Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Promieniowanie elektromagnetyczne
  Aplikacje
  Fala elektromagnetyczna (html5)
  Animacja pokazuje zmiany pola elektrycznego i magnetycznego w fali elektromagnetycznej
  Fala elektromagnetyczna (html5)
  Ta animacja pokazuje spolaryzowaną falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się zgodnie ze zwrotem osi x. Wektory natężenia pola elektrycznego (w kolorze czerwonym) są równoległe do osi y, wektory indukcji magnetycznej (w kolorze niebieskim) są równoległe do osi z. Natężenie pola magnetycznego i wektor indukcji magnetycznej to wielkości fizyczne, charakteryzujące te pola. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Zasada Fermata na przykładzie modelu załamania
  Zasada Fermata zastosowana do modelu załamania światła. © 2015, Fu-Kwun Hwang; lookang; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fala elektromagnetyczna
  Wizualizacja pokazuje spolaryzowaną liniowo falę elektromagnetyczną, która porusza się w kierunku + z. Jeden kolor oznacza wektory natężenia pola elektrycznego, a drugi wektory indukcji magnetycznej. Reguła prawej dłoni mówi, że jeśli w określonym miejscu wskazujesz palcami prawej ręki w kierunku wektora natężenia pola elektrycznego, a następnie zwiniesz palce w kierunku wektora indukcji magnetycznej, kciuk wskaże kierunek ruchu fali. Korzystając z tej reguły, określ, które strzałki reprezentują wektory natężenia pola elektrycznego, a które wektory indukcji magnetycznej. Andrew Duffy, w oparciu o wizualizator 3D Wolfganga Bauera. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Symulator polaryzacji
  Model działania polaryzatorów. Początkowo mamy dwa polaryzatory. Można zmieniać kąt między nimi, przeciągając obszar małego prostokąta. Natężenie światła przechodzącego przez polaryzatory będzie zmieniać się wraz ze zmianą kąta. Żadne światło nie przejdzie, gdy są do siebie prostopadłe. Jeśli jednak klikniemy pole "środkowy polaryzator" i zostanie dodany kolejny polaryzator między tymi dwoma, możemy zobaczyć obraz, jeśli odpowiednio ustawimy kąt środkowego polaryzatora. Podwójne kliknięcie w dowolnym miejscu panelu włącza tryb pełnoekranowy. © Fu Kwun Hwang; Fremont Teng; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fale elektromagnetyczne
  Wizualizacja zmian pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej. © 2018, Fu-Kwun Hwang; Wee Loo Kang; Fremont Teng. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike