Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Świat i Polska 1945-2000
  Od "bitwy o Anglię" do Pearl Harbor
  Zwycięska współpraca wielkiej koalicji 1943-45
  Europa Zachodnia - lata integracji ekonomicznej i zmian
  Europa w latach 1815-1848
  Walka o hegemonię w Europie
  Wiek XVIII - sytuacja międzynarodowa
  Europa i świat w czasie II Wojny
  Świat w latach 1945-1955
  Oświecenie w Europie
  Europa u progu II wojny światowej
  Użytkowanie ziemi na świecie
  Okręgi przemysłowe świata