Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Dynamika ruchu prostoliniowego
  Aplikacje
  Natężenie pola grawitacyjnego (html5)
  Natężenie ziemskiego pola grawitacyjnego w zależności od odległości od środka Ziemi.
  Pole grawitacyjne centralne (html5)
  Wartość, kierunek i zwrot wektora natężenia pola grawitacyjnego wokół Ziemi.
  Pole grawitacyjne jednorodne (html5)
  Wartość, kierunek i zwrot wektora natężenia pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Ziemi.
  Przyspieszenie ziemskie (html5)
  Przyspieszenie ziemskie, z uwzględznieniem siły grawitacyjnej (przyciągania Ziemi) i siły odśrodkowej bezwładności związanej z ruchem obrotowym Ziemi (w zależności od szerokości geograficznej).
  Trajektorie ciał (html5)
  Tory ciał poruszających się swobodnie w polu grawitacyjnym Słońca. I prawo Keplera.
  Satelity geostacjonarne (html5)
  Czasy obiegu satelitów ziemskich. Promień orbity geostacjonarnej.
  III prawo Keplera - planety wewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety wewnętrzne
  III prawo Keplera - planety zewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety zewnętrzne
  I prawo Keplera (html5)
  Ruch planet wokół Słońca. Interaktywna aplikacja obrazująca I prawo Keplera.
  Prawo Archimedesa (html5)
  Interaktywna symulacja pokazująca działanie prawa Archimedesa
  Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch jednostajnie przyspieszony. Regulowane parametry układu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła normalna (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca siły działające na ciało spoczywające na poziomej powierzchni, w zależności od nacisku.. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Tarcie statyczne (html5)
  Tarcie statyczne (html5) Interaktywna symulacja html5 pokazująca siły działające na ciało spoczywające na poziomej powierzchni, po przyłożeniu dodatkowej siły. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Zmierz masę (html5)
  Interaktywne ćwiczenie sprawdzające czy uczniowie umieją odczytać wskazania laboratoryjnej wagi szalkowej z dokładnością do 0.1 g. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl).
  Siły grawitacyjne - laboratorium (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić zbieranie danych dotyczących oddziaływania między dwoma obiektami w przestrzeni kosmicznej. Uczniowie są przenoszeni przez TARDIS do przestrzeni kosmicznej i mogą korzystać z siłomierzy w celu pomiaru siły przyciągania grawitacyjnego między dwoma obiektami. Mogą zmieniać rozmiar obiektów, to z czego są zbudowane i odległość między nimi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Badanie grawitacyjnej energii potencjalnej (html5)
  To ćwiczenie pozwala zbadać wielkość energii jaką musimy dostarczać do obiektu, gdy jest on odsuwany od innego obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Doświadczenie Millikana (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium uczniowie mają za zadanie określić ładunki kropelek rozpylonego oleju, zawieszonych w polu elektrycznym. Uczniowie będą mierzyć wielkość kropelki w celu określenia siły ciężkości. Wykorzystując to, że kropelka jest w stanie równowagi, z porównania siły elektrycznej z grawitacyjną, mogą określić ładunek na kropli. Testowanie wielu kropli pokaże istotną własność tych ładunków. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja zależności w Prawie Powszechnego Ciążenia (html5)
  Wizualne przedstawienie relacji między siłą przyciągania grawitacyjnego, a czynnikami, które wpływają na jej wielkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciężar wiadra (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom zebranie danych dotyczących siły grawitacji w zależności od objętości materiału. Uczniowie mogą napełniać wirtualne wiadro do różnych poziomów i rejestrować siłę, która na nie działa. Mogą następnie nanieść swoje dane na wykres i wykorzystać je do znalezienia gęstości substancji w wiadrze i masy wiadra. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wielokrążki (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium uczniowie mają za zadanie znaleźć związek między liczbą użytych krążków, a siłą niezbędną do podniesienia masy. Łatwo można zobaczyć, że w rzeczywistości nie jest istotna liczba krążków ale liczba odcinków cięgna działających na układ z masą. Uczniowie mogą zmienić liczbę krążków, planetę i masę. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły na równi pochyłej (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, żeby umożliwić uczniom analizę czynników, które mogą mieć wpływ na kąt, przy którym obiekt, umieszczony na równi pochyłej, zaczyna się poruszać. Współczynnik tarcia między powierzchniami, natężenie pola grawitacyjnego i masa ciała mogą być regulowane. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja sił na równi pochyłej (html5)
  Program przedstawia wizualną reprezentację sił działających na ciało umieszczone na równi pochyłej. Uczniowie mogą obserwować siłę grawitacji (oraz jej składowe), siłę reakcji i siłę tarcia przy zmieniającym się kącie nachylenia równi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch na równi pochyłej Poziom 3 (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć, posługując się zasadami dynamiki Newtona, prędkość ciała poruszającego się po równi pochyłej, w momencie kiedy wraca do swojego początkowego położenia. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch na równi pochyłej Poziom 2 (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć, wykorzystując zasady dynamiki Newtona, odległość do jakiej dotrze ciało poruszające się pod górę równi pochyłej (z tarciem). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch na równi pochyłej Poziom 1 (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć, wykorzystując zasady dynamiki Newtona, odległość do jakiej dotrze ciało poruszające się pod górę równi pochyłej (bez tarcia). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zmierz masę (0,01g) (html5)
  Interaktywne ćwiczenie sprawdzające czy uczniowie umieją odczytać wskazania laboratoryjnej wagi szalkowej z dokładnością do 0,01 g. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła wyporu (html5)
  Symulacja została zaprojektowana tak, aby uczniowie mogli przeanalizować wielkości, które wpływają na siłę wyporu. Można zmieniać masę ciała, jego objętość, rodzaj cieczy i planetę. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Grawitacja, a orbity (html5)
  Zmieniaj położenie Słońca, Ziemi, Księżyca i stacji orbitalnej, aby zobaczyć, jak to wpływa na siły grawitacyjne i orbity. Wizualizuj rozmiary i odległości pomiędzy różnymi ciałami niebieskimi. Zobacz co by się stało, gdyby nie działały siły grawitacyjne! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Znajdź masę - moment siły (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/