Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Bryła sztywna
  Aplikacje
  Równowaga (html5)
  Pobaw się różnymi przedmiotami na bujającej się huśtawce, aby poznać warunki równowagi. Sprawdź czego się nauczyłeś próbując gry Zrównoważony. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Równoległobok sił (html5)
  Interaktywna symulacja obrazująca rozkład sił działających na układ ciał zawieszonych na bloczkach.
  Dźwignia dwustronna (html5)
  Interaktywna symulacja obrazująca zasadę działania dźwigni dwustronnej
  Środek masy (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca środek masy układu trzech ciał o regulowanej masie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Drzwi obrotowe (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między momentem przyłożonej siły, momentem bezwładności i przyspieszeniem kątowym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Równowaga statyczna - zrównoważona belka (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca siły działające na belkę podpartą w dwóch punktach Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Toczenie - problem kuli do kręgli (html5)
  Interaktywna symulacja html5 ruchu postępowego brył obrotowych, które zaczynają poruszać się po powierzchni na której działa tarcie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Moment siły (html5)
  Gra ma na celu pomóc uczniom intuicyjnie szacować wartość momentu obrotowego na podstawie podanej odległości i siły. Z dwóch różnych kluczy nastawnych należy wybrać ten, który ma większy moment obrotowy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek masy, poziom 1 (html5)
  Wyznaczanie środka masy układu 2 ciał. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek masy, poziom 2 (html5)
  Wyznaczanie środka masy układu 3 ciał położonych współliniowo. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek masy, poziom 3 (html5)
  Wyznaczanie środka masy układu 4 ciał położonych w jednej płaszczyźnie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek masy, szacowanie (html5)
  Szacowanie położenia środka masy układów ciał. Masz jedną minutę na oszacowanie, jak największej liczby układów. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wypadkowy moment siły Poziom 1 (html5)
  Obliczanie wypadkowego momentu obrotowego przyłożonego do koła. Na koło działają cztery siły, każda prostopadła do ramienia siły. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wypadkowy moment siły Poziom 2 (html5)
  Obliczanie wypadkowego momentu obrotowego przyłożonego do koła. Na koło działają dwie siły, pod różnymi kątami do swoich ramion. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek masy przy braku zewnętrznej siły (html5)
  Symulacja pokazuje osobę (w czerni) stojącą na lewym końcu czerwonej łodzi o długości 2,4 m. Osoba ta przechodzi do prawej krawędzi łodzi - o ile, w tym czasie, przesunie się łódź? Zależy to od stosunku mas człowieka i łodzi. Kręgi w wodzie nie są kołami ratunkowymi tylko oznaczają położenie w poziomie środka ciężkości osoby, układu człowiek-łódź i łodzi. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ruch środka masy (html5)
  Symulacja pokazuje ruch bryły sztywnej w rzucie ukośnym - różne punkty obiektu poruszają się po skomplikowanych torach ale jego środek masy porusza się po paraboli. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Spadkownica Atwooda 1 (html5)
  Symulacja przedstawia maszynę Atwooda - bloczek, na którym poprzez nić zawieszone są dwa ciężarki. Uwzględniono masę bloczka, co prowadzi do różnych naciągów cięgna po obu stronach bloczka, gdy mamy do czynienia z ruchem przyspieszonym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ciężarek na bloczku (html5)
  Symulacja ruchu ciężarka zawieszonego na bloczku (walec lub obręcz). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Spadkownica Atwooda z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w spadkownicy Atwooda, która składa się z bloczka, na którym, poprzez nić, zawieszone są dwa ciężarki. Indeksy dolne 1, 2 odnoszą się do ciężarków, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z siedmiu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarki i bloczek, aż po tylko jeden z ciężarków lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ciężarek na bloczku z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w układzie - ciężarek zawieszony na nici, której drugi koniec nawinięty jest na bloczek. Indeks dolny c odnosi się do ciężarka, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z pięciu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarek i bloczek, aż po tylko ciężarek lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Symulacja obrotu prostopadłościennego bloku
  Symulacja pokazuje siły działające na prostopadłościenny blok wychylony z położenia równowagi © 2016, Sze Yee; tina tan; lookang; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Staczanie się ciał z równi pochyłej (html5)
  Przedmiot stacza się bez poślizgu po równi pochyłej. Wykresy pokazują całkowitą energię mechaniczną (fioletowy), grawitacyjną energię potencjalną (czerwony), energię kinetyczną ruchu postępowego (zielony) i energię kinetyczną ruchu obrotowego (niebieski) w funkcji czasu lub położenia. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ślizgająca/tocząca się moneta
  Animacja ruchu monety, początkowo ślizgającej się po powierzchni, a następnie toczącej się bez poślizgu. Dwukrotnie kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Juan M. Aguirregabiria; Fremont Teng; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pręt na zawiasie w równowadze statycznej
  Rozkład sił działających na pręt. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Trzy sposoby na znalezienie momentu obrotowego
  Rozkład sił działających na pręt i sposoby obliczania momentu siły. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Skacząc na karuzeli
  Interaktywna animacja pozwalająca przeanalizować zasadę zachowania momentu pędu w zderzeniu punktu materialnego z obracającą się bryłą sztywną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Cylindryczna rura staczająca się z równi
  Symulacja pozwala przyjrzeć się, w jaki sposób moment bezwładności wpływa na ruch bryły sztywnej staczającej się z równi pochyłej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moment bezwładności
  Wizualizacja zachowań ciał o różnych momentach bezwładności staczających się bez poślizgu po równi pochyłej. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl