Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prawo powszechnej grawitacji
  Energia kinetyczna i potencjalna, praca
  Ruch drgający harmoniczny
  Bryła sztywna
  Gazy
  Fizyka atomu i jądra atomowego
  Silniki cieplne
  Pole elektrostatyczne
  Ruch ładunków w polu elektrostatycznym
  Pojemność elektryczna
  Aplikacje
  Praca, a energia kinetyczna (2)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Uczniowie mogą także ustawić maksymalną energię gaśnicy (zapewniającej odrzut) lub maksymalną prędkość astronauty. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia w skateparku - podstawy(html5)
  Naucz się zasady zachowania energii z kolesiem skaterem! Poznaj różne tory i wyświetl, w trakcie ruchu, wykresy energii kinetycznej, potencjalnej i cieplnej. Twórz dla skatera własne ścieżki, pochylnie i skocznie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Drgania mechaniczne (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy zależności wychylenia, prędkości, energii kinetycznej i potencjalnej od czasu, ciała zawieszonego na sprężynie.
  Praca mechaniczna (html5)
  Wykonywanie pracy jest procesem związanym z siłą działającą na ciało fizyczne poruszające się po określonym torze. Jednocześnie praca jest to wielkość fizyczna równa iloczynowi składowej siły równoległej do toru i drogi.
  Konwekcja (html5)
  Przekaz energii wewnętrznej - konwekcja
  Perpetuum mobile (html5)
  Przykłady pomysłów na perpetuum mobile I rodzaju. Dlaczego to nie działa?!
  Kaczka pijaczka (html5)
  Nareszcie mamy perpetuum mobile I rodzaju – ale czy aby na pewno? To działa, ale czy rzeczywiście nie pobiera energii?
  Chlodziarka (html5)
  Zasada działania lodówki.
  Obwody
  Interaktywna symulacja pozwalająca zbudować prosty obwód elektryczny i przeanalizować rodzaje pobieranej/wydzielanej energii. ©2015 Keith Warren, Department of Physics, North Carolina State University
  Zasada zachowania energii (html5)
  Interaktywna animacja html5 obrazująca zasadę zachowania energii.
  Formy energii i ich przemiany
  Zbadaj ogrzewanie i oziębianie żelaza, cegły i wody, dodając lub pobierając energię. Zobacz, jak energia jest przenoszona między obiektami. Zbuduj swój własny układ, ze źródeł, przetworników i odbiorników energii. Prześledź przepływ energii i jej przemiany w swoim układzie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Wykresy słupkowe energii wahadła (html5)
  Symulacja html5 ruchu wahadła matematycznego, pokazująca animowane wykresy słupkowe jego energii kinetycznej i potencjalnej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Gaz doskonały (html5)
  Interaktywna symulacja html5 gazu doskonałego. Histogram rozkładu prędkości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Gaz doskonały (bez histogramu) (html5)
  Gaz doskonały (bez histogramu) (html5) Interaktywna symulacja html5 gazu doskonałego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Ciągłość - ciecz w rurce (html5)
  Symulacja html5 pokazująca przepływ cieczy w rurce. Obrazuje równanie ciągłości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Kulka opadająca w cieczy lepkiej (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch kulek w cieczach lepkich. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Kulka na sprężynie - wykresy energii (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch harmoniczny kulki na sprężynie. Wykresy energii w zależności od czasu i energii w zależności od położenia. Regulowana masa kulki i stała sprężystości sprężyny. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fala podłużna (html5)
  Symulacja html5 drgań cząsteczek podczas rozchodzenia się fali dźwiękowej Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fala poprzeczna (html5)
  Interaktywna symulacja html5 fali poprzecznej rozchodzącej się w linie. Regulowane : częstotliwość, amplituda, naprężenie liny, masa jednostkowej długości liny. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wahadło matematyczne (html5)
  Wahadło matematyczne (html5) Interaktywna symulacja html5 ruchu wahadła matematycznego. Wykres zależności położenia kątowego od czasu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ideę wyznaczania prędkości dźwięku w powietrzu metodą rezonansu akustycznego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Hooke'a (html5)
  Rozciągaj i ściskaj sprężyny żeby zbadać zależności pomiędzy siłą, stałą sprężystości, przemieszczeniem i energią potencjalną! Zbadaj, co dzieje się, gdy dwie sprężyny są połączone szeregowo oraz równolegle. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Właściwości kondensatorów (html5)
  To wirtualne laboratorium umożliwia uczniom dokonywanie różnych zmian parametrów kondensatora powietrznego i analizę skutków tych zmian. Uczniowie mogą zmieniać odległość między okładkami, ich wielkość i napięcie między nimi. Program wylicza ładunek zgromadzony na okładkach, energię zmagazynowaną i natężenie pole elektrycznego pomiędzy płytkami. Uczniowie mogą obliczyć pojemność poprzez podzielenie ładunku przez napięcie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca, a energia kinetyczna (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Na koniec można zmierzyć prędkość, jaką uzyskał obiekt w wyniku działania siły. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Badanie grawitacyjnej energii potencjalnej (html5)
  To ćwiczenie pozwala zbadać wielkość energii jaką musimy dostarczać do obiektu, gdy jest on odsuwany od innego obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenie doskonale niesprężyste (html5)
  Upewnij się, czy potrafisz określić wartość enegii kinetycznej utraconej w zderzeniu doskonale niesprężystym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Mechaniczny równoważnik ciepła (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mogą przyjrzeć się uproszczonej wersji eksperymentu Jamesa Joule'a pokazującego przemianę energii mechanicznej na ciepło. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory połączone szeregowo (html5)
  Określanie energii zgromadzonej na kondensatorze w układzie kondensatorów połączonych szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory połączone równolegle (html5)
  Określanie całkowitej energii zmagazynowanej w układzie kondensatorów połączonych równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/