Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
  Czym różnią się silne i słabe kwasy. Użyj narzędzi laboratoryjnych na komputerze, aby się dowiedzieć! Zanurz papierek uniwersalny lub sondę w roztworze żeby zmierzyć pH lub umieść w nim elektrody w celu pomiaru przewodności. Następnie zobacz, jak stężenie wpływa na pH. Czy słaby roztwór kwasu ma taki sam odczyn pH jak silny? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Prawo Beera (html5)
  Im grubsze szkło, im większe stężenie, tym mniej światła, które przechodzi. Stwórz kolorowe roztwory o różnym stężeniu i zbadaj, za pomocą wirtualnego spektrofotometru, ile światła pochłaniają, a ile przepuszczają! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Stężenia (html5)
  Zauważ, jak roztwór zmienia kolor gdy dosypujemy chemikalia do wody. Następnie sprawdź stężenie molowe za pomocą miernika koncentracji. Jakie są sposoby zmiany stężenia twojego roztworu? Zmieniaj substancje rozpuszczane, porównaj różne środki chemiczne i dowiedziedz się w jakie stężenie można uzyskać zanim osiągniemy stan nasycenia! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Stężenie molowe (html5)
  Co decyduje o stężeniu roztworu? Dowiedz się więcej o relacjach między liczbą moli, objętością, i stężeniem molowym przez zmianę ilości substancji rozpuszczonej i objętości roztworu. Zmieniaj substancję rozpuszczaną dla porównania zachowania się różnych związków chemicznych w wodzie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Skala pH (html5)
  Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy, lub neutralny. Wizualizuj względną liczbę jonów wodorotlenowych i jonów hydroniowych w roztworze. Przełączaj między skalą logarytmiczną i liniową. Zbadaj, czy zmiana objętości lub rozcieńczenie wodą wpływa na pH. Można też przygotować własny płyn! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Skala pH - podstawy (html5)
  Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło, w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy lub obojętny. Zbadaj, jak zmiana objętości roztworu lub rozcieńczanie wodą wpływa na pH. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Bilansowanie Równań Chemicznych (html5)
  Skąd wiesz, czy równanie chemiczne jest zbilansowane? Co można zmienić, aby je zbilansować? Zagraj w grę i sprawdź swoje pomysły! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Reagenty - produkty i pozostałości (html5)
  Stwórz własną kanapkę, a następnie zobacz, jak dużo kanapek można zrobić z różnych ilości składników. Zrób to samo z reakcją chemiczną. Zobacz, jak dużo produktów można uzyskać z różnych ilości reagentów. Zagraj w grę, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat reagentów, produktów i pozostałości. Czy jesteś w stanie uzyskać doskonały wynik na każdym poziomie? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Budujemy atom (html5)
  Zbuduj atom z protonów, neutronów i elektronów. Zobacz jak zmienia się masa i ładunek stworzonych atomów. Zgadnij o jaki pierwiastek chodzi i wygraj grę. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Kształty cząsteczek (html5)
  Poznaj kształty cząsteczek budując je w 3D! W jaki sposób zmienia się kształt cząsteczek o różnej liczbie wiązań i par elektronowych? Sprawdź, dodając pojedyncze, podwójne lub potrójne wiązania i wolne pary do centralnego atomu. Następnie porównaj model VSEPR z rzeczywistymi cząsteczkami! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Kształty cząsteczek: podstawy (html5)
  Poznaj kształty cząsteczek budując je w 3D! Dowiedz się, jak zmienia się kształt cząsteczki w miarę dodawania atomów. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (html5)
  Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak gaz cieplarniany wpływa na klimat i dlaczego tak ważna jest warstwa ozonowa? Użyj tej symulacji do zbadania w jaki sposób światło oddziałuje z cząsteczkami w naszej atmosferze. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Akumulator kwasowo-ołowiowy (html5)
  Animacja html5
  Dysocjacja elektrolityczna (html5)
  Animacja html5 - Dysocjacja elektrolityczna
  Układ okresowy z charakterystyką pierwiastków
  Układ okresowy z charakterystyką pierwiastków (polska i łacińska nazwa, symbol, liczba atomowa, masa atomowa, stopień utlenienia, elektroujemność według Paulinga, liczba stabilnych izotopów, liczba niestabilnych izotopów, temperatura topnienia, temperatura wrzenia i gęstość).
  Zmierz masę (html5)
  Interaktywne ćwiczenie sprawdzające czy uczniowie umieją odczytać wskazania laboratoryjnej wagi szalkowej z dokładnością do 0.1 g. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl).
  Objętość cieczy w cylindrze (html5)
  Ćwiczenie sprawdzające, czy uczniowie są w stanie odczytać dane na podstawie oznakowania naczyń różnej wielkości. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odczyt wskazań miernika (html5)
  Ćwiczenie sprawdza, czy uczniowie są w stanie odczytać wskazania analogowego amperomierza. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ptable
  Dynamiczny układ okresowy pierwiastków.
  Stereochemia (html5)
  Modele cząsteczek 3D. Oglądanie modeli cząsteczek w 3D znacznie zwiększa zdolność ucznia do zrozumienia chiralności i tego, jak konformacja wpływa na własności fizyczne, chemiczne czy biologiczne. Za pomocą apletu możemy cząsteczkę obracać, powiększać, przesuwać i odczytywać pomiary różnych jej części. Oprócz cząsteczek dostępnych bezpośrednio w aplikacji, można również importować dane w postaci plików pdb, mol i mol2. Dane te dostępne są na wielu portalach chemicznych. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
  Zmierz masę (0,01g) (html5)
  Interaktywne ćwiczenie sprawdzające czy uczniowie umieją odczytać wskazania laboratoryjnej wagi szalkowej z dokładnością do 0,01 g. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Izotopy i masa atomowa (html5)
  Czy jeden pierwiastek może mieć różną budowę? Jak odróżnić od siebie dwa izotopy? Jakie izotopy są stabilne a jakie nie? Dowiedz się, ile procent danego izotopu istnieje w naturze. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Oddziaływanie atomów (html5)
  Zapoznaj się z oddziaływaniami pomiędzy różnymi atomami. Włącz strzałki pokazujące siły, aby zobaczyć zarówno wypadkowe siły działające na atomy, jak również siły przyciągania i odpychania. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Elektroliza (html5)
  Wizualizacja obwodu i zjawisk zachodzących w procesie elektrolizy
  Polaryzacja cząsteczek (html5)
  Kiedy cząsteczka jest dipolem? Zmieniaj elektroujemność atomów w cząsteczce, aby zobaczyć, jak to wpływa na polaryzację. Zobacz jak cząsteczka zachowuje się w polu elektrycznym. Zmieniaj kąt wiązania aby zobaczyć, jak kształt wpływa na polaryzację. Zobacz jak to działa w przypadku rzeczywistych cząsteczek w 3D. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Równowaga bromowodoru, bromu i wodoru
  Symulacja równowagi w fazie gazowej między cząsteczkami wodoru, bromu i bromowodoru. © 2016, Andy Luo Kangshun; Paco; Wolfgang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike