Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Ruch
  Interaktywna aplikacja html5 pozwalająca przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego.
  Szczególne przemiany gazu doskonałego
  Przy pomocy tego apletu możesz sprawdzić zachowanie się gazu doskonałego w przemianach: izotermicznej, izochorycznej i izobarycznej. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phpl/ Walter Fendt Na licencji CC BY NC SA 4.0