Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Tatry
  Nizina Mazowiecka
  Pojezierze Suwalskie
  Wybrzeże Słowińskie
  Procesy wietrzenia
  Rzeźbotwórcza działalność lodowców
  Zjawiska krasowe
  Grawitacyjne ruchy masowe
  Procesy plutoniczne i wulkaniczne
  Trzęsienia ziemi
  Ruchy płyt litosfery
  Rzeźbotwórcza działalność morza
  Procesy lądotwórcze i górotwórcze
  Lodowce
  Źródła
  Rzeki
  Jeziora
  Bagna
  Rzeźbotwórcza działalność rzek
  Rzeźbotwórcza działalność wiatru
  Geografia
  Geografia
  Lodowiec
  Efekt cieplarniany
  Geografia fizyczna
  Wahadło Foucaulta1
  Płyty tektoniczne
  Wahadło Foucaulta2
  Długość dnia
  Wewnętrzna struktura ziemi
  Aplikacje
  Atmosfera ziemska
  Wizualizacja ilustruje główne warstwy w atmosferze i opisuje szereg kluczowych cech każdej z nich. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Globalny cykl węglowy
  Dowiedz się prawie wszystkiego o przepływach węgla i jego zasobach w głównych rezerwuarach, za pomocą tej interaktywnej demonstracji globalnego cyklu węglowego. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Prawa Keplera (html5)
  Animacja i zadania, które ułatwiają zrozumienie praw Keplera.
  Współrzędne geograficzne (html5)
  Interaktywny aplet html5- Współrzędne geograficzne
  Fazy Księżyca (html5)
  Animacja html5 prezentująca fazy Księżyca
  Planety wewnętrzne Układu Słonecznego (html5)
  Symulacja pokazuje cztery planety wewnętrzne Układu Słonecznego krążące wokół Słońca. Idąc od Słońca, widzimy Merkurego, Wenus, Ziemię i Marsa. Pasek na dole pokazuje, jak pozostałe cztery obiekty wyglądają jak na niebie, z punktu widzenia obserwatora znajdującego się na obiekcie, który umieścimy w centrum.
  Planetarne klimaty: delikatna równowaga (html5)
  Klimat jest regulowany przez delikatną równowagę absorbowanego i emitowanego promieniowania elektromagnetycznego. Aplet "Symulator planety", pozwala użytkownikowi zmieniać cztery czynniki, które regulują klimat: albedo, efekt cieplarniany, odległość od Słońca i temperaturę powierzchni. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
  Pory roku (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany ustawienia Ziemi i Słońca w ciągu roku i wpływ tych zmian na występowanie pór roku. Sezonowe zmiany przedstawiono z punktu widzenia zarówno obserwatora na Ziemi, jak i obserwatora zewnętrznego. Źródło: https://github.com/concord-consortium/grasp-seasons
  Wahadło Foucaulta (html5)
  Wahadło Foucaulta – wahadło mające możliwość wahań w dowolnej płaszczyźnie pionowej. Powolna zmiana płaszczyzny ruchu wahadła względem Ziemi dowodzi jej obrotu wokół własnej osi.(Wikipedia)
  Fazy Księżyca i pływy morskie
  © 2015, Todd Timberlake; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fazy Księżyca. Model z pływami morskimi
  © 2016, Todd Timberlake; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Atmosfera Ziemi (html5)
  Animacja przedstawiająca warstwy atmosfery Ziemi.
  Mapa lądolodu
  Interaktywna mapa końca ostatniego zlodowacenia. Henry Patton CC BY-NC-SA 4.0
  Terminator
  Mapa Ziemi z zaznaczonym przebiegiem terminatora (granica dnia i nocy), z dowolnie ustawianą datą. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Rok z życia Ziemi
  Obserwuj zmiany powierzchni Ziemi w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Mapa miast stołecznych
  Interaktywna mapa Google stolic wszystkich państw świata. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Symulator faz Księżyca
  Symulator pozwala pokazać w jaki sposób różne ustawienia Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie decydują o fazie Księżyca widzianej z Ziemi. Symulator pokazuje widoki z różnej perspektywy - z dystansu, gdy obserwator patrzy w dół na Ziemię, jak również z perspektywy obserwatora na Ziemi, patrzącego w niebo.
  Symulator ruchów Słońca
  Symuluje ruchy Słońca na niebie wykorzystując diagram horyzontu. Demonstruje dzienne i sezonowe zmiany położenia Słońca.