Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Bakterie
  Teoria komórkowa Schleidena i Schwanna. Tezy Lwoffa
  Organizacja przestrzenna komórki
  Komórka Procaryota i Eucaryota
  Skład chemiczny komórki
  Wirusy, wiroidy i priony
  Ekologia
  Podziały komórkowe
  Komórka roślinna i zwierzęca
  Histologia
  Grzyby
  Mszaki
  Genetyka
  Chromatyna - sposób na zabezpieczenie informacji genetycznej
  Tkanki łączne
  Porównanie typów tkanki mięśniowej
  Kod genetyczny - sposób zapisu informacji o białkach
  Mechanizm odczytywania i przekazywania informacji genetycznej
  Współczesne poglądy na budowę i działanie genu
  Korelacja budowy tkanki nerwowej z pełnioną funkcją
  Operon laktozowy Escherichia Coli jako przykład regulacji ekspresji genu u Procaryota
  Regulacja ekspresji genu u organizmów eukariotycznych
  Cytologia
  Wielkość, kształt i rodzaje komórek
  Charakterystyka i klasyfikacja poszczególnych typów nabłonków
  DNA jako materialne podłoże dziedziczności