Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fale mechaniczne
  Falowa natura światła
  Aplikacje
  Doświadczenie Younga (html5)
  W 1801 T. Young udowodnił falową naturę światła. Punktowe źródło wysyła światło, które przechodzi przez dwie szczeliny. Jeśli odległość między szczelinami jest mała, a fale są spójne, to na ekranie powstaje obraz interferencyjny.
  Interferencja fal
  Twórz fale za pomocą kapiącego kranu, głośnika audio lub lasera! Dodaj drugie źródło, aby uzyskać obraz interferencyjny. Ustaw przesłonę, aby zbadać dyfrakcję na pojedynczej i podwójnej szczelinie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Interaktywna symulacja html5 doświadczenia Younga. Interferencja fal, które ulegają dyfrakcji na jednej i dwóch szczelinach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Widmo emisyjne (html5)
  To ćwiczenie umożliwia przyjrzenie się promieniowaniu emitowanemu przez różne pierwiastki. Oglądamy widmo tego promieniowania uzyskane po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Dyfrakcja (html5)
  To ćwiczenie pozwoli na zbadanie czynników, które określają rozmieszczenie minimów i maksimów interferencyjnych w dyfrakcji fali na dwóch szczelinach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych
  Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
  Aplikacja html5 z dodaną tabelką wzorów. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
  Aplikacja html5 z dodaną tabelką wzorów. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Widmo fal elektromagnetycznych (html5)
  To ćwiczenie ma na celu umożliwienie uczniom przyjrzenie się czynnikom wpływającym na położenie różnych kolorów w widmie utworzonym po przejściu światła przez siatkę dyfrakcyjną. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Dualizm korpuskularno-falowy
  Interaktywna animacja przedstawiająca dyfrakcję i interferencję elektronów na podwójnej szczelinie. © Wolfgang Christian; lookang; tina Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Siatka dyfrakcyjna
  Symulacja zachowania światła, które napotyka siatkę dyfrakcyjną (struktura przypominająca grzebień z dużą liczbą równomiernie rozmieszczonych otworów). Użyj co najmniej jednego z pól wyboru, aby włączyć wiązkę światła. Światło ulega dyfrakcji i interferencji, a w porównaniu do podobnego efektu na podwójnej szczelinie, linie wytwarzane przez siatkę dyfrakcyjną są bardzo ostre (wąskie) i jasne. Zbliżenie środka siatki pokazano w prawym dolnym rogu. Za pomocą suwaka można kontrolować odstępy między szczelinami, czyli stałą siatki dyfrakcyjnej. W symulacji, czerwone światło ma długość fali 650 nm, zielone światło ma długość fali 550 nm, a niebieskie światło ma długość fali 450 nm. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
  Symulacja demonstruje dyfrakcję fal na pojedynczej szczelinie. Szerokość otworu kontrolowana jest za pomocą suwaka. Początkowo fale są wyświetlane w czerni i bieli (skala szarości), przy czym zarówno grzbiety, jak i doliny są białe. Czarny wskazuje zerowe wychylenie. Alternatywnie można przejść do schematu kolorów czerwonego i niebieskiego, w którym grzbiety fal są wyświetlane na czerwono, doliny na niebiesko, a czerń nadal wskazuje zerowe wychylenie. Zwróć uwagę, że amplituda fali nie zmniejsza się wraz z odległością od źródła, tak jak w przypadku fal fizycznych. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Powstawanie obrazu interferencyjnego
  W wizualizacji poruszamy się po ekranie punkt po punkcie, aby zobaczyć, w jaki sposób dwie fale sukcesywnie wzmacniają i znoszą się nawzajem. Odległość szczelin i długość fali można zmieniać, badając, jak zmienia się obraz. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Doświadczenie Younga
  Spójne fale biegnące od dwóch szczelin interferują, wygaszając się w pewnych kierunkach (tam gdzie nakładają się fale o przeciwnych fazach). Odległość między szczelinami i długość fali można zmieniać, badając, jak zmienia się obraz. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Zasada Huygensa
  Każdy punkt ośrodka, do którego dociera fala staje się źródłem fali cząstkowej kolistej (kulistej). Fala wypadkowa jest złożeniem (superpozycją) fal cząstkowych.
  Prawo Bragga (dla n = 1)
  Interaktywny schemat dyfrakcji promieni Roentgena na krysztale, obrazujący prawo Bragga. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Marina
  Poznaj, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, wzory interferencyjne i dyfrakcyjne, które powstają, gdy fala przechodzi przez jeden lub dwa cienkie otwory.
  Symulator fal
  Symulator fal pokazuje fale w dwóch wymiarach, w tym takie zjawiska falowe jak interferencja, dyfrakcja (pojedyncza szczelina, podwójna szczelina itp.), refrakcja, rezonans, szyk fazowany i efekt Dopplera. GNU General Public License. Paul Falstad