Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fizyka atomu i jądra atomowego
  Aplikacje
  Rozpad promieniotwórczy (html5)
  Symulacja rozpadów promieniotwórczych
  Eksperyment Rutherforda (html5)
  Animacja słynnego eksperymentu Rutheforda
  Reakcja jądrowa (html5)
  Animacja html5 - Reakcja jądrowa
  Szeregi promieniotwórcze (html5)
  Animacja html5 - Szeregi promieniotwórcze
  Promieniowanie (html5)
  Animacja html5 - Promieniowanie alfa,beta,gamma
  Okres połowicznego zaniku (html5)
  Symulacja rozpadów izotopu Bizmutu 211. Ćwiczenie ma na celu umożliwienie uczniom obserwacji ilości promieniowania, które jest wykrywane w różnych momentach czasu, pochodzącego od źródła promieniotwórczego o bardzo krótkim okresie połowicznego zaniku. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Detekcja promieniowania (html5)
  Ćwiczenie umożliwia uczniom spojrzenie na ilość promieniowania, które jest wykrywane w różnych odległościach od źródła promieniotwórczego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ekranowanie promieniowania (html5)
  Ćwiczenie umożliwia uczniom przyjrzenie się czynnikm wpływającym na ilość promieniowania, które jest absorbowane przez różne przesłony (możemy zmieniać rodzaj promieniowania, materiał ekranu i jego grubość). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wiązania jądra (html5)
  W tym zadaniu należy określić energię wiązania jądra na jeden nukleon dla losowo dobranego izotopu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Czas połowicznego rozpadu (html5)
  Symulacja rozpadu promieniotwórczego 400 radioaktywnych jąder. Możesz wybrać jeden z trzech różnych okresów połowicznego zaniku. Jądra, po rozpadzie, zmieniają się na niebiesko, a gładka fioletowa linia na wykresie pokazuje idealny przypadek. Rzeczywisty przypadek może odbiegać od idealnego przypadku z powodu statystycznych fluktuacji (rozbieżności są większe, gdy liczba jąder jest niewielka, tak jak tu). Postaraj się oszacować okres półtrwania w trzech przedstawionych tu przypadkach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Szeregi promieniotwórcze
  Rodziny promieniotwórcze - cztery szeregi promieniotwórcze (zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_promieniotw%C3%B3rczy) , rozpoczynające izotopami: 232Th (rodzina torowa), 235U (rodzina aktynowa), 238U (rodzina uranowo-radowa) i 237Np (rodzina neptunowa) © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Rozpad beta
  Obserwuj rozpad beta w przypadku zbioru jąder lub pojedynczego jądra. Źródło: https://archive.cnx.org/specials/