Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Efekt fotoelektryczny (html5)
  Wirtualne doświadczenie - badanie efektu fotoelektrycznego
  Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)
  Aplikacja ilustruje atom wodoru zgodnie z modelem korpuskularnym lub falowym. Można wybrać główną liczbę kwantową n. Prawa część grafiki reprezentuje poziomy energetyczne atomu. Na dole można odczytać promień orbity r i całkowitą energię E. Jeśli spróbujemy zmienić za pomocą myszki promień orbity, to zazwyczaj będzie to prowadziło to do stanu niestacjonarnego. W opcji "fala" widzimy, że zielona linia falista, która symbolizuje falę de Broglie’a nie zostanie zamknięta. Tylko wtedy, gdy obwód jest całkowitą wielokrotnością długości fali (niebieski), uzyskuje się stan stacjonarny. Źródło © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Masa i energia kinetyczna cząstki (html5)
  W tym zadaniu należy określić masę i energię kinetyczną cząstki uwięzionej w polu magnetycznym. Podany będzie ładunek cząstki, jej szybkość i indukcja magnetyczna pola. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i szybkość cząstki (html5)
  W tym zadaniu uczeń ma za zadanie wyznaczyć masę i szybkość cząstki, poruszającej się w polu pól magnetycznym i elektrycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząstki w polu magnetycznym i elektrycznym
  Symulacja ruchu (2D) cząstek w polu magnetycznym i elektrycznym. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Atom wodoru Bohra
  Wizualizacja modelu atomu wodoru Bohra. © Fu Kwun Hwang; Loo Kang Wee; Fremont Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Spektrometr masowy
  Interaktywny schemat spektrometru mas. © Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch cząstki w polu magnetycznym i elektrycznym (3D)
  Sprawdź, jak pola magnetyczne i elektryczne wpływają na ruch naładowanej cząstki. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Tory cząstek
  Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, jak siły magnetyczne działające na ładunki w ruchu generują ruch po okręgu, a tory cząstek umożliwiają wgląd w ich naturę.
  Cyklotron
  Interaktywny model cyklotronu. Dwukrotne kliknięcie otwiera/zamyka pełny ekran. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike