Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Podłużna fala stojąca (html5)
  Fala podłużna (html5)
  Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
  Fale stojące w rurze (html5)
  Ruch cząsteczek w fali dźwiękowej
  Aplikacje
  Falowanie (html5)
  Fale poprzeczne, podłużne i stojące, na wesoło. Koniecznie z dźwiękiem.
  Fala podłużna (html5)
  Symulacja html5 drgań cząsteczek podczas rozchodzenia się fali dźwiękowej Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fale stojące w rurze (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca powstawanie podłużnych fal stojących w rurze. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ideę wyznaczania prędkości dźwięku w powietrzu metodą rezonansu akustycznego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Podłużna fala stojąca (html5)
  Ten programik HTML5 demonstruje składowe harmoniczne drgań powietrza w rurze jako przykład fal stojących podłużnych. Obrazuje ruch cząsteczek powietrza i zmian jego ciśnienia (oczywiście cząsteczki w rzeczywistości poruszają się na znacznie krótszych dystansach i prawdziwy ruch jest bardzo szybki). Węzły, czyli miejsca, gdzie cząsteczki nie poruszają się, są oznaczone symbolem "W". "S" oznacza strzałkę, czyli w miejsce, w którym cząsteczki oscylują z maksymalną amplitudą. Należy zauważyć, że w otwartym końcu rury znajduje się zawsze strzałka, a w zamkniętym, węzeł! Możesz wybrać rodzaj rury za pomocą odpowiedniego przycisku ("obustronnie otwarta", "jednostronnie otwarta", "obustronnie zamknięta"). Możliwe jest przejście do kolejnej harmonicznej, za pomocą przycisku "Niższa" lub "Wyższa". Jeśli wpiszesz nową długość rury w polu tekstowym i naciśniesz klawisz "Enter", aplet wyliczy długość fali i jej częstotliwość. Założona prędkość dźwięku to 343,5 m / s, co odpowiada temperaturze 20 °C. Wpływ średnicy rurki jest zaniedbywalny. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Ruch cząsteczek w fali dźwiękowej
  Symulacja pokazuje głośnik (źródło dźwięku) emitujący fale akustyczne biegnące w kierunku ucha człowieka (detektor). Uczniowie mogą zbadać, w jaki sposób te fale rozchodzą się w ośrodku (w tym przypadku w powietrzu), jako fala podłużna, obserwując drgania cząsteczek. © 2015, Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fala podłużna w sprężynie
  Symulacja fali podłużnej w sprężynie, pokazanej w środku. Na górze pokazana jest sprężyna nieodkształcona. Na dole znajduje się wykres wychylenia z położenia równowagi, prędkości lub przyspieszenia różnych punktów sprężyny w funkcji położenia. Na wykresie wartość dodatnia oznacza zwrot wychylenia, prędkości lub przyspieszenia w prawo. Suwaki pozwalają zmienić częstotliwość drgań końca sprężyny, oraz prędkość fali. Zauważ, że prędkość fali jest właściwością ośrodka, więc zwiększenie prędkości tak naprawdę oznacza zwiększenie współczynnika sprężystości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Wizualizacja fali dźwiękowej
  Fala dźwiękowa to zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka generowane przez drgający obiekt. Gdy fala porusza się w powietrzu, sprawia wrażenie przenoszenia powietrza, ale w rzeczywistości cząsteczki pozostają tam, gdzie są, drgając jedynie wokół położenia równowagi (nie zmienia się ich średnie położenie). Aby zobaczyć, jak to działa, obejrzyj animację! Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html