Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Zderzenia
  Aplikacje
  Praca a energia kinetyczna (2)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Uczniowie mogą także ustawić maksymalną energię gaśnicy (zapewniającej odrzut) lub maksymalną prędkość astronauty. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kolejka górska
  Interaktywna symulacja ruchu roller coastera © Michael R Gallis, Wee Loo Kang, Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Zasada zachowania energii (html5)
  Interaktywna animacja html5 obrazująca zasadę zachowania energii.
  Wykresy słupkowe energii wahadła (html5)
  Symulacja html5 ruchu wahadła matematycznego, pokazująca animowane wykresy słupkowe jego energii kinetycznej i potencjalnej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Praca, a energia kinetyczna (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Na koniec można zmierzyć prędkość, jaką uzyskał obiekt w wyniku działania siły. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenie doskonale niesprężyste (html5)
  Upewnij się, czy potrafisz określić wartość enegii kinetycznej utraconej w zderzeniu doskonale niesprężystym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiany energii (html5)
  Ćwiczenie zaprojektowane tak, żeby umożliwić uczniom zbadanie przemian energii potencjalnej sprężystości na energię kinetyczną. Uczniowie będą mogli modyfikować masę obiektu, stałą sprężystości sprężyny i jej odkształcenie. Można sporządzić różne wykresy zależności między tymi zmiennymi znajdując ich wzajemny związek. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zasada zachowania energii i pędu Poziom 1 (html5)
  Obliczanie prędkości każdego z wózków odpychanych przez rozprężającą się sprężynę, umieszczoną między nimi. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zasada zachowania energii i pędu Poziom 2 (html5)
  Obliczanie prędkości ciał po zderzeniu idealnie sprężystym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Bilans energetyczny (sprężyna, ruch z tarciem) (html5)
  Ściśnięta sprężyna po odblokowaniu odpycha ciało, które porusza się następnie po powierzchni z tarciem. Wykorzystując równanie bilansu energetycznego, trzeba będzie znaleźć odległość przebytą przez obiekt do momentu zatrzymania. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie prędkości na podstawie wykonanej pracy (html5)
  Obliczanie prędkości krążka hokejowego na podstawie wykresu siły oddziaływania pomiędzy kijem i krążkiem w funkcji przebytej drogi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wahadła (html5)
  Obliczanie szybkości kulki wahadła w momencie gdy przechodzi przez najniższy punkt swojego ruchu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiana energii kinetycznej w energię drgań (html5)
  Obliczanie amplitudy i częstotliwości oscylacji powstałych po zderzeniu wózka ze sprężyną. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ucieczka z obiektów Pasa Kuipera (html5)
  Obliczanie prędkości ucieczki (II prędkości kosmicznej) z obiektów Pasa Kuipera Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Maksymalna wysokość wzniesienia (html5)
  Obliczanie prędkości, jaką trzeba nadać ciału, aby wzniosło się na określoną wysokość. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Skok Robin Hooda (html5)
  Obliczanie zasięgu ruchu, w którym Robin Hood skacze do jeziora, początkowo trzymając się liny (fragment ruchu jak w wahadle), a następnie, po puszczeniu liny w najniższym punkcie toru, leci w powietrzu (fragment ruchu jak w rzucie poziomym), dopóki nie wpadnie do wody. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Spadkownica Atwooda z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w spadkownicy Atwooda, która składa się z bloczka, na którym, poprzez nić, zawieszone są dwa ciężarki. Indeksy dolne 1, 2 odnoszą się do ciężarków, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z siedmiu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarki i bloczek, aż po tylko jeden z ciężarków lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ciężarek na bloczku z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w układzie - ciężarek zawieszony na nici, której drugi koniec nawinięty jest na bloczek. Indeks dolny c odnosi się do ciężarka, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z pięciu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarek i bloczek, aż po tylko ciężarek lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Pętla śmierci
  Symulacja ruchu ciała zsuwającego się z pochylni i następnie poruszającego się w pętli śmierci o promieniu r. © 2015, Fu-Kwun Hwang; lookang; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ice Bucket Challenge - energia (html5)
  Uczniowie mają za zadanie wyznaczyć zakres energii mechanicznej, przy którym wiadro z wodą zaczepione na lince będzie zataczało w płaszczyźnie pionowej okrąg. Energia musi być na tyle mała, żeby linka nie zerwała się i na tyle duża, żeby woda nie wylała się. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley. Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu (z uwzględnieniem energii) (html5)
  Uczniowie muszą policzyć energię dostarczoną do układu, gdy obiekt Pasa Kuipera zostanie trafiony przez ładunek wybuchowy. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Szybkość ładunku (html5)
  Określenie szybkości uzyskiwanej przez ciało obdarzone ładunkiem, odpychane przez inne ciało naładowane ładunkiem tego samego znaku. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Koło Fortuny Poziom 2 (html5)
  Kinematyka ruchu obrotowego z uwzględnieniem energii. Uczniowie muszą obliczyć położenie w momencie zatrzymania koła fortuny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zasięg rzutu na podstawie energii (html5)
  W zadaniu należy obliczyć odległość w poziomie przebytą przez Joe, podczas skoku na rowerze BMX pomiędzy dwoma rampami, na podstawie znajomości jego energii kinetycznej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia kinetyczna kamienia curlingowego (html5)
  Uczniowie muszą określić energię kinetyczną kamienia curlingowego w oparciu o czas potrzebny do przemieszczania się między dwiema liniami na lodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Maksymalna wysokość rzutu na podstawie energii (html5)
  W zadaniu należy określić maksymalną wysokość osiągniętą przez ciało wyrzucone ukośnie, wykorzystując zasadę zachowania energii. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i energia kinetyczna cząstki (html5)
  W tym zadaniu należy określić masę i energię kinetyczną cząstki uwięzionej w polu magnetycznym. Podany będzie ładunek cząstki, jej szybkość i indukcja magnetyczna pola. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia kinetyczna w ruchu po okręgu (html5)
  Obliczanie energii kinetycznej ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Średnia Ek i v rms
  Określanie średniej energii kinetycznej cząsteczek gazu w próbce, a następnie wyznaczanie prędkości średniej kwadratowej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Średnia Ek i temperatura, a prędkość cząsteczek
  Określanie średniej energii kinetycznej cząsteczek gazu w próbce, a następnie wyznaczanie temperatury gazu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/