąty w okręgu (html5)
  Kąt środkowy (niebieski) może być powiększany lub zmniejszany, za pomocą suwaka. Przez przeciąganie myszą można zmieniać położenie na okręgu wierzchołka kąta wpisanego (czerwony). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Twierdzenie Pitagorasa (html5)
  Ta aplikacja HTML5 pokazuje trójkąt prostokątny. Można przesuwać wierzchołek kąta prostego z wciśniętym przyciskiem myszy. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Okręgi bliźniacze Archimedesa (html5)
  Można przeciągać okręgi z wciśniętym przyciskiem myszy. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Łańcuch Pappusa (html5)
  Wielkości okręgów mogą być zmieniane za pomocą myszki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Bryły platońskie (html5)
  "Wielościan foremny" lub "bryła platońska" to bryła wypukła, której ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian. Istnieje dokładnie pięć brył platońskich: Czworościan foremny (4 wierzchołki, 6 krawędzi, 4 trójkąty równoboczne jako ściany) Sześcian foremny (8 wierzchołków, 12 krawędzi, 6 kwadratów jako ściany) Ośmiościan foremny (6 wierzchołków, 12 krawędzi, 8 trójkątów równobocznych jako ściany) Dwunastościan foremny (20 wierzchołków, 30 krawędzi, 12 pięciokątów foremnych jako ściany) Dwudziestościan foremny (12 wierzchołków, 30 krawędzi, 20 trójkątów równobocznych jako ściany) Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Objętość kuli (zasada Cavalieriego) (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Funkcje trygonometryczne kąta (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Składniki wektora (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Równanie wektorowe prostej w przestrzeni trójwymiarowej (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Symetria osiowa - kształty
  Przyglądamy się osiom symetrii figur geometrycznych i nie tylko. © 2018, Loo Kang Wee; Francisco Esquembre; Felix J. Garcia Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Symetria osiowa - litery
  Przyglądamy się osiom symetrii liter. © 2018, Loo Kang Wee; Francisco Esquembre; Felix J. Garcia Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Dodawanie wektorów metodą graficzną
  Interaktywne animacje przedstawiające dodawanie wektorów metodą wieloboku sznurowego. © Fu-Kwun Hwang; lookang; tina Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Czworokąt wpisany w okrąg (html5)
  Czworokąt wpisany w okrąg. Interaktywna aplikacja html5. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Czworokąt opisany na okręgu (html5)
  Czworokąt opisany na okręgu. Interaktywna aplikacja html5. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Trójkąt sferyczny (html5)
  Trójkąt sferyczny jest to figura przestrzenna powstała z trzech łuków kół wielkich na sferze. Łuki te spełniają tę samą funkcję, co odcinki w trójkącie, więc muszą się one przecinać w wierzchołkach. W wyniku przecięcia powstaje na sferze 8 trójkątów sferycznych, w tym jeden trójkąt eulerowski. Położenie wierzchołków narysowanego trójkąta sferycznego można zmieniać przeciągając myszką. Po prawej stronie można odczytać miary boków (łuki wyrażone w mierze swoich kątów środkowych) i kątów. (Tutaj rozważane są tylko trójkąty eulerowskie, tj. trójkąty sferyczne, których każdy bok i każdy kąt ma miarę mniejszą niż 180°.) Wikipedia © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych
  Trójkąty prostokątne (html5)
  Obliczanie lub szacowanie boków i kątów w trójkątach prostokątnych. Losowe generowanie danych. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania (10 kolejnych prawidłowych odpowiedzi). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Algorytm szacowania Pi Archimedesa
  Symulacja demonstruje obliczenia obwodu koła jednostkowego za pomocą algorytmu podanego przez Archimedesa. © Dieter Roess; Tan Wei Chiong; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike