Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Zjawisko Comptona (html5)
  Animacja przebiegu i opis zjawiska Comptona
  Model ciała doskonale czarnego (html5)
  Animowane modele ciał doskonale czarnych
  Doświadczenie Younga (html5)
  W 1801 T. Young udowodnił falową naturę światła. Punktowe źródło wysyła światło, które przechodzi przez dwie szczeliny. Jeśli odległość między szczelinami jest mała, a fale są spójne, to na ekranie powstaje obraz interferencyjny.
  Efekt fotoelektryczny (html5)
  Wirtualne doświadczenie - badanie efektu fotoelektrycznego
  Spektroskop (html5)
  Animacja pokazuje eksperyment, w którym analizujemy widmo promieniowania rozrzedzonych gazów pobudzonych do świecenia.
  Ciało doskonale czarne (html5)
  Animacja html5 - widmo promieniowania ciała doskonale czarnego
  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne (html5)
  W tej symulacji można zbadać czynniki, które wpływają na to, że elektron jest wyrzucany z metalu pod wpływem światła i zobaczyć, jakie czynniki decydują o energii tych wyrzucanych przez światło elektronów. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zjawisko fotoelektryczne (html5)
  Ten programik symuluje eksperyment, w którym można wyznaczyć stałą Plancka i pracę wyjścia. Na katodę fotokomórki pada światło z lampy rtęciowej, która wysyła światło o określonych długościach fali. Światło to może powodować emisję elektronów z katody (oznaczonej literą K). Zwykle katoda (K) jest połączona z ujemnym biegunem źródła napięcia, a anoda (A) z dodatnim. Jeśli napięcie włączymy na odwrót (katoda - dodatnia, anoda - ujemna), emitowane przez katodę elektrony są hamowane w polu elektrycznym. W celu wyznaczenia maksymalnej energii kinetycznej wyrzucanych elektronów, należy za pomocą potencjometru - suwaka zwiększyć napięcie hamujące do takiej wartości, aby elektrony nie docierały do anody (A). Niebieski miernik pokazuje wartość napięcia U, miernik czerwony pokazuje, czy elektrony docierają do anody. W prawym panelu możesz zmieniać materiał katody, długość fali padającego promieniowania i napięcie hamujące. Poniżej suwaka podane są wartości: częstotliwości fali świetlnej, energii fotonu, pracy wyjścia i maksymalnej energii kinetycznej elektronu. Po lewej stronie ekranu przedstawiony jest wykres U(ν(ni)), otrzymany na podstawie pomiarów. Po wykonaniu dla danego materiału katody kompletnej serii pomiarów przy różnych długościach fali światła, na wykresie pojawi się prosta najlepiej dopasowana do wyników. Na podstawie trzech serii pomiarów otrzymujemy na wykresie trzy równoległe linie proste, każdą dla innego materiału katody. Z nachylenia prostych wyznaczamy stałą Plancka. Dla każdego materiału katody można także z wykresu odczytać napięcie hamowania (w miejscu przecięcia prostej z osią U). Odczytując wartośćU, w którym prosta przecina oś rzędnych, obliczamy pracę wyjścia elektronów z metalu, mnożąc U przez ładunek elektronu: W = e U Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Efekt fotoelektryczny (html5)
  Aplet symuluje eksperymenty von Lenarda i Millikana, które przyczyniły się do zrozumienia zjawiska fotoelektrycznego i doprowadziły do ostatecznej akceptacji (aczkolwiek niechętnie) kwantowej hipotezy Einsteina. Umożliwia zbieranie danych dla symulowanych eksperymentów fotoelektrycznych i zawiera bibliotekę powszechnie stosowanych katod metalowych. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
  Eksperyment Francka-Hertza (html5)
  Doświadczenie nagrodzono w 1925 roku Nagrodą Nobla za odkrycie praw rządzących zderzeniem elektronu z atomem. Eksperyment ten potwierdził istnienie dyskretnych stanów stacjonarnych postulowanych w modelu atomu Bohra. (Wikipedia)
  Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)
  Aplikacja ilustruje atom wodoru zgodnie z modelem korpuskularnym lub falowym. Można wybrać główną liczbę kwantową n. Prawa część grafiki reprezentuje poziomy energetyczne atomu. Na dole można odczytać promień orbity r i całkowitą energię E. Jeśli spróbujemy zmienić za pomocą myszki promień orbity, to zazwyczaj będzie to prowadziło to do stanu niestacjonarnego. W opcji "fala" widzimy, że zielona linia falista, która symbolizuje falę de Broglie’a nie zostanie zamknięta. Tylko wtedy, gdy obwód jest całkowitą wielokrotnością długości fali (niebieski), uzyskuje się stan stacjonarny. Źródło © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Dualizm korpuskularno-falowy
  Interaktywna animacja przedstawiająca dyfrakcję i interferencję elektronów na podwójnej szczelinie. © Wolfgang Christian; lookang; tina Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Widma atomowe
  Światło emitowane przez wzbudzone atomy gazów poszczególnych pierwiastków. W pewnym sensie są to atomowe odciski palców. Pokazano jedynie linie, które są najjaśniejszymi liniami w widmie. Ponadto rzeczywisty kolor może być nieco inny niż tutaj pokazany. Jako odniesienie pokazano widmo ciągłe światła widzialnego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Atom wodoru Bohra
  Wizualizacja modelu atomu wodoru Bohra. © Fu Kwun Hwang; Loo Kang Wee; Fremont Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego
  Jak ma się widmo promieniowania termicznego Słońca do światła widzialnego? Dowiedz się więcej o widmach ciał traktowanych jako doskonale czarne, takich jak Syriusz A, Słońce, żarówka, piekarnik czy Ziemia. Reguluj temperaturę, żeby zobaczyć jaki ma wpływ na rozkład natężenia w widmie. Zobacz długość fali (kolor), której odpowiada maksymalne natężenie (maksimum krzywej spektralnej). PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0