Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Rozpad alfa
  Oddziaływanie atomów (html5)
  Rozpad Beta
  Budujemy atom
  Modele atomu wodoru
  Izotopy i masa atomowa (html5)
  Rozpad promieniotwórczy
  Rozpad jądra
  Datowanie – gra
  Promieniotwórczość naturalna
  Rozpad promieniotwórczy
  Parametr zderzenia
  Szeregi promieniotwórcze
  Promieniotwórczość naturalna.
  Cyklotron
  Cykl protonowy
  Cykl CNO
  Energia słoneczna
  Charakterystyka I(U)