Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Efekt Dopplera (html5)
  Aplikacje
  Fala uderzeniowa (html5)
  Animacja fali uderzeniowej, powstającej podczas przelotu odrzutowca.
  Efekt Dopplera (html5)
  Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić zarówno początkowe położenie i prędkość źródła (mała niebieska kropka), jak i początkowe położenie i prędkość obserwatora (zielony prostokąt), a następnie obserwować powierzchnie falowe emitowane przez źródło i docierające do obserwatora. Źródło spoczywające emituje częstotliwość 100 Hz, fo oznacza obserwowaną częstotliwość (odbieraną przez obserwatora). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Kaczki Dopplera
  Dowiedz się o efekcie Dopplera na przykładzie kaczki pływającej po stawie za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12.
  Efekt Dopplera dla fali mechanicznej
  Symulacja efektu Dopplera dla fal mechanicznych. (Uwaga ze względu na potrzeby wizualizacji okres fali możemy zmieniać granicach od 1 s do 2 s) © Fu-Kwun Hwang, lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike