Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ładunki elektryczne
  Aplikacje
  Budujemy atom (html5)
  Zbuduj atom z protonów, neutronów i elektronów. Zobacz jak zmienia się masa i ładunek stworzonych atomów. Zgadnij o jaki pierwiastek chodzi i wygraj grę. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Zjawisko Comptona (html5)
  Animacja przebiegu i opis zjawiska Comptona
  Eksperyment Rutherforda (html5)
  Animacja słynnego eksperymentu Rutheforda
  Modele atomu (html5)
  Animacja html5 - Modele atomu
  Model atomu Bohra (html5)
  Animacja html5 - Model atomu Bohra
  Stereochemia (html5)
  Modele cząsteczek 3D. Oglądanie modeli cząsteczek w 3D znacznie zwiększa zdolność ucznia do zrozumienia chiralności i tego, jak konformacja wpływa na własności fizyczne, chemiczne czy biologiczne. Za pomocą apletu możemy cząsteczkę obracać, powiększać, przesuwać i odczytywać pomiary różnych jej części. Oprócz cząsteczek dostępnych bezpośrednio w aplikacji, można również importować dane w postaci plików pdb, mol i mol2. Dane te dostępne są na wielu portalach chemicznych. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
  Eksperyment Francka-Hertza (html5)
  Doświadczenie nagrodzono w 1925 roku Nagrodą Nobla za odkrycie praw rządzących zderzeniem elektronu z atomem. Eksperyment ten potwierdził istnienie dyskretnych stanów stacjonarnych postulowanych w modelu atomu Bohra. (Wikipedia)
  Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)
  Aplikacja ilustruje atom wodoru zgodnie z modelem korpuskularnym lub falowym. Można wybrać główną liczbę kwantową n. Prawa część grafiki reprezentuje poziomy energetyczne atomu. Na dole można odczytać promień orbity r i całkowitą energię E. Jeśli spróbujemy zmienić za pomocą myszki promień orbity, to zazwyczaj będzie to prowadziło to do stanu niestacjonarnego. W opcji "fala" widzimy, że zielona linia falista, która symbolizuje falę de Broglie’a nie zostanie zamknięta. Tylko wtedy, gdy obwód jest całkowitą wielokrotnością długości fali (niebieski), uzyskuje się stan stacjonarny. Źródło © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Rozpraszanie (html5)
  W tym zadaniu należy określić wielkość ukrytego obiektu w zależności od liczby krążków biegnących w jego kierunku, które rozpraszają się na nim. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Izotopy i masa atomowa (html5)
  Czy jeden pierwiastek może mieć różną budowę? Jak odróżnić od siebie dwa izotopy? Jakie izotopy są stabilne a jakie nie? Dowiedz się, ile procent danego izotopu istnieje w naturze. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Promieniowanie atomu (html5)
  W tym zadaniu należy określić długość fali, w nanometrach, światła emitowanego przez atom podczas przeskoku elektronu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Doświadczenie Rutheforda (html5)
  Jak Rutherford poznał strukturę atomu, nie mogąc go zobaczyć? Symulacja dotyczy słynnego eksperymentu, w którym obalono hipotezę budowy materii – model "ciasta z rodzynkami". Dzięki obserwacji cząstek alfa rozpraszanych na atomach Rutheford ustalił, że atomy muszą mieć bardzo mały rdzeń. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Oddziaływanie atomów (html5)
  Zapoznaj się z oddziaływaniami pomiędzy różnymi atomami. Włącz strzałki pokazujące siły, aby zobaczyć zarówno wypadkowe siły działające na atomy, jak również siły przyciągania i odpychania. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Spektrometr masowy (html5)
  W tym zadaniu masz określić masy dwóch różnych izotopów pierwiastka na podstawie odchylenia ich torów w polu magnetycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Aktywność izotopu
  W tym problemie należy określić aktywność próbki radioaktywnej poprzez pomiar zliczeń impulsów na minutę wykrytych przez czujnik. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała rozpadu i okres połowicznego zaniku - zadanie
  W tym zadaniu należy określić stałą rozpadu i okres połowicznego zaniku izotopu na podstawie danych dotyczących aktywności izotopu w funkcji czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Atom wodoru Bohra
  Wizualizacja modelu atomu wodoru Bohra. © Fu Kwun Hwang; Loo Kang Wee; Fremont Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Jednowymiarowy klasyczny gaz o jednym atomie
  Aplet opisuje gaz pojedynczego atomu poruszającego się w jednym wymiarze. Atom przyspiesza lub zwalnia tylko poprzez klasyczne zderzenia z ruchomym tłokiem w swoim zbiorniku. Samo to wystarczy, aby wyjaśnić, dlaczego gaz się ogrzewa, gdy jest sprężany i ochładza przy rozprężeniu. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Jądrowa reakcja łańcuchowa
  Aplet pokazuje przebieg reakcji łańcuchowej. Jądro w środku emituje neutron w przypadkowym kierunku, jeśli neutron uderza w inne jądro, zostaje pochłonięty, uderzone jądro rozpada się emitując m.in. dwa neutrony (tzw. neutrony wtórne). Reakcja błyskawiczna (lawinowa), obejmująca zasadniczo wszystkie jądra, jest znacznie bardziej prawdopodobna w przypadku większej próbki materiału rozszczepialnego (o masie przekraczającej tzw. masę krytyczną). Spróbuj! Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Oddziaływanie atomów
  Interaktywna wizualizacja oddziaływań atomów. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Modele atomu wodoru
  W jaki sposób naukowcy odkryli strukturę atomów, nie widząc ich? Wypróbuj różne modele, bombardując światłem atom. Sprawdź, w jaki sposób przewidywania modelu pasują do wyników eksperymentalnych. Źródło: https://github.com/openstax/simulations
  Rozpraszanie Rutherforda
  Interaktywna symulacja obrazująca słynny eksperyment Rutheforda Źródło: https://www.walter-fendt.de/html5/phde/ Walter Fendt Na licencji CC BY NC SA 4.0