Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Kolejka górska
  Interaktywna symulacja ruchu roller coastera © Michael R Gallis, Wee Loo Kang, Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Zasada zachowania energii (html5)
  Interaktywna animacja html5 obrazująca zasadę zachowania energii.
  Wykresy słupkowe energii wahadła (html5)
  Symulacja html5 ruchu wahadła matematycznego, pokazująca animowane wykresy słupkowe jego energii kinetycznej i potencjalnej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Hooke'a (html5)
  Rozciągaj i ściskaj sprężyny żeby zbadać zależności pomiędzy siłą, stałą sprężystości, przemieszczeniem i energią potencjalną! Zbadaj, co dzieje się, gdy dwie sprężyny są połączone szeregowo oraz równolegle. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Badanie grawitacyjnej energii potencjalnej (html5)
  To ćwiczenie pozwala zbadać wielkość energii jaką musimy dostarczać do obiektu, gdy jest on odsuwany od innego obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia potencjalna sprężystości (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium uczniowie będą szukali związku między wykonaną pracą, a odkształceniem sprężyny. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia potencjalna ciężkości (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie odkrywają związek między wielkością dostarczonej energii, a wysokością, na jaką podnoszony jest obiekt. Można regulować ilość dostarczonej energii i wybrać jedną, spośród pięciu różnych mas. Wreszcie, uczniowie mogą zmienić natężenie pola grawitacyjnego w miejscu eksperymentu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Straty energii przy odbiciu (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają ilość energii utraconej przez piłkę, podczas odbicia. Mierząc zmianę wysokości początkowej i po odbiciu, obliczają wielkość energii mechanicznej utraconej i względną zmianę energii mechanicznej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła i energia potencjalna (html5)
  W symulacji można badać siłę i energię potencjalną związaną z oddziaływaniem dwóch naładowanych cząstek w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia wartość siły działającej na ruchomy ładunek po prawej i jego energię potencjalną. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Energia potencjalna (html5)
  Za pomocą tej tej symulacji można badać elektrostatyczną energię potencjalną związaną z dwoma oddziaływującymi naładowanymi cząstkami, w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia energię potencjalną ruchomego ładunku, umieszczonego z prawej strony. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła i energia potencjalna (html5)
  W symulacji można badać siłę i energię potencjalną związaną z oddziaływaniem dwóch naładowanych cząstek w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia wartość siły działającej na ruchomy ładunek po prawej i jego energię potencjalną. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Energia potencjalna (html5)
  Za pomocą tej tej symulacji można badać elektrostatyczną energię potencjalną związaną z dwoma oddziaływującymi naładowanymi cząstkami, w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia energię potencjalną ruchomego ładunku, umieszczonego z prawej strony. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Związki między siłą, natężeniem pola, energią potencjalną i potencjałem (html5)
  Po lewej stronie znajduje się reprezentacja powierzchni 4 m x 4 m przestrzeni, w której jest jednorodne pole, o liniach sił skierowanych w dół. Jeśli wybierzesz kulkę, to pole jest polem grawitacyjnym. Jeśli wybierzesz ładunek, to pole jest polem elektrycznym. Po prawej stronie znajduje się wykres. Na wykresie można wykreślić jedną z sześciu różnych wielkości na osi pionowej, w zależności od x albo y na osi poziomej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Odpychanie ładunków (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom, analizę czynników wpływających na maksymalną prędkość, jaką może uzyskać naładowany obiekt, gdy jest on elektrycznie odpychany przez inne ciało mające ładunek tego samego znaku. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia w rzucie pionowym (html5)
  W oparciu o zasadę zachowania energii, uczniowie muszą policzyć maksymalną wysokość osiągniętą przez ciało wyrzucone pionowo do góry. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiany energii (html5)
