Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Portrety filozofów
  Edmund Husserl
  Edmund Husserl - pojęcia
  Max Scheler
  Tales z Miletu
  Pitagoras z Samos
  Kartezjusz
  Kartezjusz - pojęcia
  Baruch Spinoza
  Gottfried Wilhelm Leibniz
  David Hume
  Jean Jacques Rousseau
  Immanuel Kant
  Immanuel Kant - pojęcia
  Soren Kirkegaard
  Soren Kirkegaard- pojęcia
  Albert Camus
  Albert Camus - pojęcia
  św. Bonawentura
  św. Bonawentura - pojęcia
  Heraklit z Efezu
  Heraklit z Efezu - pojęcia
  Renesans
  Sokrates
  Pico della Mirandola
  Piotr Abelard
  Piotr Abelard - pojęcia
  Karl Jaspers
  Roman Ingarden