Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Przykład efektu Dopplera (html5)
  Przykład efektu Dopplera (html5)
  Efekt Dopplera (html5)
  Wykres do efektu Dopplera (html5)
  Aplikacje
  Efekt Dopplera (html5)
  Symulacja pokazuje zjawisko Dopplera dla fal dźwiękowych. Regulowana częstotliwość dźwięku,prędkość źródła i prędkość obserwatora.
  Zjawisko Dopplera (html5)
  To ćwiczenie umożliwia uczniom zbadanie zmian długości fali i jej częstotliwości, występujących podczas ruchu źródła fali. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przykład efektu Dopplera (html5)
  Karetka pogotowia z włączoną syreną mija przechodnia stojącego na chodniku. Uwaga! Ten programik nie jest zgodny z rzeczywistością pod jednym względem: by pokazać zjawisko Dopplera w możliwie przystępny sposób, przyjęto, że fale dźwiękowe mają mniejszą szybkość niż w rzeczywistości. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Efekt Dopplera (html5)
  Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić zarówno początkowe położenie i prędkość źródła (mała niebieska kropka), jak i początkowe położenie i prędkość obserwatora (zielony prostokąt), a następnie obserwować powierzchnie falowe emitowane przez źródło i docierające do obserwatora. Źródło spoczywające emituje częstotliwość 100 Hz, fo oznacza obserwowaną częstotliwość (odbieraną przez obserwatora). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Kaczki Dopplera
  Dowiedz się o efekcie Dopplera na przykładzie kaczki pływającej po stawie za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12.
  Wykres do efektu Dopplera (html5)
  Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić położenie początkowe i prędkość źródła (mała niebieska kropka) i obserwatora (zielony prostokąt). Źródło (spoczywające) emituje falę o częstotliwości 100 Hz. fo oznacza częstotliwość odbieraną przez obserwatora. Symulacja pokazuje także wykres przesunięcia częstotliwości w stosunku do emitowanej częstotliwości (100 Hz). Na przykład, jeśli obserwator spoczywa, na prawo od źródła, a prędkość źródła wynosi 0,2 prędkości dźwięku, odbierana będzie częstotliwość 125 Hz. To jest 0,25 razy 100 Hz powyżej 100 Hz, a więc wykres pokaże czerwoną kropkę o współrzędnych +0,25 na osi OY i +0,2 na osi OX. Gdy źródło minie obserwatora, odbierana częstotliwość spada do 83 Hz, spadek o 17 Hz (0,17 razy 100 Hz), więc czerwona kropka przesunie się do -0.17 na osi OY i -0,2 na osi OX (uwzględniono fakt, że teraz źródło oddala się od obserwatora). Co z liniami na wykresie? Zielona linia pokazuje tylko efekt tylko ruchu obserwatora - jest rysowana w funkcji prędkości obserwatora. Pokazuje liniową zależność od szybkości obserwatora. Jeśli ustawimy prędkość obserwatora na zero, uzyskamy jedną niebieską krzywą - przedstawia względną zmianę częstotliwości w funkcji prędkości źródła. (Te dwa wykresy przedstawiają zależność od różnych prędkości!) Fakt, że linia zielona i niebieska linia to nie to samo mówi nam, że efekt Dopplera dla fal dźwiękowych nie jest tylko efektem względnej prędkości. W przypadku ustawienia niezerowej prędkości obserwatora, niebieska linia dzieli się na dwie krzywe, z których jedna ma zastosowanie, kiedy źródło znajduje się na lewo od obserwatora, a druga, gdy źródło jest z prawej strony obserwatora.(Te niebieskie krzywe odnoszą się do ruchu zarówno obserwatora, jak i źródła). Kropka z czerwonym środkiem pokazuje aktualne przesunięcie częstotliwości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Efekt Dopplera dla fali mechanicznej
  Symulacja efektu Dopplera dla fal mechanicznych. (Uwaga ze względu na potrzeby wizualizacji okres fali możemy zmieniać granicach od 1 s do 2 s) © Fu-Kwun Hwang, lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike