Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Aplikacje
  Doświadczenie Younga (html5)
  W 1801 T. Young udowodnił falową naturę światła. Punktowe źródło wysyła światło, które przechodzi przez dwie szczeliny. Jeśli odległość między szczelinami jest mała, a fale są spójne, to na ekranie powstaje obraz interferencyjny.
  Interferencja fal
  Twórz fale za pomocą kapiącego kranu, głośnika audio lub lasera! Dodaj drugie źródło, aby uzyskać obraz interferencyjny. Ustaw przesłonę, aby zbadać dyfrakcję na pojedynczej i podwójnej szczelinie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Interaktywna symulacja html5 doświadczenia Younga. Interferencja fal, które ulegają dyfrakcji na jednej i dwóch szczelinach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dyfrakcja (html5)
  To ćwiczenie pozwoli na zbadanie czynników, które określają rozmieszczenie minimów i maksimów interferencyjnych w dyfrakcji fali na dwóch szczelinach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Dualizm korpuskularno-falowy
  Interaktywna animacja przedstawiająca dyfrakcję i interferencję elektronów na podwójnej szczelinie. © Wolfgang Christian; lookang; tina Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Powstawanie obrazu interferencyjnego
  W wizualizacji poruszamy się po ekranie punkt po punkcie, aby zobaczyć, w jaki sposób dwie fale sukcesywnie wzmacniają i znoszą się nawzajem. Odległość szczelin i długość fali można zmieniać, badając, jak zmienia się obraz. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Doświadczenie Younga
  Spójne fale biegnące od dwóch szczelin interferują, wygaszając się w pewnych kierunkach (tam gdzie nakładają się fale o przeciwnych fazach). Odległość między szczelinami i długość fali można zmieniać, badając, jak zmienia się obraz. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html