Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fale mechaniczne
  Fale elektromagnetyczne
  Optyka geometryczna
  Fizyka
  Ruch drgający
  Dźwięki
  Promieniowanie elektromagnetyczne
  Fale
  Optyka geometryczna
  Aplikacje
  Fale na linie (html5)
  Oglądaj w zwolnionym tempie falującą linkę. Poruszaj końcem liny żeby wytworzyć falę, lub dostosować częstotliwość i amplitudę oscylatora. Regulacja tłumienia i naciągu. Koniec liny może być zamocowany, luźny lub swobodny. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Falowanie (html5)
  Fale poprzeczne, podłużne i stojące, na wesoło. Koniecznie z dźwiękiem.
  Fala prostokątna (html5)
  Fala prostokątna jako złożenie fal sinusoidalnych
  Odbicie fali (html5)
  Animacja przedstawia odbicie fali. Regulowana prędkość fali i kąt padania
  Załamanie fali (html5)
  Animacja przedstawia załamanie fali. Regulowana prędkość fali i kąt padania
  Faza przy odbiciu (html5)
  Animacja przedstawia odbicie impulsu falowego.
  Fale stojące (html5)
  Animacja przedstawia przykłady fal stojących - poprzecznych i podłużnych
  Rezonans (html5)
  Symulacja klasycznego doświadczenia z powstawaniem fal stojących w rurze. Rezonans akustyczny
  Prędkość dźwięku (html5)
  Prosta animacja fali dźwiękowej powstającej przy uderzeniu pioruna.
  Fala uderzeniowa (html5)
  Animacja fali uderzeniowej, powstającej podczas przelotu odrzutowca.
  Efekt Dopplera (html5)
  Symulacja pokazuje zjawisko Dopplera dla fal dźwiękowych. Regulowana częstotliwość dźwięku,prędkość źródła i prędkość obserwatora.
  Dźwięk (html5)
  Prosty generator fali akustycznej. Regulowana częstotliwość i kształt impulsu.
  Interferencja fal
  Twórz fale za pomocą kapiącego kranu, głośnika audio lub lasera! Dodaj drugie źródło, aby uzyskać obraz interferencyjny. Ustaw przesłonę, aby zbadać dyfrakcję na pojedynczej i podwójnej szczelinie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Dudnienia (html5)
  Ta interaktywna wizualizacja powstawania dudnień ma na celu pomóc uczniom zrozumieć, jak różnica w częstotliwości pomiędzy dwiema interferującymi falami o równych amplitudach wpływa na falę wypadkową, która dociera do obserwatora. Częstotliwości fal zmieniamy klikając na pokrętła generatora. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Rezonans akustyczny (html5)
  Ćwiczenie ma na celu pomóc uczniom zrozumieć powstawanie fal stojących w rurze rezonansowej. Wizualizacja pozwala przyjrzeć się reprezentacjom fal stojących - fali podstawowej, jak również niektórym wyższym harmonicznym. W wirtualnym doświadczeniu możemy testować rury o różnej długości, otwarte z obu stron lub z jednej strony zamknięte. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Fale stojące (html5)
  Ćwiczenie ma na celu pomóc uczniom zwizualizować powstawanie fal stojących w lince. Uczniowie będą mogli zobaczyć także to, jakie odległości są potrzebne do powstania składowych pierwszej (podstawowej) i drugiej harmonicznej o parametrach zgodnych z tą falą stojącą. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Interferencja impulsów falowych (html5)
  Symulacja pokazuje falę wypadkową, powstającą w wyniku superpozycji dwóch fal biegnących. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odbicie fal (html5)
  Symulacja pokazuje impuls falowy biegnący wzdłuż sznura i jego odbicie, w sytuacji gdy koniec sznura jest ruchomy lub nie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Analizator widma akustycznego
  Analiza dźwięku odbieranego przez mikrofon komputera. © 2018, Felix J. Garcia Clemente; Tze Kwang Leong; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Symulacja umożliwia uczniom wizualizację tego w jaki sposób odległość między dwoma źródłami fal spójnych wpływa na wynik superpozycji fal. Pozwala ustalić warunki, które prowadzą do interferencji konstruktywnej i destruktywnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Superpozycja fal sinusoidalnych (html5)
  Program umożliwia uczniom nakładanie na siebie fal i analizę właściwości fali wypadkowej. Będzie pomocny przy omawianiu interferencji konstruktywnej i destruktywnej. Może również ilustrować dudnienia, fale nośne i modulację. Stanowi także dobrą ilustrację składania drgań harmonicznych, czy po prostu dodawania funkcji sinusoidalnych. Autor Frank McCulley. Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Falownica Juliusa (html5)
  Model falownicy Juliusa, pozwalającej wytworzyć falę torsyjną. Na statywie rozpięty jest naprężony drut (lub dwa) z przymocowanymi w równych odstępach poprzeczkami zakończonymi kuleczkami.
  Fale wahadłowe (html5)
  Drgania wahadeł matematycznych, różniących się fazą ruchu.
  Fale stojące (html5)
  Model falownicy i przykłady fal stojących.
  Wahadło Galileusza (html5)
  Model wahadła Galileusza - piętnaście wahadeł zawieszonych na metalowym stelażu. Poszczególne wahadła wiszą na coraz krótszych nitkach.
  Wykres do efektu Dopplera (html5)
  Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić położenie początkowe i prędkość źródła (mała niebieska kropka) i obserwatora (zielony prostokąt). Źródło (spoczywające) emituje falę o częstotliwości 100 Hz. fo oznacza częstotliwość odbieraną przez obserwatora. Symulacja pokazuje także wykres przesunięcia częstotliwości w stosunku do emitowanej częstotliwości (100 Hz). Na przykład, jeśli obserwator spoczywa, na prawo od źródła, a prędkość źródła wynosi 0,2 prędkości dźwięku, odbierana będzie częstotliwość 125 Hz. To jest 0,25 razy 100 Hz powyżej 100 Hz, a więc wykres pokaże czerwoną kropkę o współrzędnych +0,25 na osi OY i +0,2 na osi OX. Gdy źródło minie obserwatora, odbierana częstotliwość spada do 83 Hz, spadek o 17 Hz (0,17 razy 100 Hz), więc czerwona kropka przesunie się do -0.17 na osi OY i -0,2 na osi OX (uwzględniono fakt, że teraz źródło oddala się od obserwatora). Co z liniami na wykresie? Zielona linia pokazuje tylko efekt tylko ruchu obserwatora - jest rysowana w funkcji prędkości obserwatora. Pokazuje liniową zależność od szybkości obserwatora. Jeśli ustawimy prędkość obserwatora na zero, uzyskamy jedną niebieską krzywą - przedstawia względną zmianę częstotliwości w funkcji prędkości źródła. (Te dwa wykresy przedstawiają zależność od różnych prędkości!) Fakt, że linia zielona i niebieska linia to nie to samo mówi nam, że efekt Dopplera dla fal dźwiękowych nie jest tylko efektem względnej prędkości. W przypadku ustawienia niezerowej prędkości obserwatora, niebieska linia dzieli się na dwie krzywe, z których jedna ma zastosowanie, kiedy źródło znajduje się na lewo od obserwatora, a druga, gdy źródło jest z prawej strony obserwatora.(Te niebieskie krzywe odnoszą się do ruchu zarówno obserwatora, jak i źródła). Kropka z czerwonym środkiem pokazuje aktualne przesunięcie częstotliwości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Fale elektromagnetyczne
  Wizualizacja zmian pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej. © 2018, Fu-Kwun Hwang; Wee Loo Kang; Fremont Teng. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Marina
  Poznaj, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, wzory interferencyjne i dyfrakcyjne, które powstają, gdy fala przechodzi przez jeden lub dwa cienkie otwory.
  Jezioro Stow
  Dowiedz się, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, o obrazach interferencji fal na wodzie.
  Fale - wstęp
  Twórz fale za pomocą kapiącego kranu, głośnika lub lasera! Zmieniaj częstotliwość i amplitudę i obserwuj efekty. Posłuchaj dźwięku wytwarzanego przez głośnik i dowiedz się, co decyduje o kolorze światła. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0