Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ruch drgający
  Aplikacje
  Fale na linie (html5)
  Oglądaj w zwolnionym tempie falującą linkę. Poruszaj końcem liny żeby wytworzyć falę, lub dostosować częstotliwość i amplitudę oscylatora. Regulacja tłumienia i naciągu. Koniec liny może być zamocowany, luźny lub swobodny. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Oscylatory (html5)
  Przykłady ruchów harmonicznych.
  Ruch po okręgu (html5)
  Ruch po okręgu, a drgania harmoniczne.
  Drgania harmoniczne (html5)
  Animacja pokazuje wykres zależności położenia ciała od czasu w ruchu harmonicznym.
  Składanie drgań f1 = f2 (html5)
  Składanie drgań o tej samej częstotliwości
  Składanie drgań f1 ≈ f2 (html5)
  Składanie drgań o zbliżonej częstotliwości
  Faza drgan harmonicznych (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca fazę przy składaniu drgań harmonicznych.
  Składanie drgań prostopadłych (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca krzywe Lissajous, przy składaniu drgań harmonicznych prostopadłych.
  Drgania tłumione (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykres zależności położenia ciała od czasu w ruchu drgającym tłumionym.
  Drgania wymuszone (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca drgania wymuszone i zjawisko rezonansu
  Wahadlo matematyczne (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy zależności wychylenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w wahadle matematycznym. Regulowana długość wahadła.
  Drgania mechaniczne (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy zależności wychylenia, prędkości, energii kinetycznej i potencjalnej od czasu, ciała zawieszonego na sprężynie.
  Oscylatory sprzężone (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy drgań w oscylatorach sprzężonych.
  Wahadło matematyczne (html5)
  Wahadło matematyczne to punkt materialny zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej lince. W przybliżeniu warunki te spełnia ciało niewielkich rozmiarów zawieszone na lekkiej sztywnej lince.
  Mechaniczny oscylator (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca i opisująca drgania ciała zawieszonego na sprężynie.
  Falowanie (html5)
  Fale poprzeczne, podłużne i stojące, na wesoło. Koniecznie z dźwiękiem.
  Związek ruchu po okręgu z ruchem harmonicznym
  W tej symulacji można zbadać związek między jednostajnym ruchem po okręgu, a ruchem harmonicznym prostym. © Andrew Duffy; Wee Loo Kang; Tan Wei Chiong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Trzy niezależne układy sprężyn
  Symulacja umożliwia porównanie ruchów trzech niezależnych układów sprężyn. © 2018, Fu-Kwun Hwang; Ahmedelshfie; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch fali i oscylacje punktu (html5)
  Interaktywny aplet html5 pokazujący związek między ruchem fali i drganiami punktu. Autor Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Wykresy słupkowe energii wahadła (html5)
  Symulacja html5 ruchu wahadła matematycznego, pokazująca animowane wykresy słupkowe jego energii kinetycznej i potencjalnej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Kulka na sprężynie (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch harmoniczny kulki na sprężynie. Wykresy położenia, prędkości i przyspieszenia w zależności od czasu. Regulowana masa kulki i stała sprężystości sprężyny. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Kulka na sprężynie - wykresy energii (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch harmoniczny kulki na sprężynie. Wykresy energii w zależności od czasu i energii w zależności od położenia. Regulowana masa kulki i stała sprężystości sprężyny. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wahadło matematyczne (html5)
  Wahadło matematyczne (html5) Interaktywna symulacja html5 ruchu wahadła matematycznego. Wykres zależności położenia kątowego od czasu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Oscylacje (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać parametry, które określają częstotliwość drgań masy zawieszonej na sprężynie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym bez tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome tłumione (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym z uwzględnieniem tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Drgania wymuszone (rezonans) (html5)
