Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fala elektromagnetyczna (html5)
  Ruch fali i oscylacje punktu (HTML5)
  Bieg promieni w zwierciadle wklęsłym, wypukłym i płaskim (html5)
  Bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej (html5)
  Fala podłużna (html5)
  Interferencja impulsów (html5)
  Fale na linie (html5)
  Fala poprzeczna (html5)
  Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Dudnienia (html5)
  Odbicie (html5)
  Fale stojące w rurze (html5)
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Widmo fal elektromagnetycznych (html5)
  Aplikacje
  Fala prostokątna (html5)
  Fala prostokątna jako złożenie fal sinusoidalnych
  Odbicie fali (html5)
  Animacja przedstawia odbicie fali. Regulowana prędkość fali i kąt padania
  Załamanie fali (html5)
  Animacja przedstawia załamanie fali. Regulowana prędkość fali i kąt padania
  Faza przy odbiciu (html5)
  Animacja przedstawia odbicie impulsu falowego.
  Fale stojące (html5)
  Animacja przedstawia przykłady fal stojących - poprzecznych i podłużnych
  Rezonans (html5)
  Symulacja klasycznego doświadczenia z powstawaniem fal stojących w rurze. Rezonans akustyczny
  Prędkość dźwięku (html5)
  Prosta animacja fali dźwiękowej powstającej przy uderzeniu pioruna.
  Fala uderzeniowa (html5)
  Animacja fali uderzeniowej, powstającej podczas przelotu odrzutowca.
  Efekt Dopplera (html5)
  Symulacja pokazuje zjawisko Dopplera dla fal dźwiękowych. Regulowana częstotliwość dźwięku,prędkość źródła i prędkość obserwatora.
  Dźwięk (html5)
  Prosty generator fali akustycznej. Regulowana częstotliwość i kształt impulsu.
  Ruch fali i oscylacje punktu (html5)
  Interaktywny aplet html5 pokazujący związek między ruchem fali i drganiami punktu. Autor Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Interaktywna symulacja html5 doświadczenia Younga. Interferencja fal, które ulegają dyfrakcji na jednej i dwóch szczelinach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Animacja html5 pokazująca efekt spotkania dwóch impulsów falowych, biegnących z przeciwnych kierunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dudnienia (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca interferencję dwóch fal o zbliżonych częstotliwościach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Bieg promieni w zwierciadle wklęsłym, wypukłym i płaskim (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca obrazy powstające w zwierciadłach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fala podłużna (html5)
  Symulacja html5 drgań cząsteczek podczas rozchodzenia się fali dźwiękowej Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fale stojące w rurze (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca powstawanie podłużnych fal stojących w rurze. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca obrazy powstające w soczewkach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Interferencja impulsów (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca superpozycję dwóch impulsów falowych, o różnych kształtach, biegnących z przeciwnych kierunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fala poprzeczna (html5)
  Interaktywna symulacja html5 fali poprzecznej rozchodzącej się w linie. Regulowane : częstotliwość, amplituda, naprężenie liny, masa jednostkowej długości liny. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fale na linie (html5)
  Symulacja html5 pokazująca fale biegnące i fale stojące na linie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Odbicie (html5)
  Symulacja html5 odbicia fali biegnącej na sznurze. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ideę wyznaczania prędkości dźwięku w powietrzu metodą rezonansu akustycznego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Długość fali (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają zbadać związki pomiędzy prędkością, częstotliwością i długością fali. Można zmieniać prędkość fali i jej częstotliwość. Zmieniać należy jeden z parametrów, pozostawiając drugi bez zmian. Symulacja powinna wyraźnie pokazać zmiany długości fali, które zachodzą przy zmianie danego parametru. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zjawisko Dopplera (html5)
  To ćwiczenie umożliwia uczniom zbadanie zmian długości fali i jej częstotliwości, występujących podczas ruchu źródła fali. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Dyfrakcja (html5)
  To ćwiczenie pozwoli na zbadanie czynników, które określają rozmieszczenie minimów i maksimów interferencyjnych w dyfrakcji fali na dwóch szczelinach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Fala elektromagnetyczna (html5)
  Ta animacja pokazuje spolaryzowaną falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się zgodnie ze zwrotem osi x. Wektory natężenia pola elektrycznego (w kolorze czerwonym) są równoległe do osi y, wektory indukcji magnetycznej (w kolorze niebieskim) są równoległe do osi z. Natężenie pola magnetycznego i wektor indukcji magnetycznej to wielkości fizyczne, charakteryzujące te pola. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Widmo fal elektromagnetycznych (html5)
  To ćwiczenie ma na celu umożliwienie uczniom przyjrzenie się czynnikom wpływającym na położenie różnych kolorów w widmie utworzonym po przejściu światła przez siatkę dyfrakcyjną. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Widmo fal elektromagnetycznych (html5)
  Wizualne przedstawienie widma fal elektromagnetycznych. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
  Promieniowanie cieplne (html5)
  Symulacja pozwala przyjrzeć się względnym proporcjom różnych długości fal świetlnych, które są emitowane przez gwiazdy w różnych temperaturach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/