Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ciecze
  Aplikacje
  Pod ciśnieniem (html5)
  Poznaj ciśnienie pod i nad wodą. Zobacz, jak się zmienia przy zmianach rodzaju cieczy, przyspieszenia grawitacyjnego, kształtów pojemników i objętości. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Temperatura wrzenia (html5)
  Zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia.
  Podnośnik hydrauliczny (html5)
  Animacja przedstawia zasadę działania podnośnika hydraulicznego, wykorzystującego prawo Pascala
  Prawo Archimedesa (html5)
  Interaktywna symulacja pokazująca działanie prawa Archimedesa
  Nurek Kartezjusza (html5)
  Animowany pokaz działania nurka Kartezjusza
  Wyznaczanie gęstości cieczy(html5)
  Uczniowie muszą określić gęstość płynu na podstawie wysokości słupów cieczy w U-rurce. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Pascala - zadanie (html5)
  Uczniowie muszą określić siłę potrzebną do zrównoważenia siły parcia działającej na tłoczek. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Pascala (html5)
  Przykład zastosowania prawa Pascala. Interaktywna symulacja pomaga zrozumieć zasadę działania podnośnika hydraulicznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Dynamika płynów - równanie Bernoulliego (html5)
  Symulacja przepływu cieczy w rurce o zmieniającym się przekroju. Umożliwia analizę wpływu pola przekroju rury na prędkość i ciśnienie poruszającego się płynu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Równowaga cieczy w naczyniach połączonych (html5)
  Program umożliwia analizę warunków równowagi cieczy przedzielonych ruchomym tłokiem w U-rurce. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Podłużna fala stojąca (html5)
  Ten programik HTML5 demonstruje składowe harmoniczne drgań powietrza w rurze jako przykład fal stojących podłużnych. Obrazuje ruch cząsteczek powietrza i zmian jego ciśnienia (oczywiście cząsteczki w rzeczywistości poruszają się na znacznie krótszych dystansach i prawdziwy ruch jest bardzo szybki). Węzły, czyli miejsca, gdzie cząsteczki nie poruszają się, są oznaczone symbolem "W". "S" oznacza strzałkę, czyli w miejsce, w którym cząsteczki oscylują z maksymalną amplitudą. Należy zauważyć, że w otwartym końcu rury znajduje się zawsze strzałka, a w zamkniętym, węzeł! Możesz wybrać rodzaj rury za pomocą odpowiedniego przycisku ("obustronnie otwarta", "jednostronnie otwarta", "obustronnie zamknięta"). Możliwe jest przejście do kolejnej harmonicznej, za pomocą przycisku "Niższa" lub "Wyższa". Jeśli wpiszesz nową długość rury w polu tekstowym i naciśniesz klawisz "Enter", aplet wyliczy długość fali i jej częstotliwość. Założona prędkość dźwięku to 343,5 m / s, co odpowiada temperaturze 20 °C. Wpływ średnicy rurki jest zaniedbywalny. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Prędkość wypływu cieczy (html5)
  W tym zadaniu trzeba znaleźć miejsce lądowania strumienia cieczy wypływającej z otworu zbiornika. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Prędkość wypływu cieczy przy różnych ciśnieniach (html5)
  W tym zadaniu trzeba znaleźć miejsce lądowania strumienia cieczy wypływającej z otworu zbiornika. Ciśnienie w zbiorniku, w którym umieszczony jest płyn, ma wartość większą od ciśnienia atmosferycznego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Przelewanie wody (html5)
  Symulacja umożliwia uczniom przyjrzenie się, w jaki sposób różne czynniki wpływają na prędkość i natężenie przepływu wody wypływającej z wężyka odprowadzającego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciśnienie hydrostatyczne w cieczach
  Ta symulacja pokazuje pomiar ciśnienia hydrostatycznego w cieczy za pomocą manometru otwartego. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phpl/ Walter Fendt Na licencji CC BY NC SA 4.0
  Ciepło w przemianie izobarycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w przemianie izobarycznej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciepło w przemianie izochorycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w procesie, w którym nie zmienia się jego objętość. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wewnętrzna przy sprężaniu izotermicznym (html5)
  Wyznaczanie energii wewnętrznej gazu, który podlega sprężaniu izotermicznemu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca wykonana przy sprężaniu adiabatycznym (html5)
  Określanie pracy wypadkowej w układzie, w którym gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Sprawność silnika cieplnego (html5)
  Wyznaczanie sprawności silnika (0 - 1) na podstawie dostarczonego wykresu zależności p(V). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca wykonana w cyklu termodynamicznym (html5)
  Określanie pracy wypadkowej w układzie, w którym gaz podlega prostej przemianie cyklicznej. Dane uzyskujemy z wykresu zależności p(V). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca wykonana w cyklu termodynamicznym (trójkąt) (html5)
  Określanie pracy wypadkowej w układzie, w którym gaz podlega prostej trójstopniowej przemianie cyklicznej. Dane uzyskujemy z wykresu zależności p(V). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Gaz doskonały - teoria kinetyczno-molekularna
  Model gazu doskonałego oparty na teorii kinetyczno-molekularnej Źródło: http://iwant2study.org/ospsg/index.php/interactive-resources/physics © 2015, Fu-Kwun Hwang; Francisco (Paco) Esquembre; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Szybkość wypływu wody (html5)
  Symulacja pokazuje, jak ciśnienie strumienia wody płynącej w wężu wpływa na szybkość, z jaką wypływa przez dyszę węża. Autor Frank McCulley. A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Nurek głębinowy (html5)
  To ćwiczenie ma na celu umożliwienie uczniom zbadanie ciśnienia płynu w zależności od głębokości na jakiej je mierzymy. Uczniowie mogą sterować okrętem podwodnym i każdorazowo po zatrzymaniu odczytywać dane. Uwaga - uderzenie w ścianę wysyła z powrotem do położenia początkowego. Autor Frank McCulley. A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciśnienie słupa cieczy (html5)
  Uczniowie muszą określić ciśnienie wywierane przez słup trzech niemieszających się cieczy. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciśnienie manometryczne (html5)
  Uczniowie muszą określić ciśnienie manometryczne wywierane przez słup trzech niemieszających się cieczy. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równanie Bernoulliego (html5)
  Woda przepływa przez dwa odcinki rurociągu o różnych średnicach rur połączonych za pomocą łącznika. Jeden z manometrów podłączonych do tych rur jest uszkodzony. Zadaniem ucznia jest znalezienie ciśnienia w odcinku rury z zepsutym miernikiem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równanie ciągłości (html5)
  Woda przepływa przez dwa odcinki rurociągu o różnych średnicach rur połączonych za pomocą łącznika. Będzie podana prędkość wody w pierwszym odcinku rurociągu i na tej podstawie trzeba będzie znaleźć szybkość wody w drugim odcinku. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przegroda w cylindrze z gazem (html5)
  Określić temperaturę konieczną do utrzymania tłoka w równowadze. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/