  Punkt zaczepienia wahadła sprężynowego (czerwone kółko) przenoszony jest tam i z powrotem - np. ręcznie; przyjmując, że ruch ten jest harmoniczny, możemy go opisać za pomocą funkcji cosinus. W takiej sytuacji oscylacje wahadła sprężynowego nazywane są drganiami wymuszonymi. Przycisk "Resetuj" przenosi wahadło sprężynowe do położenia początkowego. Drugim przyciskiem można uruchomić lub zatrzymać i następnie kontynuować symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Współczynnik sprężystości, masa, współczynnik tłumienia i częstość kołowa wymuszająca mogą być zmieniane w pewnych granicach. Ponadto za pomocą odpowiednich przycisków można wybrać jeden z trzech wykresów: współrzędne położeń punktu zaczepienia i masy (rezonatora) w funkcji czasu, amplituda drgań rezonatora w zależności od częstotliwości wymuszającej oraz różnica faz między drganiami punktu zaczepienia sprężyny i drganiami rezonatora w zależności od częstości kołowej siły wymuszającej. Najczęściej możemy zaobserwować trzy typy zachowań: Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest bardzo mała (górna część sprężyny wahadła przesuwana jest powoli), masa oscyluje niemal synchronicznie z elementem wymuszającym i prawie z tą samą amplitudą. Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest równa częstotliwości drgań własnych wahadła sprężynowego oscylacje wahadła narastają (rezonans), a drgania masy są opóźnione o jedną czwartą okresu w porównaniu do drgań elementu wymuszającego. Jeśli częstotliwość wymuszająca jest bardzo wysoka, amplituda drgań rezonatora będzie mała, a faza prawie przeciwna. Jeśli stała tłumienia (tarcie) jest bardzo małe, będą istotne stany przejściowe, dlatego żeby w tym przypadku zauważyć wspomniane rodzaje zachowań trzeba chwilę czasu odczekać. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Wahadło (html5)
  Aplikacja HTML5 demonstrująca zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły i energii podczas drgań wahadła (przy założeniu, że nie ma oporów ruchu). Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach): długość nici, masę punktu materialnego, maksymalny kąt wychylenia. Wprowadzone zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter". Parametry te możesz zmieniać jedynie przy wyłączonej symulacji. Symulację rozpoczynasz, klikając myszką na przycisk "Start", a kończysz, klikając na przycisk "Resetuj". Możesz zatrzymać, a następnie wznowić symulację, używając przycisku "Pauza / Wznów". Zaznaczenie pola wyboru "Zwolnij" powoduje pięciokrotne spowolnienie symulacji. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Drgania ciała na sprężynie (html5)
  Aplikacja HTML5 demonstruje zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły oraz energii podczas drgań wahadła sprężynowego (przy założeniu braku oporów ruchu). Przycisk "Resetuj" przywraca ciężarek wahadła do jego początkowego położenia. Możesz rozpocząć (Start) lub zatrzymać (Pauza) i kontynuować (Wznów) symulację za pomocą drugiego przycisku. Jeżeli wybierasz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie spowolniony. Współczynnik sprężystości sprężyny, masa ciężarka oraz amplituda drgań mogą być zmieniane w pewnych granicach. Aby wybrać inną wartość wielkości fizycznej, której zmiany chcesz obserwować, musisz kliknąć odpowiednio na jednym z pięciu przycisków. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Wahadła sprzężone (html5)
  Symulacja pokazuje dwa wahadła połączone sprężyną, która ma mały współczynnik sprężystości (sprzężenie słabe). Charakterystyczne dla takich układów jest to, że energia drgań stale przenosi się z jednego wahadła na drugie. Przycisk "Resetuj" sprowadza układ do jego początkowego położenia. Drugim przyciskiem można uruchomić, zatrzymać i wznowić symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Możliwa jest zmiana położeń początkowych wahadeł przez odpowiednie wpisy w pola tekstowe. Dodatni (ujemny) kąt oznacza wychylenie w prawo (lewo). Drgania harmoniczne układu można uzyskać w następujący sposób: Jeśli wpiszesz w polach tekstowych dwie równe liczby (np. dwa razy 10 °), to oba wahadła zawsze będą miały te same fazy. Wybierając dwie liczby przeciwne (np. 8 ° i -8 °), uzyskamy oscylacje o przeciwnych fazach. Jeśli w jednym z pól tekstowych dla początkowego położenia wpiszemy 0 °, to cała energia oscylacji będzie naprzemiennie przenoszona z jednego wahadła do drugiego: to wahadło, które pierwotnie było w położeniu środkowym oscyluje z narastającą amplitudą, natomiast amplituda drugiego wahadła zmniejsza się. Po jakimś czasie następuje moment, w którym tylko pierwsze z wymienionych wahadeł oscyluje, a drugie jest zatrzymane w położeniu środkowym. Następnie proces ten ponownie odwraca się i tak dalej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.