Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Źródła
  Gaz
  Silniki cieplne
  Stany skupienia materii (html5)
  Stany skupienia materii - podstawy (html5)
  Aplikacje
  Rozklad predkości cząsteczek gazu (html5)
  Rożkład prędkości cząsteczek gazu dla różnych temperatur.
  Wyładowania elektryczne (html5)
  Przepływ prądu w gazach. Jonizacja termiczna
  Lampa neonowa (html5)
  Animacja pokazująca działanie neonówki
  Spektroskop (html5)
  Animacja pokazuje eksperyment, w którym analizujemy widmo promieniowania rozrzedzonych gazów pobudzonych do świecenia.
  Gaz doskonały
  Model gazu doskonałego w okrągłym naczyniu 2D. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Przemiany gazowe (html5)
  Program umożliwia uczniom wirtualne zbadanie zachowań gazu w zamkniętym prostopadłościennym naczyniu z tłokiem. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przewodzenie ciepła (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie zbadać różne czynniki, które wpływają na szybkość przepływu ciepła przez przegrodę między dwoma gazami. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Szybkość transportu ciepła (html5)
  Określanie szybkości przepływu ciepła przez przegrodę oddzielającą dwa gazy o różnych temperaturach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciepło w przemianie izobarycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w przemianie izobarycznej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciepło w przemianie izochorycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w procesie, w którym nie zmienia się jego objętość. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wewnętrzna przy sprężaniu izotermicznym (html5)
  Wyznaczanie energii wewnętrznej gazu, który podlega sprężaniu izotermicznemu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca wykonana przy sprężaniu adiabatycznym (html5)
  Określanie pracy wypadkowej w układzie, w którym gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Sprawność silnika cieplnego (html5)
  Wyznaczanie sprawności silnika (0 - 1) na podstawie dostarczonego wykresu zależności p(V). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca wykonana w cyklu termodynamicznym (html5)
  Określanie pracy wypadkowej w układzie, w którym gaz podlega prostej przemianie cyklicznej. Dane uzyskujemy z wykresu zależności p(V). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca wykonana w cyklu termodynamicznym (trójkąt) (html5)
  Określanie pracy wypadkowej w układzie, w którym gaz podlega prostej trójstopniowej przemianie cyklicznej. Dane uzyskujemy z wykresu zależności p(V). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przegroda w cylindrze z gazem (html5)
  Określić temperaturę konieczną do utrzymania tłoka w równowadze. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przegroda w cylindrze z gazem Poziom 2 (html5)
  Określić temperaturę konieczną do utrzymania tłoka w równowadze. Należy wykorzystać informacje o szybkości atomów do obliczenia temperatury. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stany skupienia materii (html5)
  Obserwuj różne rodzaje cząsteczek tworzących ciała stałe, ciecze lub gazy. Dostarcz lub pobierz ciepło i obserwuj zmianę fazy. Zmieniaj temperaturę lub objętość pojemnika i zobacz wykres ciśnienia i temperatury procesu w czasie rzeczywistym. Powiąż energię potencjalną oddziaływania z siłami działającymi między cząsteczkami. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Stany skupienia materii - podstawy (html5)
  Ogrzewaj, oziębiaj i sprężaj atomy i cząsteczki. Obserwuj przemiany fazowe. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Jednowymiarowy klasyczny gaz o jednym atomie
  Aplet opisuje gaz pojedynczego atomu poruszającego się w jednym wymiarze. Atom przyspiesza lub zwalnia tylko poprzez klasyczne zderzenia z ruchomym tłokiem w swoim zbiorniku. Samo to wystarczy, aby wyjaśnić, dlaczego gaz się ogrzewa, gdy jest sprężany i ochładza przy rozprężeniu. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Gazy - wstęp
  Wpompuj cząsteczki gazu do pojemnika i zobacz co się dzieje, gdy zmienimy objętość, dostarczymy lub pobierzemy ciepło, zmienimy przyspieszenie grawitacyjne, itd. Zmierz temperaturę i ciśnienie, i zobacz w jaki sposób zależą od nich właściwości gazu. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Gazy - właściwości
  Wpompuj cząsteczki gazu do pojemnika i zobacz co się dzieje, gdy zmienimy objętość, dostarczymy lub pobierzemy ciepło, zmienimy przyspieszenie grawitacyjne, itd. Zmierz temperaturę i ciśnienie, i zobacz w jaki sposób zależą od nich właściwości gazu. Zbadaj histogramy energii kinetycznej i szybkości dla lekkich i ciężkich cząsteczek. Zbadaj dyfuzję i określ, w jaki sposób stężenie, temperatura, masa i wielkość cząsteczki wpływają na szybkość dyfuzji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Dyfuzja
  Wymieszaj dwa gazy, aby zbadać dyfuzję! Eksperymentuj ze stężeniem, temperaturą, masą i wielkością cząsteczki, i określ, jak czynniki te wpływają na szybkość dyfuzji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0