Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Bieg promieni w zwierciadle wklęsłym, wypukłym i płaskim (html5)
  Bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej (html5)
  Interferencja impulsów (html5)
  Fale na linie (html5)
  Fala poprzeczna (html5)
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Dudnienia (html5)
  Odbicie (html5)
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Aplikacje
  Falowanie (html5)
  Fale poprzeczne, podłużne i stojące, na wesoło. Koniecznie z dźwiękiem.
  Filtr polaryzacyjny (html5)
  Symulacja działania filtra polaryzacyjnego
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Interaktywna symulacja html5 doświadczenia Younga. Interferencja fal, które ulegają dyfrakcji na jednej i dwóch szczelinach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Animacja html5 pokazująca efekt spotkania dwóch impulsów falowych, biegnących z przeciwnych kierunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dudnienia (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca interferencję dwóch fal o zbliżonych częstotliwościach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Bieg promieni w zwierciadle wklęsłym, wypukłym i płaskim (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca obrazy powstające w zwierciadłach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca obrazy powstające w soczewkach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Interferencja impulsów (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca superpozycję dwóch impulsów falowych, o różnych kształtach, biegnących z przeciwnych kierunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fala poprzeczna (html5)
  Interaktywna symulacja html5 fali poprzecznej rozchodzącej się w linie. Regulowane : częstotliwość, amplituda, naprężenie liny, masa jednostkowej długości liny. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fale na linie (html5)
  Symulacja html5 pokazująca fale biegnące i fale stojące na linie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Odbicie (html5)
  Symulacja html5 odbicia fali biegnącej na sznurze. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fale stojące (html5)
  Ćwiczenie ma na celu pomóc uczniom zwizualizować powstawanie fal stojących w lince. Uczniowie będą mogli zobaczyć także to, jakie odległości są potrzebne do powstania składowych pierwszej (podstawowej) i drugiej harmonicznej o parametrach zgodnych z tą falą stojącą. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Interferencja impulsów falowych (html5)
  Symulacja pokazuje falę wypadkową, powstającą w wyniku superpozycji dwóch fal biegnących. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odbicie fal (html5)
  Symulacja pokazuje impuls falowy biegnący wzdłuż sznura i jego odbicie, w sytuacji gdy koniec sznura jest ruchomy lub nie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Symulator polaryzacji
  Model działania polaryzatorów. Początkowo mamy dwa polaryzatory. Można zmieniać kąt między nimi, przeciągając obszar małego prostokąta. Natężenie światła przechodzącego przez polaryzatory będzie zmieniać się wraz ze zmianą kąta. Żadne światło nie przejdzie, gdy są do siebie prostopadłe. Jeśli jednak klikniemy pole "środkowy polaryzator" i zostanie dodany kolejny polaryzator między tymi dwoma, możemy zobaczyć obraz, jeśli odpowiednio ustawimy kąt środkowego polaryzatora. Podwójne kliknięcie w dowolnym miejscu panelu włącza tryb pełnoekranowy. © Fu Kwun Hwang; Fremont Teng; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Siły w falującej lince
  Wizualizacja sił działających w falującej strunie. Ruch falowy w strunie może być zrozumiany na podstawie praw dynamiki Newtona, jeśli rozważymy fragment struny i siły na niego działające w każdej chwili, jako brak równowagi naprężeń na jego końcach. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Wizualizacja drgań w fali poprzecznej
  Przesunięcie fazowe drgań punktów fali poprzecznej. Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike