Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prawa Kirchhoffa (flash)
  Kontrakcja długości i wygląd obiektów relatywistycznych (flash)
  Ferromagnetyzm (flash)
  Cewka Helmholtza (flash)
  Obwód elektryczny (flash)
  Wahadło Foucaulta (flash)
  Opór elektryczny (flash)
  Jonizacja - rozładowywanie elektroskopu (flash)
  Transformator (flash)
  Mechaniczny równoważnik ciepła (flash)
  Prawo Ohma (flash)
  Energia wewnętrzna (flash)
  Śruba mikrometryczna (flash)
  Elektroliza (flash)
  Składanie drgań (flash)
  Opór wewnętrzny ogniwa (flash)
  Koło Maxwella (flash)
  Fale stojące (flash)
  Wahadło Galileusza (flash)
  Fale wahadłowe (flash)
  Falownica Juliusa (flash)
  Równowaga (flash)
  Staczanie się ciał z równi pochyłej (html5)
  Rodzaje równowagi (flash)
  Równowaga 3 (flash)