Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fale mechaniczne
  Dźwięki
  Aplikacje
  Rezonans (html5)
  Symulacja klasycznego doświadczenia z powstawaniem fal stojących w rurze. Rezonans akustyczny
  Prędkość dźwięku (html5)
  Prosta animacja fali dźwiękowej powstającej przy uderzeniu pioruna.
  Fala uderzeniowa (html5)
  Animacja fali uderzeniowej, powstającej podczas przelotu odrzutowca.
  Dźwięk (html5)
  Prosty generator fali akustycznej. Regulowana częstotliwość i kształt impulsu.
  Fala podłużna (html5)
  Symulacja html5 drgań cząsteczek podczas rozchodzenia się fali dźwiękowej Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ideę wyznaczania prędkości dźwięku w powietrzu metodą rezonansu akustycznego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dudnienia (html5)
  Ta interaktywna wizualizacja powstawania dudnień ma na celu pomóc uczniom zrozumieć, jak różnica w częstotliwości pomiędzy dwiema interferującymi falami o równych amplitudach wpływa na falę wypadkową, która dociera do obserwatora. Częstotliwości fal zmieniamy klikając na pokrętła generatora. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prędkość dźwięku (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie zbadanie zależności między odległością od wybuchu i czasem potrzebnym do tego, żeby dźwięk eksplozji dotarł do obserwatora. Temperatura powietrza może być zmieniana poprzez zmianę położenia eksperymentu. Można sporządzić wykresy czasu w zależności od odległości dla każdego z dostępnych ośrodków. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Długość fali (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają zbadać związki pomiędzy prędkością, częstotliwością i długością fali. Można zmieniać prędkość fali i jej częstotliwość. Zmieniać należy jeden z parametrów, pozostawiając drugi bez zmian. Symulacja powinna wyraźnie pokazać zmiany długości fali, które zachodzą przy zmianie danego parametru. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zjawisko Dopplera (html5)
  To ćwiczenie umożliwia uczniom zbadanie zmian długości fali i jej częstotliwości, występujących podczas ruchu źródła fali. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Podłużna fala stojąca (html5)
  Ten programik HTML5 demonstruje składowe harmoniczne drgań powietrza w rurze jako przykład fal stojących podłużnych. Obrazuje ruch cząsteczek powietrza i zmian jego ciśnienia (oczywiście cząsteczki w rzeczywistości poruszają się na znacznie krótszych dystansach i prawdziwy ruch jest bardzo szybki). Węzły, czyli miejsca, gdzie cząsteczki nie poruszają się, są oznaczone symbolem "W". "S" oznacza strzałkę, czyli w miejsce, w którym cząsteczki oscylują z maksymalną amplitudą. Należy zauważyć, że w otwartym końcu rury znajduje się zawsze strzałka, a w zamkniętym, węzeł! Możesz wybrać rodzaj rury za pomocą odpowiedniego przycisku ("obustronnie otwarta", "jednostronnie otwarta", "obustronnie zamknięta"). Możliwe jest przejście do kolejnej harmonicznej, za pomocą przycisku "Niższa" lub "Wyższa". Jeśli wpiszesz nową długość rury w polu tekstowym i naciśniesz klawisz "Enter", aplet wyliczy długość fali i jej częstotliwość. Założona prędkość dźwięku to 343,5 m / s, co odpowiada temperaturze 20 °C. Wpływ średnicy rurki jest zaniedbywalny. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Przykład efektu Dopplera (html5)
  Karetka pogotowia z włączoną syreną mija przechodnia stojącego na chodniku. Uwaga! Ten programik nie jest zgodny z rzeczywistością pod jednym względem: by pokazać zjawisko Dopplera w możliwie przystępny sposób, przyjęto, że fale dźwiękowe mają mniejszą szybkość niż w rzeczywistości. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Symulacja umożliwia uczniom wizualizację tego w jaki sposób odległość między dwoma źródłami fal spójnych wpływa na wynik superpozycji fal. Pozwala ustalić warunki, które prowadzą do interferencji konstruktywnej i destruktywnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząsteczek w fali dźwiękowej
  Symulacja pokazuje głośnik (źródło dźwięku) emitujący fale akustyczne biegnące w kierunku ucha człowieka (detektor). Uczniowie mogą zbadać, w jaki sposób te fale rozchodzą się w ośrodku (w tym przypadku w powietrzu), jako fala podłużna, obserwując drgania cząsteczek. © 2015, Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Efekt Dopplera (html5)
  Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić zarówno początkowe położenie i prędkość źródła (mała niebieska kropka), jak i początkowe położenie i prędkość obserwatora (zielony prostokąt), a następnie obserwować powierzchnie falowe emitowane przez źródło i docierające do obserwatora. Źródło spoczywające emituje częstotliwość 100 Hz, fo oznacza obserwowaną częstotliwość (odbieraną przez obserwatora). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Wykres do efektu Dopplera (html5)
  Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić położenie początkowe i prędkość źródła (mała niebieska kropka) i obserwatora (zielony prostokąt). Źródło (spoczywające) emituje falę o częstotliwości 100 Hz. fo oznacza częstotliwość odbieraną przez obserwatora. Symulacja pokazuje także wykres przesunięcia częstotliwości w stosunku do emitowanej częstotliwości (100 Hz). Na przykład, jeśli obserwator spoczywa, na prawo od źródła, a prędkość źródła wynosi 0,2 prędkości dźwięku, odbierana będzie częstotliwość 125 Hz. To jest 0,25 razy 100 Hz powyżej 100 Hz, a więc wykres pokaże czerwoną kropkę o współrzędnych +0,25 na osi OY i +0,2 na osi OX. Gdy źródło minie obserwatora, odbierana częstotliwość spada do 83 Hz, spadek o 17 Hz (0,17 razy 100 Hz), więc czerwona kropka przesunie się do -0.17 na osi OY i -0,2 na osi OX (uwzględniono fakt, że teraz źródło oddala się od obserwatora). Co z liniami na wykresie? Zielona linia pokazuje tylko efekt tylko ruchu obserwatora - jest rysowana w funkcji prędkości obserwatora. Pokazuje liniową zależność od szybkości obserwatora. Jeśli ustawimy prędkość obserwatora na zero, uzyskamy jedną niebieską krzywą - przedstawia względną zmianę częstotliwości w funkcji prędkości źródła. (Te dwa wykresy przedstawiają zależność od różnych prędkości!) Fakt, że linia zielona i niebieska linia to nie to samo mówi nam, że efekt Dopplera dla fal dźwiękowych nie jest tylko efektem względnej prędkości. W przypadku ustawienia niezerowej prędkości obserwatora, niebieska linia dzieli się na dwie krzywe, z których jedna ma zastosowanie, kiedy źródło znajduje się na lewo od obserwatora, a druga, gdy źródło jest z prawej strony obserwatora.(Te niebieskie krzywe odnoszą się do ruchu zarówno obserwatora, jak i źródła). Kropka z czerwonym środkiem pokazuje aktualne przesunięcie częstotliwości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  MusicLab
  Poznawaj tajniki muzyki. MusicLab to narzędzie do tworzenia, analizowania i wizualizowania muzyki bezpośrednio w przeglądarce (eksperyment Google).
  Oscyloskop
  Oscyloskop HTML5, który działa z mikrofonem komputera / telefonu! Dzięki uprzejmości Edward Ball, Frances i Michael Ruiz. Dozwolone użycie niekomercyjne.
  Wizualizacja fali dźwiękowej
  Fala dźwiękowa to zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka generowane przez drgający obiekt. Gdy fala porusza się w powietrzu, sprawia wrażenie przenoszenia powietrza, ale w rzeczywistości cząsteczki pozostają tam, gdzie są, drgając jedynie wokół położenia równowagi (nie zmienia się ich średnie położenie). Aby zobaczyć, jak to działa, obejrzyj animację! Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Analizator widma
  Ten analizator widma dźwięku pozwala zobaczyć częstotliwości obecne w nagraniach audio. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Generator fal
  (tylko Chrome) Interaktywny generator fal dźwiękowych. © 2018, Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; lookang; Félix J. García Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Wektorskop
  Ten wektorskop online wykorzystuje jako wejście dźwięk stereofoniczny. Oba kanały są wykreślane względem siebie na osiach x i y, tworząc szereg interesujących wzorów. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Skrzypce
  Dowiedz się więcej, za pomocą interaktywnej symulacji, o falach harmonicznych w strunie, uważnie przyglądając się dźwiękowi wytwarzanemu przez skrzypce.
  Fletnia Pana
  Dowiedz się więcej o składowych harmonicznych fali w kolumnie powietrza, przyglądając się, w naszej interaktywnej symulacji, dźwiękowi wytwarzanemu przez fletnię Pana.
  Oscyloskop
  Wirtualny oscyloskop. Copyright 2017 Neil Thapen Gaussian drawing code copyright 2015 Igor Null
  Różowy puzon
  Interaktywny artykulacyjny syntezator mowy. © 2017 Neil Thapen
  Dźwięk
  Ta symulacja pozwala zobaczyć fale dźwiękowe. Dostosuj częstotliwość lub głośność, aby zobaczyć i usłyszeć zmiany fali. Przemieszczaj słuchacza i słuchaj, co słyszy. Źródło: https://github.com/openstax/simulations