Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Pole magnetyczne
  Prąd elektryczny
  Elektrostatyka
  Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
  Cząstka w polu magnetycznym
  Indukcja elektromagnetyczna
  Prąd przemienny
  Transformator
  Obwody prądu przemiennego
  Ładunki elektryczne
  Przewodniki i izolatory
  Elektryzowanie ciał
  Pole elektrostatyczne
  Ruch ładunków w polu elektrostatycznym
  Pojemność elektryczna
  Aplikacje
  Prawo Coulomba
  Wizualizuj siłę elektrostatyczną wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków. Obserwuj, jak zmiana znaku i wartości ładunków oraz odległości między nimi wpływa na siłę elektrostatyczną. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Elektryzujący John Travolta
  Porusz stopą Johna, a przejmie on ładunki z dywanu. Przenieś jego rękę w pobliże gałki drzwi aby pozbyć się nadmiaru ładunku. Iskrzy? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Elektroskop i naelektryzowana laska
  Wizualizacja zachowania ładunków w elektroskopie przy zbliżaniu naelektryzowanej laski szklanej lub ebonitowej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Elektroskop
  Wizualizacja ładunków w elektroskopie. Za pomocą przycisków, możesz wybrać pomiędzy elektroskopem nie naładowanym, naładowanym dodatnio i naładowanym ujemnie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Centralne pole elektrostatyczne (html5)
  Do opisu pola elektrycznego wprowadzamy dwie wielkości fizyczne: wektor - natężenie pola elektrostatycznego i skalar - potencjał elektryczny. W pobliżu punktowego (kulistego) ładunku elektrycznego linie siła pola elektrycznego są skierowane radialnie do ładunku ujemnego, a od ładunku dodatniego. Punkty stałego potencjału – to powierzchnie ekwipotencjalne – są sferami o środku w punkcie, w którym jest ładunek.
  Ładunki i pola elektryczne (html5)
  Interaktywna symulacja pól elektrostatycznych wytwarzanych przez różne układy ładunków. Wizualizacja linii sił pola i powierzchni ekwipotencjalnych.
  Pole elektryczne w pobliżu dwóch ładunków (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca pole elektryczne w pobliżu dwóch ładunków. Regulowane wartości ładunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Pole od ładunku punktowego (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom przyjrzenie się natężeniu pola elektrycznego i potencjałuowi elektrycznemu w otoczeniu ładunku punktowego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Coulomba (html5)
  To mini laboratorium zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom odkrycie zależności, które stanowią prawo Coulomba. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja zależności w prawie Coulomba (html5)
  Wizualne przedstawienie relacji między siłą oddziaływania elektrostatycznego, a czynnikami, które wpływają na jej wielkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła i energia potencjalna (html5)
  W symulacji można badać siłę i energię potencjalną związaną z oddziaływaniem dwóch naładowanych cząstek w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia wartość siły działającej na ruchomy ładunek po prawej i jego energię potencjalną. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Energia potencjalna (html5)
  Za pomocą tej tej symulacji można badać elektrostatyczną energię potencjalną związaną z dwoma oddziaływującymi naładowanymi cząstkami, w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia energię potencjalną ruchomego ładunku, umieszczonego z prawej strony. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła i energia potencjalna (html5)
  W symulacji można badać siłę i energię potencjalną związaną z oddziaływaniem dwóch naładowanych cząstek w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia wartość siły działającej na ruchomy ładunek po prawej i jego energię potencjalną. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Energia potencjalna (html5)
  Za pomocą tej tej symulacji można badać elektrostatyczną energię potencjalną związaną z dwoma oddziaływującymi naładowanymi cząstkami, w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia energię potencjalną ruchomego ładunku, umieszczonego z prawej strony. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunek (html5)
  W tej symulacji, ciału (na zielono) jest losowo przypisany znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tego ładunku, a następnie ustawienie suwaka na tej wartości i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunku, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanego ciała. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanych ciał. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Znajdź ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków na podstawie wykresów, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Można kliknąć i przeciągnąć każde z ciał. Położenie ciała z lewej jest ograniczone do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych, a ciała z prawej, na prawo. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wykresy natężenia pola elektrycznego na osi x w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x w zależności od położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego jest przedstawione jako dodatnie, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane w prawo, a jako ujemne, gdy pole jest skierowane w lewo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Szacowanie wielkości ładunków (html5)
  W symulacji trzy naładowane ciała umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Należy je uszeregować w zależności od wielkości ich ładunku - nacisnąć odpowiedni przycisk, aby sprawdzić odpowiedź. Następnie wybrać nowy zestaw ładunków i spróbować ponownie. Sprawdź, czy będziesz w stanie uzyskać 10 poprawnych odpowiedzi, zanim pojawią się 3 błędne. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Balony i pole elektrostatyczne (html5)
  Dlaczego balon trzyma się swetra? Zbierz balonem ładunki ze swetra, puść go i zobacz jak jest przez niego przyciągany. Sprawdź co się stanie, gdy naelektryzowany balon zbliżysz do ściany.
  Energia układu kondensatorów (html5)
  Określenie całkowitej energii zmagazynowanej w grupie kondensatorów w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia układu kondensatorów (html5)
  Określenie całkowitej energii zmagazynowanej w grupie kondensatorów w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Jonizacja – rozładowywanie elektroskopu (html5)
  Rozładowywanie elektroskopu na skutek jonizacji powietrza. Uwaga - żeby naładować elektroskop, trzeba dosyć solidnie naelektryzować pałeczkę ebonitową.
  Badanie oddziaływań elektrostatycznych (html5)
  To mini laboratorium pozwala szybko zbadać relacje między wartością siły oddziaływania elektrostatycznego, a czynnikami, które na nią wpływają. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Coulomba - oddziaływanie ładunków
  Symulacja pokazuje siły działające między naładowanymi ciałami. Możesz przeciągać ciała, zmieniając ich położenie. Jeśli potrzebujesz tylko dwóch lub trzech z nich, po prostu ustaw ładunek na pozostałych na zero. Możesz wyświetlić (lub nie) wektory sił wypadkowych działających na każde z ciał. Możesz także użyć pól wyboru do wyświetlenia poszczególnych sił, które działają na dany ładunek ze strony innych ładunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Prawo Coulomba - ruch ładunków
  Symulacja pokazuje siły działające między naładowanymi ciałami i skutek działania tych sił (ciała są swobodne). Możesz przeciągać ciała, zmieniając ich położenie. Możesz wyświetlić (lub nie) wektory sił wypadkowych działających na każde z ciał. Możesz także użyć pól wyboru do wyświetlenia poszczególnych sił, które działają na dany ładunek ze strony innych ładunków. Symulacja zwalnia dziesięciokrotnie, gdy dwie cząstki są bardzo blisko siebie. Nawet wtedy zależności fizyczne mogą nie być dokładnie właściwe - trudno poradzić sobie z nieskończonością! Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Linie pola elektrycznego
  Interaktywne demo pokazujące zachowanie linii pola elektrycznego wokół ładunków dodatnich i ujemnych. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Prawo Coulomba
  Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, w jaki sposób rozkład ładunków wpływa na natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny w pobliskiej przestrzeni.
  Generator Van de Graaffa
  Schemat działania i animacje dotyczące generatora Van de Graaffa. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl