Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Drgania wymuszone (rezonans) (html5)
  Punkt zaczepienia wahadła sprężynowego (czerwone kółko) przenoszony jest tam i z powrotem - np. ręcznie; przyjmując, że ruch ten jest harmoniczny, możemy go opisać za pomocą funkcji cosinus. W takiej sytuacji oscylacje wahadła sprężynowego nazywane są drganiami wymuszonymi. Przycisk "Resetuj" przenosi wahadło sprężynowe do położenia początkowego. Drugim przyciskiem można uruchomić lub zatrzymać i następnie kontynuować symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Współczynnik sprężystości, masa, współczynnik tłumienia i częstość kołowa wymuszająca mogą być zmieniane w pewnych granicach. Ponadto za pomocą odpowiednich przycisków można wybrać jeden z trzech wykresów: współrzędne położeń punktu zaczepienia i masy (rezonatora) w funkcji czasu, amplituda drgań rezonatora w zależności od częstotliwości wymuszającej oraz różnica faz między drganiami punktu zaczepienia sprężyny i drganiami rezonatora w zależności od częstości kołowej siły wymuszającej. Najczęściej możemy zaobserwować trzy typy zachowań: Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest bardzo mała (górna część sprężyny wahadła przesuwana jest powoli), masa oscyluje niemal synchronicznie z elementem wymuszającym i prawie z tą samą amplitudą. Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest równa częstotliwości drgań własnych wahadła sprężynowego oscylacje wahadła narastają (rezonans), a drgania masy są opóźnione o jedną czwartą okresu w porównaniu do drgań elementu wymuszającego. Jeśli częstotliwość wymuszająca jest bardzo wysoka, amplituda drgań rezonatora będzie mała, a faza prawie przeciwna. Jeśli stała tłumienia (tarcie) jest bardzo małe, będą istotne stany przejściowe, dlatego żeby w tym przypadku zauważyć wspomniane rodzaje zachowań trzeba chwilę czasu odczekać. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Drgania wymuszone
  Interaktywna symulacja drgań wymuszonych i rezonansu. Wersja z menu rozwijanym. © weelookang@gmail.com; leetatleong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Drgania wymuszone
  Interaktywna symulacja drgań wymuszonych i rezonansu. Wersja z częstotliwościami ustawianymi za pomocą suwaków. © weelookang@gmail.com; leetatleong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Drgania wymuszone
  Interaktywna symulacja drgań wymuszonych i rezonansu. Wersja z przeciąganą masą. © weelookang@gmail.com; leetatleong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike