Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Granice i ciągłość funkcji
  Pochodna funkcji
  Matematyka
  Analiza matematyczna
  Aplikacje
  Działania arytmetyczne na liczbach zespolonych (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Pierwsza i druga pochodna funkcji (html5)
  Symbole: x zmienna niezależna + plus - minus * pomnożone przez / podzielone przez ^ do potęgi (...) nawias abs(...) wartość bezwzględna sqrt(...) pierwiastek kwadratowy exp(...) funkcja eksponencjalna ln(...) logarytm naturalny sin(...) sinus cos(...) cosinus tan(...) tangens arcsin(...) arcus sinus arccos(...) arcus cosinus arctan(...) arcus tangens sinh(...) sinus hiperboliczny cosh(...) cosinus hiperboliczny tanh(...) tangens hiperboliczny arsinh(...) area sinus hiperboliczny arcosh(...) area cosinus hiperboliczny artanh(...) area tangens hiperboliczny e liczba Eulera e pi liczba π (ludolfina) Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwol
  Sieczna i styczna (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Równania krzywych sinusoidalnych (html5)
  Ustalanie współczynników krzywych sinusoidalnych określonych równaniem postaci y = Asin(Bt+C)+D. Uczniowie muszą określić wartości parametrów A, B, C i D na podstawie przebiegu losowo generowanej sinusoidy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/