Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Biologia
  Bakterie
  Teoria komórkowa Schleidena i Schwanna. Tezy Lwoffa
  Organizacja przestrzenna komórki
  Biologia a medycyna
  Choroby wirusowe
  Choroby bakteryjne
  Narkotyki i zdrowie
  Komórka Procaryota i Eucaryota
  Skład chemiczny komórki
  Wirusy, wiroidy i priony
  Ekologia
  Podziały komórkowe
  Komórka roślinna i zwierzęca
  Mądrości ludowe zawarte w przesądach
  Nasze drzewa
  Histologia
  Grzyby
  Mszaki
  Genetyka
  Chromatyna - sposób na zabezpieczenie informacji genetycznej
  Tkanki łączne
  Porównanie typów tkanki mięśniowej
  Rozmnażanie narecznicy samczej
  Rozmnażanie mchu płonnika
  Kod genetyczny - sposób zapisu informacji o białkach
  Mechanizm odczytywania i przekazywania informacji genetycznej
  Współczesne poglądy na budowę i działanie genu
  Korelacja budowy tkanki nerwowej z pełnioną funkcją
  Rekordy natury
  Aplikacje
  Widzenie kolorowe (html5)
  Użyj trzech lamp, czerwonej, zielonej i niebieskiej by stworzyć dowolny kolor światła. Zmieniaj długość fali za pomocą filtra. Zobacz bieg promienia świetlnego lub poszczególnych fotonów. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Akomodacja oka (html5)
  Animacja wyjaśniająca zjawisko akomodacji oka.
  Globalny cykl węglowy
  Dowiedz się prawie wszystkiego o przepływach węgla i jego zasobach w głównych rezerwuarach, za pomocą tej interaktywnej demonstracji globalnego cyklu węglowego. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Wady wzroku (html5)
  Animacja html5- Wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm
  Neuron (html5)
  Pobudzaj neuron i monitoruj przebieg procesu. Zatrzymuj czas, przewijaj go do tyłu i do przodu, w celu obserwacji ruchu jonów przechodzących przez błonę neuronu. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Nietoperz i motyl - symulator echa
  Uproszczona animacja echolokacji nietoperza. © 2018, Wong Jing Wei; Fremont Teng; Fu-Kwun Hwang; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Artykulacyjny syntezator mowy
  Interaktywny artykulacyjny syntezator mowy "Różowy puzon". © 2017 Neil Thapen
  Efekt cieplarniany
  Jak gazy cieplarniane wpływają na klimat? Poznaj atmosferę w epoce lodowcowej i dziś. Co się stanie, gdy dodasz chmury? Zmień koncentrację gazów cieplarnianych i zobacz, jak zmienia się temperatura. Następnie porównaj to z efektem szklarniowym. Powiększ i zobacz, jak światło oddziałuje z cząsteczkami. Czy wszystkie gazy atmosferyczne przyczyniają się do efektu cieplarnianego? Źródło: https://github.com/openstax/simulations