Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Obwód elektryczny (html5)
  Prawo Ohma (html5)
  Prawo Ohma (html5)
  Badanie prawa Ohma (html5)
  Obwód elektryczny (flash)
  Aplikacje
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Prosty obwód (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z jednym opornikiem o regulowanej wartości. W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie szeregowe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi szeregowo (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie równoległe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi równolegle (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód elektryczny (html5)
  Symulacja pokazuje prosty obwód z baterią, wyłącznikiem i opornikiem. Umowny kierunek prądu pokazuje widok obwodu tak, jakby przemieszczające się ładunki były dodatnie (zaznaczone na czerwono). W rzeczywistości ładunki płynące w obwodzie poza baterią są ujemne (pokazane na niebiesko) - są to elektrony - podczas gdy te wewnątrz baterii są dodatnie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od oporu dla danego napięcia, poprzez wybór napięcia, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, oporu rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Badanie prawa Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od napięcia dla danego oporu, poprzez wybór oporu, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, napięcia baterii. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od oporu dla danego napięcia, poprzez wybór napięcia, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, oporu rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Badanie prawa Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od napięcia dla danego oporu, poprzez wybór oporu, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, napięcia baterii. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Obwód elektryczny (html5)
  Symulacja pokazuje prosty obwód z baterią, wyłącznikiem i opornikiem. Umowny kierunek prądu pokazuje widok obwodu tak, jakby przemieszczające się ładunki były dodatnie (zaznaczone na czerwono). W rzeczywistości ładunki płynące w obwodzie poza baterią są ujemne (pokazane na niebiesko) - są to elektrony - podczas gdy te wewnątrz baterii są dodatnie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Opór wewnętrzny baterii (html5)
  Wyznaczanie oporu wewnętrznego baterii na podstawie siły elektromotorycznej i natężenia prądu płynącego w obwodzie z opornikiem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (pojedynczy opornik) (html5)
  Wyznaczanie napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystora i natężenia prądu w obwodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ szeregowy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ równoległy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny baterii na podstawie wykresu (html5)
  Określanie oporu wewnętrznego ogniwa, na podstawie wykresu natężenia prądu w funkcji napięcia na zaciskach. Wyznaczanie maksymalnego natężenia prądu i siły elektromotorycznej ogniwa. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny baterii (html5)
  Symulacja umożliwia analizę napięcia na zaciskach baterii, w zależności od natężenia pobieranego z niej prądu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny (układ równoległy) (html5)
  Określanie oporu wewnętrznego baterii na podstawie siły elektromotorycznej i natężenia płynącego prądu, w obwodzie z opornikami połączonymi równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny ogniwa (html5)
  Wyznaczanie oporu wewnętrznego ogniwa na podstawie siły elektromotorycznej i wartości napięcia mierzonego na zaciskach, gdy czerpany jest z niego prąd. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód elektryczny (html5)
  Symulacja umożliwia zbudowanie wirtualnego obwodu elektrycznego.
  Opór wewnętrzny z wykresu napięcia na zaciskach (html5)
  Określenie oporu wewnętrznego baterii w oparciu o wykres napięcia na zaciskach w zależności od natężenia prądu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny (html5)
  W tym ćwiczeniu należy obliczyć moc wydzielaną na jednym z dwóch oporników połączonych równolegle i podłączonych do baterii mającej pewien opór wewnętrzny. Uczniowie muszą również ustalić napięcie na zaciskach baterii. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwody prądu stałego
  Eksperymentuj z zestawem elektroniki! Twórz obwody z bateriami, rezystorami, żarówkami i wyłącznikami. Określ, czy przedmioty codziennego użytku są przewodnikami czy izolatorami. Zmierz natężenie prądu i napięcie za pomocą amperomierza i woltomierza. Wyświetl obwód jako schemat lub przejdź do realistycznego widoku. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium
  Eksperymentuj z zestawem elektroniki! Twórz obwody z bateriami, rezystorami, żarówkami i wyłącznikami. Określ, czy przedmioty codziennego użytku są przewodnikami czy izolatorami. Zmierz natężenie prądu i napięcie za pomocą amperomierza i woltomierza. Wyświetl obwód jako schemat lub przejdź do realistycznego widoku. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Obwód RC
  Symulacja obwodu rezystor-kondensator z rezystorem, kondensatorem, baterią i przełącznikiem. Zauważ, że na wykresie napięcia czerwona linia pokazuje napięcie na rezystorze, a niebieska linia pokazuje napięcie na kondensatorze. Suwaki umożliwiają zmianę wartości rezystancji i pojemności. Przyciski do przełączania przełącznika - włączają baterię do obwodu lub ją wyłączają. Jest jeszcze jeden zestaw przycisków do zmiany widoku z rzeczywistego przepływu ładunku (czerwony = dodatni, niebieski = ujemny) na prąd umowny (wszystkie ładunki są dodatnie). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Opór zastępczy
  Uwaga: tylko Chrome! Przeciągnij oporniki i przewody do gniazd obwodu (dwukrotne kliknięcie obraca element o 45 stopni) Policz opór zastępczy i sprawdź © Francisco Esquembre; Kay Shin Tan Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Porównanie prądu stałego i przemiennego
  Ustaw parametry. Kliknij opornik lub baterię, żeby dodać do obwodu. Kliknięcie w dowolnym innym miejscu panelu włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. Napisy można przeciągać w dowolne miejsce panelu. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike