Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Granice i ciągłość funkcji
  Pochodna funkcji
  Matematyka
  Fourier: Konstruowanie fal
  Praca wykonana przez siłę zmienną
  Całkowanie
  Pochodna funkcji sinus
  Powierzchnia koła jako granica
  Zobacz całkę
  Krzywa dopasowania
  Kreator wykresu równania.
  Wykresy funkcji
  Całka Riemanna
  Funkcja definiowana przedziałami
  Funkcja homograficzna
  Funkcja kwadratowa
  Funkcja kwadratowa
  Funkcja kwadratowa
  Funkcja liniowa
  Funkcja logarytmiczna
  Funkcja pierwiastkowa
  Funkcja wykładnicza
  Kartezjański układ współrzędnych
  Mnożenie przez jednostkę urojoną
  O zerowaniu się funkcji
  Obszar ograniczony na płaszczyźnie
  Pochodna funkcji
  Programowanie liniowe
  Suma liczb zespolonych
  Twierdzenie Bolzano – Cauchy'ego
  Aplikacje
  Działania arytmetyczne na liczbach zespolonych (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Pierwsza i druga pochodna funkcji (html5)
  Symbole: x zmienna niezależna + plus - minus * pomnożone przez / podzielone przez ^ do potęgi (...) nawias abs(...) wartość bezwzględna sqrt(...) pierwiastek kwadratowy exp(...) funkcja eksponencjalna ln(...) logarytm naturalny sin(...) sinus cos(...) cosinus tan(...) tangens arcsin(...) arcus sinus arccos(...) arcus cosinus arctan(...) arcus tangens sinh(...) sinus hiperboliczny cosh(...) cosinus hiperboliczny tanh(...) tangens hiperboliczny arsinh(...) area sinus hiperboliczny arcosh(...) area cosinus hiperboliczny artanh(...) area tangens hiperboliczny e liczba Eulera e pi liczba π (ludolfina) Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwol
  Sieczna i styczna (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Równania krzywych sinusoidalnych (html5)
  Ustalanie współczynników krzywych sinusoidalnych określonych równaniem postaci y = Asin(Bt+C)+D. Uczniowie muszą określić wartości parametrów A, B, C i D na podstawie przebiegu losowo generowanej sinusoidy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/