  Ćwiczenie zaprojektowane tak, żeby umożliwić uczniom zbadanie przemian energii potencjalnej sprężystości na energię kinetyczną. Uczniowie będą mogli modyfikować masę obiektu, stałą sprężystości sprężyny i jej odkształcenie. Można sporządzić różne wykresy zależności między tymi zmiennymi znajdując ich wzajemny związek. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wahadła (html5)
  Obliczanie szybkości kulki wahadła w momencie gdy przechodzi przez najniższy punkt swojego ruchu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ucieczka z obiektów Pasa Kuipera (html5)
  Obliczanie prędkości ucieczki (II prędkości kosmicznej) z obiektów Pasa Kuipera Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Maksymalna wysokość wzniesienia (html5)
  Obliczanie prędkości, jaką trzeba nadać ciału, aby wzniosło się na określoną wysokość. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Skok Robin Hooda (html5)
  Obliczanie zasięgu ruchu, w którym Robin Hood skacze do jeziora, początkowo trzymając się liny (fragment ruchu jak w wahadle), a następnie, po puszczeniu liny w najniższym punkcie toru, leci w powietrzu (fragment ruchu jak w rzucie poziomym), dopóki nie wpadnie do wody. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Spadkownica Atwooda z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w spadkownicy Atwooda, która składa się z bloczka, na którym, poprzez nić, zawieszone są dwa ciężarki. Indeksy dolne 1, 2 odnoszą się do ciężarków, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z siedmiu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarki i bloczek, aż po tylko jeden z ciężarków lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ciężarek na bloczku z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w układzie - ciężarek zawieszony na nici, której drugi koniec nawinięty jest na bloczek. Indeks dolny c odnosi się do ciężarka, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z pięciu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarek i bloczek, aż po tylko ciężarek lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Pętla śmierci
  Symulacja ruchu ciała zsuwającego się z pochylni i następnie poruszającego się w pętli śmierci o promieniu r. © 2015, Fu-Kwun Hwang; lookang; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ice Bucket Challenge - energia (html5)
  Uczniowie mają za zadanie wyznaczyć zakres energii mechanicznej, przy którym wiadro z wodą zaczepione na lince będzie zataczało w płaszczyźnie pionowej okrąg. Energia musi być na tyle mała, żeby linka nie zerwała się i na tyle duża, żeby woda nie wylała się. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley. Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Szybkość ładunku (html5)
  Określenie szybkości uzyskiwanej przez ciało obdarzone ładunkiem, odpychane przez inne ciało naładowane ładunkiem tego samego znaku. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Maksymalna wysokość rzutu na podstawie energii (html5)
  W zadaniu należy określić maksymalną wysokość osiągniętą przez ciało wyrzucone ukośnie, wykorzystując zasadę zachowania energii. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Na wyciągu (html5)
  Uczniowie muszą określić moc silnika napędzającego wyciąg ciągnący pod górę saneczkarza (pomijamy tarcie). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek ciężkości (html5)
  Walec stacza się po dwóch pochylniach o zmieniającym się rozstawie. Paradoksalnie, przy odpowiednim nachyleniu i kącie rozstawienia obu pochylni, podwójny stożek lub kula będą poruszały się w przeciwną stronę "pod górę". Paradoks jest oczywiście pozorny, gdyż w obu przypadkach środek ciężkości obniża się.
  Skok na bungee
  Rozwijana lista na górze po lewej pozwala wybrać pomiędzy widokiem układu, diagramem słupkowym energi i wykresem energii sprężystości. Pierwsze trzy opcje wyświetlą się trybie pełnoekranowym, dwie pozostałe połączą dwa widoki w jeden ekran. Przesunięcie suwaka zmieni współczynnik sprężystości liny. Możemy przeciągać widoczne małe kwadraciki zmieniając odpowiednio: wysokość słupa, długość liny, masę skoczka. Podwójne kliknięcie w dowolnym miejscu panelu włącza tryb pełnoekranowy. Fk - siła sprężystości, Fg - siła grawitacyjna © Michael R. Gallis; Fremont Teng; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Batut
  Dowiedz się, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, o przemianach różnych rodzajów energii potencjalnej i energii kinetycznej podczas skoku z trampoliny.