Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fizyka
  Rozpad alfa
  Balony i pole elektrostatyczne (html5)
  Oddziaływanie atomów (html5)
  Siła wyporu
  Obwód bateria-rezystor
  Napięcie ogniwa
  Odbicie i załamanie światła (html5)
  Rozpad Beta
  Biologia
  Chemia
  Matematyka
  Geografia
  Kinematyka
  Praca i energia
  Dynamika
  Dynamika bryły sztywnej
  Pole grawitacyjne
  Drgania
  Fale mechaniczne, ogólne własności
  Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał
  Pole elektrostatyczne
  Fale elektromagnetyczne, ogólne własności
  Fizyka relatywistyczna
  Dualizm korpuskularno falowy, mechanika kwantowa
  Elementy fizyki atomowej i jądrowej
  Astronomia, astrofizyka
  Budujemy atom
  Obwody prądu stałego i zmiennego 1
  Widzenie kolorowe (html5)
  Aplikacje
  Ruch
  Interaktywna aplikacja html5 pozwalająca przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego.
  Szczególne przemiany gazu doskonałego
  Przy pomocy tego apletu możesz sprawdzić zachowanie się gazu doskonałego w przemianach: izotermicznej, izochorycznej i izobarycznej. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phpl/ Walter Fendt Na licencji CC BY NC SA 4.0