Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Kinematyka ruchu krzywoliniowego
  Kinematyka ruchu prostoliniowego
  Aplikacje
  Praca, a energia kinetyczna (2)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Uczniowie mogą także ustawić maksymalną energię gaśnicy (zapewniającej odrzut) lub maksymalną prędkość astronauty. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca mechaniczna (html5)
  Wykonywanie pracy jest procesem związanym z siłą działającą na ciało fizyczne poruszające się po określonym torze. Jednocześnie praca jest to wielkość fizyczna równa iloczynowi składowej siły równoległej do toru i drogi.
  Praca, a energia kinetyczna (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Na koniec można zmierzyć prędkość, jaką uzyskał obiekt w wyniku działania siły. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Droga i przemieszczenie (html5)
  Ćwiczenie sprawdza, czy uczniowie rozumieją pojęcia drogi i przemieszczenia (zmiany położenia) przesuwając obiekt w odpowiedniej sekwencji kroków. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prędkość, droga, czas (html5)
  Ta gra została zaprojektowana, aby ułatwić uczniom intuicyjne zrozumienie pojęć takich, jak droga, prędkość i czas dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Test: pojęcia opisujące ruch (html5)
  Test sprawdza, na losowo generowanych przykładach, czy uczeń prawidłowo rozumie podstawowe pojęcia opisujące ruch. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prędkość w ruchu drogowym (html5)
  Gra pozwala przećwiczyć intuicyjne szacowanie liczb przy okazji znajdowania średniej prędkości ruchu drogowego. Losowe generowanie danych. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Test: ruch po okręgu (html5)
  Gra pomoże uczniom opanować podstawowe pojęcia dotyczące ruchu po okręgu. Uczniowie będą mieli dwie minuty, aby poprawnie odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch 2 obiektów między 2 miastami
  Symulacja ruchów jednostajnych prostoliniowych. © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Energia kinetyczna kamienia curlingowego (html5)
  Uczniowie muszą określić energię kinetyczną kamienia curlingowego w oparciu o czas potrzebny do przemieszczania się między dwiema liniami na lodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca siły działającej pod kątem do przesunięcia (html5)
  Uczniowie muszą określić pracę siły naciągu i pracę siły tarcia oraz określić uzyskaną energię kinetyczną. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wieża Zrzutów poziom 1 (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć przyspieszenie grawitacyjne na planecie i prędkość uderzenia obiektu, który spada z góry wysokiej wieży położonej na tej planecie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wieża Zrzutów poziom 2 (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć czas spadania i średnią prędkość spadania ciała, między określonymi piętrami wysokiej wieży, z której zostało zrzucone. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wieża Zrzutów poziom 3 (html5)
  Uczniowie na podstawie informacji o planecie i muszą obliczyć, jak długo trwa na niej spadanie obiektu zrzuconego z wysokiej wieży. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wieża Zrzutów poziom 4 (html5)
  Uczniowie mają za zadanie określić masę planety na podstawie ruchu obiektu zrzucanego z wysokiej wieży. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Rzut pionowy poziom 1 (html5)
  Uczniowie mają za zadanie obliczyć maksymalną wysokość uzyskaną przez obiekt wyrzucony do góry z dachu liceum. Trzeba będzie też znaleźć czas całkowity rzutu i szybkość, z jaką obiekt uderzy w podłoże. Przyspieszenie grawitacyjne na planecie będzie podane. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Parametry ruchu jednostajnego po okręgu (html5)
  Zadanie ma na celu pomóc uczniom przećwiczyć określanie i przeliczanie różnych wielkości charakteryzujących ruch po okręgu. Te wielkości to częstotliwość, liczba obrotów na minutę, okres, prędkość kątowa, prędkość liniowa, droga liniowa i droga kątowa w radianach. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley. Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Droga hamowania- ćwiczenia
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie znaleźć czynniki, które wpływają na drogę hamowania i czas do zatrzymania samochodu na jezdni. Można modyfikować opony, nawierzchnię drogi, masę samochodu, przyspieszenie grawitacyjne i prędkość początkową samochodu. Na podstawie danych mogą być tworzone wykresy ilustrujące jak każdy czynnik wpływa na drogę hamowania i czas do zatrzymania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca i energia kinetyczna
  Symulacja pokazuje efekty działania stałej siły na określonej drodze. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Prędkość i tempo samochodu
  Wyznaczanie szybkości i tempa samochodu na podstawie znajomości przebytej drogi i pomiaru czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Cylindryczna rura staczająca się z równi
  Symulacja pozwala przyjrzeć się, w jaki sposób moment bezwładności wpływa na ruch bryły sztywnej staczającej się z równi pochyłej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Droga przy toczeniu bez poślizgu
  W tym interaktywnym ćwiczeniu uczniowie mogą zmieniać promień i prędkość liniową toczącego się bez poślizgu walca. Mogą wtedy zobaczyć, jak każda z tych zmiennych wpływa na prędkość kątową. Uczniowie mogą również przyjrzeć się zależności między drogą kątową, a liniową. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Irwin i Ruthie
  Dowiedz się, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, o zależności między położeniem, prędkością i przyspieszeniem dla dwóch obiektów w ruchu prostoliniowym.
  Sprinter
  Dowiedz się, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, o tarciu statycznym, tarciu kinetycznym i poślizgu w kontekście ruchu człowieka.
  Model rakiety
  Dowiedz się, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, o związku między położeniem i prędkością modelu rakiety podczas startu i swobodnego spadku.
  Irwin 2D
  Dowiedz się, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, o trajektoriach płaskich.